Zdanenie finančného majetku FO DP B (SR)

V tomto článku sa dozviete, ako zdaniť finančný majetok rôzneho typu fyzickej osoby v slovenskom daňovom priznaní Fyzickej Osoby typ B, vrátane akcií, ETF fondov, CDF a derivátov, opcií, kryptomien a ďalšieho majetku. Na začiatku článku nájdete hlavné tipy, ako postupovať pri zdanení, neskôr uvidíte návod ako spracovať výpis od burzového brokera a na konci nájdete tipy, do ktorého riadku daňového priznania zapísať jednotlivé typy finančného majetku.

Tento článok postupne dopĺňame. Preto vaše otázky, odpovede či námety na vylepšenie článku môžete napísať do našej Facebook skupiny.

Ak sa vám tento článok páči, môžete nás podporiť cez 2% z daní

Obsah článku

Základná tabuľka zdaňovania finančného majetku

V tejto tabuľke nájdete základný prehľad zdaňovania investícií, vrátane jednotlivých typov investícií (Stĺpec Druh Majetku), Typ dane, Sadzby dane, ale aj do ktorého riadku DP túto daň zadať (Stĺpec riadok DP), a podľa ktorého paragrafu zákona o Daň z príjmov sa táto daň počíta (Stĺpec Zákon).

Detailné návody ako vyplniť podtypy DP nájdete v článku nižšie. Môžete používať obsah článku vyššie.

Veľký prehľad zdaňovania finančného majetku
Obrázok popisujúci prehľad zdaňovania finančného majetku pre Fyzické osoby

Užitočné linky

V tejto časti nájdete zoznam linkov, na ktoré odkazujeme v tomto článku. Umiestnili sme ich do hornej časti, aby ste tieto linky vedeli nájsť aj po opätovnom príchode na stránku

Linky na elektronické formuláre finančnej správy

(Všetky online a zdarma)

Iné odkazy:

Viete nás podporiť 2% z daní

Našu organizáciu viete podporiť aj 2% z daní. Vyzbierané prostriedky radi použijeme najmä na rozšírenie a aktualizáciu článkov v daňovej sérií. Do daňovej série patrí aj tento článok, ktorý práve čítate.

Údaje našej organizácie:

DISRUPTIVNE FOUNDATION NGO n. o.
IČO: 53 588 223
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Vytvorili sme aj Návod ako darovať 2% z daní. Nájdete ho na tomto odkaze.

Zmeny sadzby daní od 1.1.2024

Od 1.1. 2024 sú platné aj vyššie sadzby daní, a to konkrétne

 • 10% daň z dividend (Namiesto pôvodných 7%)
 • 15% sadzba zdravotných odvodov (namiesto pôvodných 14%)
 • Zavedená minimálna daň pre sro

Ak podávate daňové priznanie za rok 2023, ktoré máte podať obvykle do 31.3.2024, stále máte 7% daň z dividend a 14% zdravotné odvody.

Ak podáte daňové priznanie za rok 2024, ktoré máte podať obvykle do 31.3.2025, bude už platiť 10% sadzba dane z dividend a 15% zdravotné odvody.

Ak ste zamestnanec, od 1.1.2024 vám zamestnávateľ na výplatnej páske už bude automaticky strhávať 15% sadzbu zdravotných odvodov.

Zmeny pre majiteľov sro a akcionárov a.s.

Ak ste spoločník (majiteľ) sro, alebo akcionár a.s., 10% sadzba dane z dividend pre vás bude platiť pre zisk sro (a.s.) dosiahnutý v roku 2024. Tieto dividendy dostanete najskôr v roku 2025. To isté platí aj pre Minimálnu sadzbu dane z príjmov pre slovenské firmy.

Minimálna sadzba dane z sro (daňová licencia) v praxi znamená, že ak máte firmu s ročným obratom do 50.000€ v roku 2024, zaplatíte na dani z príjmov minimálne 340

Príklady – sro s obratom do 50000€

 • Máte zisk 0€ alebo stratu, zaplatíte daň z príjmov 340€
 • Máte zisk do 2667€, zaplatíte 340€,
 • Máte zisk 5000€, zaplatíte 15% daň, teda 750€

Odporúčanie: Ak máte teda váš zisk za rok 2024 by mal byť aspoň 2667€.

Základy zdaňovania

Každý štát má svoju vlastnú daňovú legislatívu a vlastné daňové sadzby. To znamená, že len vrámci EÚ nájdete 27 štátov, teda aj 27 odlišných daňových štátov. Zároveň mnohé dvojice štátov majú platné dohody o zamedzení dvojitého zdanenia aj s maximálnou daňovou sadzbou, či možnosťou prenosu daňovej povinnosti.

Preto v EÚ nájdete aj daňové raje (Napríklad Írsko, Malta, Cyprus), ale aj daňové peklá. Zároveň v EÚ nájdete aj štáty s dobrou daňovou legislatívou, ale aj štáty s obrovskou dávkou byrokracie, ktoré majú komplikované zákony a pritom sa vám vyhrážajú pokutami, ak ich zákony neovládate. Preto ak ste bonitnejší, často môžete hľadať spôsoby, ako optimalizovať dane.

Kde patrí Slovensko?

Slovensko patrí skôr medzi daňové peklá s vysokým daňovým zaťažením a aj s veľmi nevyrovnanou a deravou legislatívou. Vďaka tomu Slovenský štát vyháňa svojich podnikateľov aj bonitných občanov za hranice (Kauza Cibuľková či Sagan). A namiesto toho, aby slovenskí daniari a zákonodárci začali zákony zjednodušovať, do súčasných zákonov pridávajú iba ďalšie a ďalšie výnimky.

Chcete krátky dôkaz kde patrí Slovensko? Pozrite si daňové priznania

Špeciality slovenského zdanenia finančného majetku fyzických osôb

 • Ak máte dlhopisy, úroky, či bežné podielové fondy, zaplatíte daň 19%
 • Ak obchodujete na burze, máte krypto, alebo iné typy finančného majetku, zaplatíte 19% daň z príjmov + 15% zdravotné odvody, preto vám po zdanení ostane 68,8% (rátané ako 0,81*0,85 = 0,6885), pričom štátu zaplatíte cca 31% zdanenie
 • Ak vlastníte akcie spoločností a dostávate dividendy, zaplatíte daň z dividend iba 7% (pre rok 2024), alebo 10% (od roku 2025), alebo vyššiu zahraničnú sadzbu
 • Špecialita Slovenska je časový test – Ak máte cenné papiere obchodované na burze cenných papierov, a držíte ich viac ako rok, sú oslobodené od dane (zdanenie 0%).

Oproti tomu porovnanie zdanenia v Česku

 • Základná sadzba dane z finančného majetku pre Fyzické osoby je 15%

Daňový domicil a jeho špeciality

Daňový domicil je krajina, v ktorej platíte najväčšiu časť daní. Čo sa však stane, ak naraz pracujete v dvoch krajinách, napríklad

 • Slovák pracujúci v Česku
 • Slovák pracujúci v Rakúsku či Nemecku
 • Ukrajinec pracujúci na Slovensku

Vtedy narážate na konflikt daňovej rezidencie, pretože nemôžete byť plný daňový rezident dvoch odlišných krajín. Preto si treba pozrieť legislatívu, pod ktorú krajinu patríte alebo môžete patriť. Zároveň ak si to viete obhájiť, môžete si vybrať daňový domicil podľa toho, ako vám to daňovo vyhovuje.

Výnimky ohľadom daňového domicilu a konflikte daňovej rezidencie nájdete v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia

Máme víziu, ako by mohol vyzerať lepší a jednoduchší slovenský daňový systém s prehľadnou legislatívou, nižšími daňovými sadzbami, pričom štát by získal viac na daniach.

(Tento paradox – nižšie dane a zároveň viac vybratých daní štátom sa nazýva Laferova Krivka. Chcete zistiť viac? Pozrite si napríklad Laferová krivka na Českej wikipedii).

Ak ste náhodou zo štátnej správy, napíšte nám.

SK špecialita – požiadať o odklad lehoty daňového priznania?

Niekedy sa vám oplatí podať daňové priznanie skôr, inokedy neskôr. Podľa lehoty podania vášho daňového priznania vám sociálna a zdravotné poisťovňa môžu vyrátať novú výšku odvodov. To má veľký význam najmä pri živnosti, ak ešte neplatíte sociálne odvody, alebo sa vám zvýšili či znížii príjmy, a budú sa meniť aj preddavky na odvody.

Lehoty na podanie daňového priznania pre Fyzické osoby pre rok 2024

 • Štandardná lehota je do 31.3.2024 (vrátane)
 • Odklad daňového priznania až o 3 mesiace
 • Odklad daňového priznania až o 6 mesiacov
  • Môžete oň požiadať, ak máte príjmy zo zahraničia, a do 31.3.2024 (ideálne však skôr)
  • Príjmy zo zahraničia sú aj príjmy z akcií, ETF fondov u zahraničných brokerov, alebo príjmy z kryptomien
  • Pokiaľ požiadate o odklad o 6 mesiacov, a nemáte príjmy zo zahraničia, môžete dostať pokutu
  • Vyplníte a podáte opäť tento typ tlačiva:
  • OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
 • V praxi má odloženie lehoty daňového priznania zmysel najmä pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí majú začať platiť sociálne odvody / preddavky, alebo sa im má zmeniť výška odvodov / preddavkov.
  • Ak posuniete termín lehoty daňového priznania, sociálna poisťovňa vám posunie termín platenia nových preddavkov od dátumu 1.7. (2024) až na dátum 1.10. (2024)
 • Odloženie lehoty daňového priznania vám môže pomôcť, aj keď máte veľa príjmov zo zahraničia a potrebujete viac času, alebo potrebujete zaplatiť daň neskôr, teda aj podať daňové priznanie neskôr

Odkaz na článok na portáli Finančnej správy o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Špecialita Slovenska – časový test

Časový test je výnimka v Slovenských daňových zákonoch, vďaka ktorému nemusíte platiť daň zo zisku z niektorých cenných papierov. Iné krajiny obvykle nemajú časový test.

Časový test sa dá uplatniť

 • Ak je daná investícia cenným papierom
 • Zároveň je obchodovaná na burze cenných papierov
 • Zároveň klient drží tieto cenné papiere dlhšie ako 12 mesiacov

Pozor:

Oslobodený je zisk po predaji týchto cenných papierov (zhodnotenie), ale aj prípadná strata (Ak držíte cenné papiere so stratou, nedokážu vám za ňu vrátiť daň)

Pre aké investície platí časový test

 • cenné papiere sú napríklad: akcie, dlhopisy, ETF fondy, certifikáty, ETP papiere,
 • zároveň cenné papiere musia byť obchodované na burze cenných papierov, preto napríklad časový test neplatí pre akcie a dlhopisy obchodované mimo burzy cenných papierov

Pre aké investície NEplatí časový test

 • Cenné papiere NIE SÚ napríklad: CFD deriváty, opcie, futures, kryptomeny
 • Zmenky sú síce cenné papiere, ale nie sú obchodované na burze cenných papierov, preto ani pre zmenky časový test NEplatí
 • Podiel v klasickom podielovom fonde je síce cenný papier, ale opäť nie je obchodovaný na burze a časový test pre neho NEplatí

V praxi sa časový test dá využiť najmä pre:

 • Akcie obchodovaných na burze
  • Americké, Európske akcie, ale aj napríklad České či Slovenské akcie
  • Príklady:
   • Americké akcie (Google, Microsoft, Apple, Tesla, a ďalších niekoľko tisíc akcií)
   • Európske akcie (SAP, Siemens, Shell, Allianz, Adidas…)
   • Ruské, Čínske, či akcie iných krajín
   • České akcie (Kofola, O2, CZG Česká zbrojovka, Pilulka)
   • Najznámejšia slovenská akcia na burze je TMR – Tatry Mountain Resorts
 • ETF fondy
  • ETF fond je Exchange Traded Fund, teda fond obchodovaný na burze
  • Tieto fondy sú obvykle celosvetové a obhospodarujú obrovský majetok klientov
  • ETF fond buď vypláca dividendu alebo reinvestuje ju
  • Časový test sa dá použiť iba na zhodnotenie, a nie na vyplatenie dividendy z ETF
  • Najznámejšie ETF fondy sú od spoločnosti iShares a Vanguard
 • Dlhopisy typu Zerobondy
  • Tieto dlhopisy nevyplácajú kupón (pravidelnú platbu), ale iba sa zhodnocujú a rastie ich cena
  • Netreba si ich mýliť s dlhopismi, ktoré vyplácajú kupón (pravidelnú platbu), pretože tých sa netýka časový test
  • Najznámejšie zerobondy sú štátne dlhopisy
  • Z komerčnej sféry boli najznámejšie dlhopisy – zerobondy vydané dnes už problémovou skupinou Arca
 • Iné typy cenných papierov obchodovaných na burze ako napríklad certifikáty a ETP

POZOR: Časový test oslobodzuje aj straty a znehodnotenie akcií a ETF

 • Ak ste nakúpili akciu, ktorá padá a znehodnocuje sa, pričom ju vlastníte dlhšie ako 12 mesiacov, daňovo oslobodená je aj vaša strata. Inými slovami stratu z predaja tejto akcie si nemáte ako započítať a tak znížiť dane na iné ziskové pozície
 • Preto nemôžete kombinovať straty z predaja majetku držaného viac ako 12 mesiacov (časový test na stratu) a majetku držaného menej ako 12 mesiacov (zisky z obchodovania)
 • Tip: Vaše stratové akcie a ETF predajte skôr, ako uplynie 12 mesiacov (365 dní), aby ste vašu stratu mohli započítať.

Zhrnutie: Časový test sa NEdá uplatniť

 • Ak ste predali cenné papiere (akcie, ETF, dlhopisy) skôr ako za rok
 • Ak vlastníte cenné papiere (akcie, ETF, dlhopisy, akcie vlastnej a.s. firmy), ktoré nie sú obchodované na burze, alebo napríklad rôzne typy slovenských či českých korporátnych dlhopisov
 • Dividendy z akcií, výnosy z dlhopisov či dividendy z ETF fondov takisto nepatria pod časový test
 • Časový test nemôžete využiť, ak ste nakúpili akcie typu CFD (finančný derivát akcie alebo akcie na páku)

Zhrnutie: Časový test sa NEtýka ani

 • Zmeniek
 • Opcií, futures
 • CFD finančných derivátov
 • Kryptomien
 • Klasických podielových fondov (dostupných najmä cez Slovenské banky a poisťovne)

Návod ako zdaniť výpisy od brokera nájdete nižšie v článku

Špecialita Slovenska – oslobodenie od dane v prípade dlhodobého investičného sporenia
 • Vtedy idete podľa § 9 ods. 1 písm. l)
 • Pri dlhodobom investičnom poistení ide o špeciálny produkt, kde riadi portfólio oprávnená osoba – obvykle banka alebo ocp…
 • Má svoje výhody, napríklad oslobodenie od dane môže byť aj ak správca fondu obchoduje na krátku dobu aj s CFD či inými derivátmi
 • Tento produkt má svoje výrazné obmedzenia, napr. maximálne výšky vkladov za rok, minimálna doba trvania sporenia
 • Najhoršie obmedzenie sporenia je, že musíte v ňom mať peniaze aspoň 15!!! rokov.
 • Otvorene, máloktorý investičný produkt budete mať 15 rokov. Preto ak sa stane tento produkt nevýhodný, často ho NEbudete môcť zrušiť bez potreby zdanenia a možno budete nútení ostať v nevýhodnom produkte
 • Obmedzenie minimálnej doby 15 rokov je likvidačné.

Odporúčanie: Neriešte takéto dlhodobé investičné sporenie. Radšej využite časový test. Je omnoho lepšie mať oslobodenie už po roku cez časový test, ako oslobodenie až po 15 rokoch pri tomto sporení.

Obvyklé sadzby dane pre Fyzické osoby (FO)

Fyzická osoba platí daň z príjmu pre rok 2024

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane).

Pre kapitálový majetok platia iné sadzby

 • 500 € je oslobodená časť zisku pri predaji cenných papierov (Napríklad akcie, ETF)
 • 19 % pre väčšinu kapitálového majetku (z osobitného základu dane zisteného z príjmov z kapitálového majetku (§ 7))
 • 10 % z dividendy akcií a spoločností, vrátane dane z dividend pre majiteľov slovenských sro (z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov)
 • 35 % pre špeciálne prípady pre kapitálový majetok mimo spolupracujúcich štátov (z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov

Z niektorých druhov finančného majetku môžete platiť navyše aj

 • 15% zdravotné odvody + 19% daň z príjmov kapitálového majetku, spolu zdanenie 31%

Prečo 19% daň + 15% odvody je 31% a nie 34%

Za obdobia do roku 2023 platí sadzba zdravotných odvodov 14%, daňové priznanie podávate obvykle do 31.3.2024

Za rok 2024 platí sadzba zdravotných odvodov 15%, daňové priznanie podávate obvykle do 31.3.2025

Ak rátate celkové zdanenie, väčšina ľudí ho ráta ako

 • 19% daň + 14% zdravotné odvody je 19+14 = 33%
 • 19% daň + 15% zdravotné odvody je 19+15 = 34%

V skutočnosti sa zdravotné odvody počítajú iba zo zdaneného zisku, preto platí

 • (1-19%)*(1-14%) = 0,81 * 0,86 = 0,6966
 • (1-19%)*(1-15%) = 0,81 * 0,85 = 0,6885

Po zdanení vám ostane od roku 2024 približne 69%, teda zaplatíte daň približne 31%

Ako sa to zadáva v praxi:

Krok 1: Urobíte daňové priznanie typ B za minulý rok

 • Teda ak je teraz rok 2024, robíte daňové priznanie za rok 2023
 • Vyplníte do neho všetky položky podľa zdanenia. Zatiaľ neriešite zdravotné odvody. Podáte priznanie

Krok 2:

 • Po podaní daňového priznania vám zdravotná poisťovňa doráta odvody. Keď výška tejto platby príde, uhradíte ju do zdravotnej poisťovne.
 • Zároveň vaše zdravotné poistenie stáva vydavkom a viete si ho uviesť do daňového priznania. Avšak je tu malá komplikácia – daňové priznanie ste už podali

Krok 3: Zadáte už zaplatené zdravotné odvody do daňového priznania

 • Keďže daňové priznanie typ B ste už podali pre minulý rok (Napr. pre rok 2023), máte možnosť urobiť dve možnosti:
  • Použiť Dodatočné daňové priznanie za rok 2023 a odrátať si zaplatené zdravotné odvody v tomto priznaní
  • Vytvoriť daňové priznanie za rok 2024 a až v tomto priznaní si zarátať zdravotné odvody z roku 2023 do výdavkov 2024
 • Detaily postupu
  • Ak je podané daňové priznanie za rok 2023
  • Pri dodatočnom daňovom priznaní
   • Podáte dodatočné daňové priznanie za rok 2023, kde upravíte, resp. uvediete do výdavkov zaplatené zdravotné odvody za 2023
   • Zmení sa vám tak daňová povinnosť a preto by ste obvykle mali mať nižší základ dane a časť dane by vám mali vrátiť ešte tento rok
  • Pri riadnom daňovom priznaní za nový rok (2024)
   • Podáte riadne daňové priznanie za rok 2024, kde zadáte aj vaše skutočne zaplatené zdravotné / sociálne odvody za rok 2023, prípadne časť z týchto odvodov, ktoré ste si nestihli uplatniť vo vašom riadnom daňovom priznaní 2023

Porovnanie výhodnosti Dodatočného / Riadného DP

 • Pri dodatočnom daňovom priznaní v tom istom roku
  • Máte viac papierovačiek a dlhší byrokratický proces
  • Zdravotné odvody a zníženie dane môžete uplatniť už v tom istom roku
 • Pri riadnom daňovom priznaní za nový rok
  • Máte jednoduchšie vypĺňanie DP
  • !!! Pozor, NEZABUDNITE, že do DP môžete uviesť aj neuplatnené zdravotné a sociálne odvody za predchádzajúci rok!!!

!!! POZOR, AK SI OD VÁS ÚČTOVNÍK NEVYPÝTA DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA MINULÝ ROK, MOŽETE ZBYTOČNE ZAPLATIŤ DAŇ NAVYŠE!!!

Preto pri účtovníkovi zaplatíte vždy dve platby

 • Cena za vytvorenie daňového priznania
 • Cena za možné chyby účtovníka, ak nesprávne vyplní daňové priznanie (Buď zaplatíte viac dane, alebo zaplatíte menej dane a môžete mať problém pri možnej daňovej kontrole)
 • Pozor, väčšina účtovníkov nevie presne, ako zdaňovať finančný majetok
 • Určite si dajte pozor, ak ste živnostníci alebo podnikatelia, a podávate DP FO B. Práve tam vám môžu vzniknúť preplatky a nedoplatky na zdravotných a sociálnych odvodoch, ale aj preplatky a nedoplatky pri zdanení dividend akcií a iných fin. produktov

Odkazy na zákon o dani z príjmov

 • par. 7 ods. 7
  • Citácia časti zákona: Pri príjmoch podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.
 • par. 8 ods. 12
  • Citácia časti zákona: Pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.

Poznámka:

 • Áno, zdaňovanie, vypĺňanie odvodov a ich preplatkov je zbytočne zložité. Boli aj sú nápady ako daňový systém zjednodušiť a zefektívniť (Mnoho z nich prišlo dokonca od odborníkov zo Slovenskej finančnej správy.) Doteraz nebola vôľa politikov túto daňovú reformu urobiť.
 • Preto aj toto zdaňovanie je ukážka, ako nám politici môžu skomplikovať či zjednodušiť život.
 • Preto nie je jedno, koho volíte.

Veľký prehľad zdaňovania finančného majetku

Nižšie nájdete veľký prehľad zdaňovania finančného majetku, aj s odkazmi na riadok daňového priznania B pre rok 2023 (Stĺpec Riadok DP) a paragraf zákona, podľa ktorého sa rieši toto zdaňovanie

Druh majetkupodruh daneDaní ich inštitúcia?Daň pre FOZdravotné odvodyRiadok DPZákon
Akciepredaj v časovom teste* 0%nie súmimo DP§ 9 ods. 1 pism. k)
Akciezisk mimo čas. testu 19% (25%)14%VIII, r. 5§ 8 ods. 1 písm. e)
Akciedividenda SK akciíáno7%nie sú § 51e
Akciedividenda zahr. akciíniekedy7% (alebo viac)nie sú § 51e
ETFpredaj v časovom teste* 0%nie súmimo DP§ 9 ods. 1 pism. k)
ETFzisk mimo čas. testu 19% (25%)14%VIII, r. 5§ 8 ods. 1 písm. e)
ETFvýnos (priebežne vyplácaný)z časti19%nie súVII, r. 1§ 7 ods. 1 písm. a) (Príp. § 51e)
ETP, certifikáty, cenné papierepredaj v časovom teste* 0%nie súmimo DP§ 9 ods. 1 pism. k)
ETP, certifikáty, cenné papierezisk mimo čas. testu 19% (25%)14%VIII, r. 5§ 8 ods. 1 písm. e)
CFDzisk (Príjmy – Náklady) 19% (25%)14%VIII, r. 10§ 8 ods. 1 písm. k)
CFD akciezisk (Príjmy – Náklady) 19% (25%)14%VIII, r. 10§ 8 ods. 1 písm. k)
Kryptomenytypické kryptomeny 19% (25%)14%VIII, r. 16§ 8 ods. 1 písm. t)
Kryptomenykryptomeny typu CFD 19% (25%)14%VIII, r. 10§ 8 ods. 1 písm. k)
Opciezisk (Príjmy – Náklady) 19% (25%)14%VIII, r. 4§ 8 ods. 1 písm. d)
Dlhopisy Zerobondypredaj v časovom teste* 0%nie súmimo DP§ 9 ods. 1 pism. k)
Dlhopisy Zerobondypredané skôr mimo č.testu 19% (25%)14%VIII, r. 5§ 8 ods. 1 písm. e)
Dlhopisy Zerobondydržané do splatnosti 19%14%VII, r. 9§ 7 ods. 2
Dlhopisy bežnéslovenské, s vyplácaným kupónománo19%nie súmimo DP§ 7 ods. 1 písm. a)
Dlhopisy bežnézo zahraničia, s vyplácaným kupónomnie19%nie súVII, r. 1§ 7 ods. 1 písm. a)
Zmenkydržané do splatnosti 19% (25%)14%VIII, r. 9§ 8 ods. 1 písm. f)
Zmenkypredané mimo splatenia 19% (25%)14%VIII, r. 5§ 8 ods. 1 písm. e)
Zmenkyvyplácajúce výnos 19% (25%)14%VIII, r. 9§ 8 ods. 1 písm. f)
Klasické fondySK: Zisk (Nákup – Predaj)áno19%nie súmimo DP§ 7 ods. 1 písm. g)
Klasické fondyZahraničné: Zisk
(Nákup – Predaj)
nie19%nie súVII, r. 7§ 7 ods. 1 písm. g)
Veľký prehľad zdaňovania finančného majetku

* Časový test platí iba pre cenné papiere, ktoré sú obchodované na burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu.
Cenné papiere NIE sú napríklad CFD, opcie, kryptomeny.
Cenné papiere sú napríklad akcie, dlhopisy, ETF fondy, certifikáty, ETP papiere.
Cenné papiere pre časový test musia byť obchodované na burze alebo inom regulovanom trhu. Preto napríklad zmenky, akcie a dlhopisy sú mimo burzy (a iného regulovaného trhu), preto nie sú oslobodené od dane cez časový test, aj keď to sú tiež cenné papiere.
Podiel v klasickom fonde je síce cenný papier, ale nie je obchodovaný na burze či inom regulovanom trhu, preto ani preň neplatí časový test

Základný typ – automatické doplnenie formulára daňového priznania

Dnešné Slovenské daňové priznania sú zložité. Ale aspoň sú interaktívne. Ak vyplníte časť hodnôt, formulár vám sám vyrafbí na oranžovo ďalšie časti daňového priznania, ktoré treba doplniť.

Hlavný tip: Ak vidíte oranžovú kolónku v daňovom priznaní, kliknite na ňu dvojklikom. Formulár vám automaticky doplní vhodné hodnoty.

Preto odporúčame postup:

 • Najprv zadajte hlavné kolónky, ktoré sú vstupné a majú byť vyplnené.
 • Následne preklikajte všetky oranžové kolónky a dvojklikom do nich doplňte hodnoty.
 • Ako ďalší krok stlačte tlačidlo kontrolovať na úplnom spodku formulára, aby sám vyhodilo aj riadky, ktoré sú nesprávne spolu s textovým popisom chyby
 • Ak neviete, ako vyplniť danú kolónku, iba nad touto kolónkou podržte myš a ukáže sa vám textový popis formulára

Príprava ako zdaniť výpisy finančného majetku od brokera

Základné zásady pri zdaňovaní

 • Zdaňujete iba vtedy, pokiaľ ste vaše cenné papiere nielen nakúpili, ale aj predali
 • Ak ste cenné papiere iba nakúpili a zatiaľ nepredali, nič nezdaňujete.
 • Pre potreby daňového priznania vás nezaujíma, kedy ste cenné papiere nakúpili. Ich zdanenie riešite až vtedy, keď ich predávate. Teda napríklad cenný papier či kryptomenu nakúpenú v roku 2020 a predanú v roku 2024 riešite až v daňovom priznaní pre rok 2024
 • Pre deriváty viete dohľadať pár, kedy ste jednotlivú pozíciu otvorili a neotvorili, preto podľa dátumu a roku uzatvoreného obchodu ho dáte do zodpovedajúceho daňového priznania (Platí to najmä pre CFD deriváty)
 • Ak ste nakúpili a stále dokupujete tie isté akcie, ETF, dlhopisy, deriváty či kryptomeny, odporúčame použiť metódu FIFO. V prípade, ak sú dohľadatelné páry nákupných a predajných transakcií, vtedy treba ísť podľa skutočnosti. Zároveň vtedy sa otvárajú väčšie, ale aj zložitejšie možnosti daňových optimalizácii.

Čo je metóda FIFO

 • Metóda FIFO (Anglicky First In First Out) je metóda, kedy vždy predáte (použijete) ten najstarší tovar (vec, diel, zásoby), ktorý máte na sklade. FIFO metóda sa používa vo výrobe, v logistike, v IT, aj v mnohých ďalších oblastiach
 • Pre akcie a ETF to znamená, že ak nakupujem pravidelne každé mesiac akcie za 100 Eur po dva roky (24 mesiacov), pri predaji mi predajú tie prvé (najstaršie) akcie, ktoré som nakúpil. Teda ak som prvé akcie nakúpil pred dvomi rokmi, predajú mi práve tie. Následne mi predajú druhé najstaršie.
 • Na príklade to vyzerá takto:
  • Každý mesiac po 24 mesiacov po sebe som nakúpil akcie za 100€ (pre zjednodušenie sa akcie nezhodnotujú)
  • Následne sa rozhodnem predať akcie za 300€.
  • Akcie sa mi predajú v poradí
   • Najprv akcie nakúpené 24 mesiacov dozadu (za 100€)
   • Potom akcie nakúpené 23 mesiacov dozadu (za ďalších 100€)
   • Potom akcie nakúpené 22 mesiacov dozadu (za ďalších 100€)
  • Dostal som za predaj akcií 300€, ostali mi už iba akcie mladšie ako 21 mesiacov

Ako sa kombinuje časový test a FIFO metóda

 • Nakupujem tie isté akcie každý mesiac po 14 mesiacov, každú za 100€. Na každej je zisk od 10 do 40€. Rozhodnem sa predávať svoje akcie za 500€
 • Akcie (alebo ETF) sa predajú v poradí
  • Najprv sa predá akcia kúpená 14 mesiacov dozadu. Jej zisk je oslobodený od dane
  • Potom sa predá akcia kúpená 13 mesiacov dozadu. Jej zisk je tiež oslobodený od dane
  • Potom sa predá akcia kúpená 12 mesiacov a pár dní dozadu. Stále spĺňa časový test, lebo ju mám viac ako 365 dní. Jej zisk je tiež oslobodený od dane
  • Potom sa predá akcia kúpená 11 mesiacov. Jej zisk už daním sadzbou cca 30% (19% daň aj 14% zdravotné odvody)
  • Potom sa predá akcia kúpená 10 mesiacov dozadu alebo mladšia. Zisk z nich daním tiež 30% sadzbou.

Čo znamená ak idem podľa skutočnosti a nie podľa FIFO

 • Pri CFD, derivátoch, opciach, viete typicky dohľadať, kedy ste konkrétny kontrakt uzatvorili a kedy predali. Každý kontrakt hoci aj na ten istý finančný nástroj sa eviduje zvlášť. Preto si môžete vybrať, ktorý kontrakt uzavriete (zrušíte) a kedy ho uzavriete. Vtedy postupujete pri evidencii podľa skutočnosti
 • Pri akciách a ETF niektorí brokeri nevedia dohľadať pár nákupnej a predajnej transakcie. Ak ju nevedia dohľadať, obvykle broker používa systém FIFO. Ak broker vie dohľadať jednotlivé páry nákupnej a predajnej transakcie napríklad pre akcie či ETF, otvárajú sa možnosti, ako ešte viac využívať časový test
 • Broker Interactive Brokers (Aj Lynx) používa pre akcie štandardne metódu FIFO. Ponúka aj možnosti LIFO. Ponúka aj možnosť Optimize Taxes, ktoré sú špecifické skôr pre USA a preto nevieme, či budú zaujímavé pre Slovákov
 • XTB Broker používa na akcie a ETF systém FIFO, na všetko ostatné (CFD kontrakty) využíva páry nákupnej a predajnej transakcie

TIP: Ak sa dá, pre akcie a ETF využite FIFO. Je najľahšie a najjednoduchšie riešenie spracovania výpisu aj uplatnenia časového testu

Ako postupovať, keď iba nakupujem akcie a ETF a nepredávam ich?

 • Vtedy nič nedaníte, pretože ste ešte nič nepredali. Preto nemusíte podať ani daňové priznanie pre finančný majetok a môže vám stačiť iba daňové priznanie A vypracované zamestnávateľom
 • Pokiaľ vaše akcie a ETF ste predali po roku a spĺňajú časový test, ukladáte si dôkaz – výpis od brokera a tiež nezdaňujete ani nepodávate daňové priznanie
 • Pokiaľ obchodujete aj opcie, CFD, kryptomeny a máte v nich spolu stratu, tiež túto stratu nepotrebujete priznať (štát vám daň nevráti)
 • Pokiaľ máte akékoľvek ziskové obchody pre jednotlivé typy majetku, už by ste mali podať daňové priznanie pre FO typ B

Pokyny ako spracovať výpis od burzového brokera

Pozrite si, akým spôsobom sa generuje výpis u vášho brokera. Stiahnite si tento výpis najlepšie vo formáte .xlsx alebo CSV, aby ste si ho mohli upraviť a filtrovať v exceli. Výpis v PDF vám nepomôže, pretože ho nedokážete upraviť ani prerátať.

Zdanenie akcií a ETF fondov

 1. Vyfiltrujte si z výpisu od brokera akcie a ETF fondy, pretože tie budete zdaňovať zvlášť.
 2. Pozrite si, ktoré vaše akcie a ETF spĺňajú podmienku časového testu (nakúpené viac ako 1 rok, teda viac ako 365 dní dozadu)
 3. Pozrite si, ktoré vaše akcie a ETF nespĺňajú podmienku časového testu a budete ich potrebovať zdaniť (sadzba 19% daň + 14% zdravotné odvody)
 4. Zvlášť si poznačte, koľko ste dostali na dividendách
  1. z akcií z jednotlivých krajín (Veľkú časť budú tvoriť najmä americké akcie. Zvyšok budú najmä akcie z rôznych krajín Európy)
  2. z ETF z jednotlivých krajín (väčšinu budete mať z Írska – iShares a Vanguard fondy)
 5. Tieto zisky zdaníte podľa pokynov nižšie

Zdanenie iného finančného majetku

 1. Vyfiltrujte si tento iný finančný majetok tak, aby ste z neho vyhodili akcie a ETF zdanené v kroky vyššie
 2. Výpis si rozdeľte podľa typu finančného majetku a oddeľte
  1. CFD a iné deriváty
  2. Opcie
  3. Kryptomeny
  4. (prípadne iné typy finančného majetku)
 3. Následne si nájdite nákupné a predajné páry jednotlivých transakcií. Ak sa vám nedajú dohľadať, použite opäť metódu FIFO
 4. !!! Pre tieto typy finančného majetku sa nedá použiť časový test !!!
  !!! Potrebujete daniť celý zisk!!!
 5. Vypočítate si Náklady (sumy za všetky stratové pozície, nákupné ceny fin. majetku a poplatky) a Príjmy (Sumy za všetky ziskové pozície a predajné sumy). Vypočítate si zisk za jednotlivé typy majetku
 6. Tieto zisky zdaníte podľa pokynov nižšie

Pozor: Rozdiel medzi akciami a CFD akciami

 • Bežné akcie sú fyzické, sú evidované u brokera a zodpovedajú presne počtu akciám danej firmy
 • CFD akcie sú odlišné od bežných akcií. CFD akcie sú to deriváty, a brokeri ich nakupujú preto, že obchodovanie s nimi je lacnejšie, ako obchodovanie z bežnými akciami (Napríklad pri Etoro)
 • Zároveň CFD akcie sa dajú kúpiť na páku, teda nakúpite iba časť akcie a zvyšok z jej ceny si požičiate. Preto sú tieto akcie vhodné na obchodovanie a trading
 • CFD akcie umožňujú staviť aj na pokles hodnoty akcie (SELL príkaz). Zároveň CFD akcie sú najmä obchodný papier, preto pod nimi môže byť, ale nemusí byť fyzická akcia spoločnosti. Preto sú CFD akcie menej bezpečné ako fyzické akcie
 • POZOR:
 • Časový test sa týka iba fyzických akcií a ETF.
 • CFD akcie aj ETF sú mimo časového testu a zdaňujú sa ako iné CFD deriváty

Ako prepočítať iné meny (USD, CZK) na menu EUR

Ak máte svoj majetok či zisk v cudzej mene (Pri Slovákoch najmä USD a CZK), potrebujete svoj majetok či zisk vhodne prerátať na domácu menu Slovenska – Eurá.

Každý menový kurz sa hýbe. Preto sa môže stať aj takáto situácia:

 • Kúpite akcie za 1000 USD
 • Predáme ich za 1200 USD
 • Medzitým však dolár oslabil až o 20%, preto aj keď ste zarobili 200 USD, v skutočnosti je váš zisk blízko nuly.
 • Budete chcieť zdaniť váš zisk 200 USD, keď v skutočnosti máte stratu?

Zoberte si opačnú situáciu.

 • Kúpite akcie za 1000 USD
 • Predáte ich za 1000 USD
 • Medzitým však Euro posilnilo, a aj keď máte zisk v USD nulový, zarobili ste vďaka zmene kurzov približne 200 Eur.
 • Budete chcieť zdaniť svojich 200 Eur? Ako ich zdaníte, keď váš zisk v USD je nulový?

Preto pri prerátavaní daní na domácu menu môžete použiť viacero spôsobov. Spôsoby prepočtu sú upravené:

Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

§ 31 Prepočítací kurz

Pozn. Bežný daňovník Fyzická osoba nie je účtovnou jednotkou, preto pre neho platí najmä odsek 2 z paragrafu § 31 citovaný nižšie.

(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije pri

 • a) príjmoch
  1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo
  2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
  3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy,
 • b) výdavkoch primerane postup uvedený v písmene a) v zdaňovacom období, v ktorom boli tieto výdavky vynaložené.

Pozn. Dividendy a vyplácanie úrokov z cenných papierov sa riadi podľa odseku 3

(3) Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.

Zhrnutie:

Najznámejšie spôsoby daňovej menovej konverzie ak obchodujete a ste fyzická osoba:

 1. Použijete mesačný priemerný kurz
  • Inými slovami prerátate všetky obchody za daný mesiac spriemerovaným mesačným kurzom
 2. Použijete kurz v čase nákupu alebo predaja
  • Inými slovami použijete denný kurz, ktorý platil v čase transakcie
 3. Použijete priemerný ročný kurz
  • V tomto prípade použijete priemernú hodnotu menového kurzu za celý rok.
  • Najjednoduchšie prerátanie, ale je problematické, pokiaľ mena výrazne oslabila a máte “fiktívne zisky”
 4. Použijete priemer z mesačných kurzov, za ktoré ste podávate daňové priznanie
  • V praxi sa tento kurz nepoužíva, pretože daňovník obvykle podáva daňové priznanie za celý kalendárny rok

Spôsob, ako zdaniť dividendy z akcií, výnosy z dlhopisov a podobné pravidelne vyplácané platby

 • Použijete kurz platný v deň pripísania úrokov / dividendy / sumy na účet daňovníka

Kurz NBS na prepočet mien

Kurzy za rok 2023

Priemerné ročné kurzy vybraných mien za rok 2023

menakurz ku EURprepočet v praxi  
 USD1,08131000 USD je924,8127EUR
 CZK24,00431000 CZK je41,6592EUR
 PLN4,54201000 PLN je220,1673EUR
 HUF381,85271000 HUF je2,6188EUR
 GBP0,86981000 GBP je1149,689EUR
Priemerné kurzy vybraných mien voči EUR za rok 2023

Priemerné mesačné kurzy za rok 2020

ObdobieUSDCZKGBPHUFPLN
január 20231,076923,95820,8821396,03234,6974
február 20231,071523,71240,8855384,9144,7415
marec 20231,070623,68310,8819385,0134,6893
apríl 20231,096823,43690,8811375,33614,632
máj 20231,086823,59480,8704372,37094,5344
jún 20231,08423,69510,8586370,60234,4608
júl 20231,105823,89240,8586379,03524,4431
august 20231,090924,10810,8589385,04654,4601
september 20231,068424,38040,8616386,4294,5981
október 20231,056324,58440,868385,33274,5124
november 20231,080824,48480,8705379,19454,402
december 20231,090324,47760,8617381,80324,3335
Priemer za rok 20231,081324,00430,8698381,85274,542
Priemerné mesačné kurzy vybraných mien voči EUR za rok 2023

Príklady z praxe:

Príklad 1:

 • nakúpim akcie za 1000 € ku dňu 31.1.2023
  • Použijem zmenový kurz 1,0833 platný ku 31. 1.2023
  • Teda nakúpim za 1083,3 USD
 • tieto akcie sa pre potreby tejto ukážky NEzhodnotia
 • tieto akcie predám dňa 20.7.2023
  • Použijem menový kurz 1,1197 platný ku dňu 20.7.2023
  • Teda získam späť iba 967,49 EUR
 • Moja reálna strata je -32,51 EUR
 • Moja daňová strata je
  • použití denných kurzov je -32,51 EUR (Podobná ako reálna strata)
  • pri použití priemerného ročného kurzu 0 EUR (Nemám stratu)
  • pri použití mesačných kurzov je -26,13 EUR (Rátaná ako 1000*1,0769/1,1058)

Príklad 2

 • nakúpim akcie za 1000 € ku dňu 31.1.2023
  • Použijem zmenový kurz 1,0833 platný ku 31. 1.2023
  • Teda nakúpim za 1083,3 USD
 • tieto akcie sa zhodnotia o 50% v mene USD, teda majú hodnotu 1624,9 USD. Zisk je 541,6 USD.
 • tieto akcie predám dňa 20.7.2023
  • Použijem menový kurz 1,1197 platný ku dňu 20.7.2023
  • Získam späť 1451,23 EUR
 • Môj reálny zisk je 451,23 EUR
 • Môj daňový zisk
  • použití denných kurzov je 451,23 EUR (Podobný ako reálny zisk)
  • pri použití priemerného ročného kurzu 541,6 USD, teda zisk 500,87 EUR
  • pri použití mesačných kurzov je +469 EUR
   (Rátaná ako Náklad 1000*1,0769 = 1077 USD (Ale reálny je 1083,3 USD), Príjem (1624,9/1,1058) = 1469,4 EUR, zisk približne 469 EUR

Upozornenie: Príklady vyššie počítajú s tým, že dolár oslabil voči Euru. Preto použitie priemerného ročného kurzu vychádzalo nevýhodne. V prípade, ak by zahraničná mena posilnila, matematika funguje opačne a preto sa oplatí použiť skôr priemerný ročný kurz

Odporúčanie:

 • Ak obhospodarujete väčšiu sumu peňazí, skúste si prerátať, ktorý kurz je pre vás najvýhodnejší
 • Ak chcete zdaniť zanedbateľne málo peňazí, využite ľahší spôsob prepočtu, teda priemerný ročný kurz
 • Ak máte brokera, ktorý vám automaticky preráta zisky či dividendy na EURá, odporúčam použiť jeho výpisy (Mali by byť veľmi blízko denným hodnotám mien podľa NBS)
 • Ak máte firmu, treba sa poradiť s účtovníkom, keďže príklady vyššie sa týkajú najmä Fyzických osôb

Ako uplatniť oslobodenie od dane 500 €

Podľa súčasných daňových zákonov máte nárok na oslobodenie od dane až vo výške 500€ spolu (sumárne) sa viacero častí finančného majetku

 • zisk z akcií, ETF
 • zisk z opcií
 • zisk z nehnuteľností

Inými slovami túto sumu oslobodenia si môžete rozdeliť napríklad aj takto:

 • oslobodenie 200 Eur z akcií
 • oslobodenie 300 Eur z ETF

Oslobodenie od dane 500€ spolu NEplatí

 • Pre Kryptomeny formou typických kryptomien
 • Pre CFD deriváty, vrátane CFD akcií a CFD ETF

Do daňového priznania zapisujete vaše výnosy už znížené o túto sumu, napríklad:

 • ak máte príjmy 1000 Eur z akcií a chcete si oslobodiť sumu 200 Eur, zapíšete do kolónky príjmy sumu 800 Eur
 • Ak máte príjmy 1000 Eur z akcií a chcete si oslobodiť sumu 500 Eur, zapíšete do kolónky príjmy sumu 500 Eur
 • Ak máte príjmy z akcií 450 Eur a chcete využiť oslobodenie až do výšky 500 Eur, vaše príjmy z akcií sú po oslobodení nula, a preto nemusíte ich písať ani do DP

Môžem si uplatniť stratu z CFD napríklad voči zisku z akcií či krypto?

 • Nie, oficiálne nemôžete
 • Technicky tiež nemôžete, pretože daňové priznanie vás nepustí vytvoriť kolónku, v ktorej máte väčšie výdavky ako príjmy
 • Keďže rôzne príjmy a výdavky z rôzneho finančného majetku zapisujete do rôznych kolóniek, daňové priznanie vás nepustí uplatniť stratu 500 Eur z CFD (Nezapíšete to) a zároveň uviesť zisk 500 Eur z akcií (aj keď to zapíšete, stratu CFD si nemáte ako odrátať)
 • Preto radšej využite uplatnenie oslobodenia od dane vo výške 500 Eur popísané vyššie pre akcie, ETF a opcie.
 • CFD stratu pritom nevypĺňate ani ju neriešite (Nemáte ju ani ako vyplniť, aby tam bola strata)

Ako zdaniť akcie

 • Vyhodiť akcie mimo časového testu (12 mesiacov držby)
 • Rozdiel predajná – nákupná cena
  • typ dane: z prevodu cenných papierov
  • časť VIII, r. 5, zákon § 8 ods. 1 písm. e)
 • Akcie sú niekedy aj CFD, a vtedy pre nich neplatí časový test a dania sa vyššou sadzbou podobne ako CFD, zdaňujú sa v kolónke CFD
 • Dividendy z akcií sa zdaňujú pomerne zložito, pretože akcie štátov sú často zo zahraničných krajín a často vám broker zdaní akcie aj vyššou sadzbou ako je Slovenská sadzba 10%. Preto v článku nižšie nájdete celú časť o zdaňovaní dividend z akcií
 • Ak máte účet vedený v inej menej ako EUR, a broker vám neprepočítava zisky na menu EUR, odporúčam pozrieť časť

Ako zdaniť ETF

 • vyhodiť ETF mimo časového testu (12 mesiacov držby)
 • Rozdiel predajná – nákupná cena
  • typ dane: daň z prevodu cenných papierov
  • časť VIII, r. 5, zákon § 8 ods. 1 písm. e)
 • Akumulatívne ETF – nemajú dividendu
 • Distribuované ETF – majú ako keby dividendu, ale dividenda to oficiálne nie je. Slovenský zákon nepozná “dividendu” z ETF fondov. Preto radšej nazývame výplatu dividend z ETF fondov ako výnos z fondu. Nie je vhodne upravené, akým spôsobom sa majú výnosy z ETF fondov daniť

Kvôli zložitému zdaneniu výnosov “dividend” z ETF fondov vždy odporúčame nakupovať akumulatívne ETF fondy!!!

!!! Pozrite si, akú daň vám trhol váš broker z ETF fondov. Mali by ste dodaniť už iba “nedoplatenú daň”!!!

Danenie výnosov (Dividend) z ETF fondov

 • Sadzba dane 19%
  • V tomto pohľade pozeráte na výnos z ETF fondu ako výnos z cenných papierov
  • typ dane: úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
  • časť VII, r. 1, zákon § 7 ods. 1 písm. a)
  • Tento typ zdanenia by mal prejsť pre väčšinu ľudí
 • Sadzba dane 31% (19% daň + 15% zdravotné odvody)
  • V tomto pohľade pozeráte na výnos z ETF fondu ako na výnos z prevodu cenných papierov
  • typ dane: úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
  • časť VIII, r. 5, § 8 ods. 1 písm. e)
  • Tento typ zdanenia je asi najdrahší a dosť “demotivačný”
 • Sadzba dane 10%
  • Ak si viete obhájiť, že dividenda z ETF fondov spadá pod ten istý paragraf, ako dividenda z akcií, používate paragraf § 51e a využijete návod na danenie dividend z akcií, ktorý je v poslednej časti tohto článku.
   Upozorňujeme: Toto danenie je iba pre odvážnych a daňovo znalých ľudí. Ak si daň 10% pri kontrole neobhájite, máte problém.

Ako zdaniť CFD – deriváty

 • Rozdiel všetky ziskové – všetky stratové pozície (+ poplatky)
  • typ dane: daň príjmy z derivátových operácií
  • časť VIII, r. 10, zákon § 8 ods. 1 písm. k)
 • Ak máte CFD účet vedený v mene EUR, odporúčam použiť priamo sumy v EUR
 • Ak máte CFD účet vedený v inej mene, pozrite si časť o zdanení cudzích mien

Ako zdaniť krypto

 • Nie všetko máte krypto (často obchodujete aj CFD a daníte ako CFD)
 • Keď niečo nakúpim a ešte nepredám, tak nedávam do DP
  • (Nákupné obchody nie sú príjem)
 • Všetky ziskové obchody mínus všetky stratové náklady
 • Všetky predajné ceny mínus všetky nákupné ceny
 • !! Pozor, pre typické kryptomeny na kryptoburzách neplatí oslobodenie od dane do 500€!!
 • Špeciálny typ: Niektoré kryptomeny sa dajú na burze kúpiť formou ETP – Exchange Traded Product. ETP využíva formu dlhopisu, ktorého hodnota sa odvíja od hodnoty podkladového aktíva (Napríklad aj kryptomeny). Zároveň ETP je aj cenný papier obchodovaný na burze, preto pri ňom môžete využiť aj oslobodenie od dane cez časový test pri držbe viac ako 1 rok
 • Vyplnenie:
  • typ dane: príjmy z predaja virtuálnej meny
  • časť VIII, r. 16, zákon § 8 ods. 1 písm. t)

Ak ťažíte krypto

 • Daníte ho až vtedy, keď ho predáte, prípadne vymeníte za inú krypto menu

Vyjadrenie finančnej správy SR ohľadom zdanenia kryptomien nájdete na tomto linku

Ako zdaniť opcie

 • Príjmy – celkové príjmy z opcií
 • Výdavky – cena opcie + iné výdavky
 • vyplnenie
  • typ dane: z prevodu opcií
  • časť VIII, r. 4, zákon § 8 ods. 1 písm. d)

Ako zdaniť dlhopisy

Poznáme dva typy dlhopisov – dlhopisy s úrokom (klasické) a dlhopisy bez úroku (Zerobondy)

Dlhopisy typu Zerobondy

 • nevyplácajú kupón (úrok), ale zhodnocujú sa a postupom času rastie ich cena
 • najznámejšie sú štátne zerobondy alebo niečo z mála korporátnych (Problémové dlhopisy Arcy)
 • týka sa ich časový test, pokiaľ sú obchodované na burze cenných papierov. Preto kvôli daňovým zákonom takmer všetky zerobondy sú obchodované na burze
 • dlhopisy majú splatnosť, teda dátum, kedy budú splatené a poslednému majiteľovi dlhopisov sa vráti celá suma hodnoty dlhopisu (aj s úrokom, alebo zhodnotením)
 • Zerobond sa môže zdaňovať až tromi daňovými režimami

Zdanenie zerobondov a zápis do daňového priznania

 • Zerobondy oslobodené od dane vďaka časovému testu
  • Držíte ich viac ako 12 mesiacov, pričom zároveň ich predáte skôr ako budú splatné (Napríklad predáte ich mesiac pred splatnosťou dlhopisu)
  • Zerobondy spĺňajúce časový test neuvádzate v daňovom priznaní
  • Vtedy odporúčam odložiť si dôkaz (napríklad výpis od brokera), že dlhopisy splnili časový test
 • Zerobondy boli predané skôr ako za 12 mesiacov
  • typ dane: z prevodu cenných papierov
  • DP: VIII, r. 5, zákon § 8 ods. 1 písm. e)
  • Výška dane je 19% daň + 15% zdravotné odvody
 • Zerobondy držané do splatnosti
  • Držíte ich až dovtedy, kým vám nepríde celá suma dlhopisu zaplatená od emitenta (organizácie či firmy vydávajúcej dlhopis)
  • typ dane: výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní
  • DP: VII, r. 9, zákon § 7 ods. 2
  • Výška dane je 19% daň + 15% zdravotné odvody

Dlhopisy vyplácajúce kupón (úrok)

 • Kupón dlhopisu je názov pre pravidelne vyplácaný úrok (suma ktorú vám zaplatia obvykle buď každý rok alebo každý mesiac)
 • Najčastejšie dlhopisy s kupónom na SR sú Slovenské alebo České dlhopisy
 • Pri Slovenských dlhopisoch
  • Daň je strhnutá zrážkou brokerom alebo bankou
  • Vám prídu už zdanené peniaze
  • Tieto peniaze nepotrebujú ísť do daňového priznania (už sú zdanené)
  • ak máte iba dlhopisy a zamestnanie, stačí vám DP FO A vytvorené zamestnávateľom
 • Pri Českých a iných zahraničných dlhopisoch
  • Zahraničný broker NEstrháva daň z dlhopisov zrážkou
  • Preto tieto peniaze sa majú zdaniť cez daňové priznanie
  • typ dane: úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
  • DP: VII, r. 1, zákon § 7 ods. 1 písm. a)
  • Výška dane 19%

Ako zdaniť zmenky

 • Zmenka je cenný papier, kedy vám dlžník sľúbi, že vám po určitej dohodnutej dobe vyplatí hodnotu zmenky aj úrok navyše
 • Zmenka nie je obchodovaná na burze, preto pre ňu neplatí časový test
 • Zmenku daníte až pri úspešnom predaji alebo splatnosti (ukončení, vyplatení) zmenky
 • Zmenky môžu niekedy vyplácať aj kupón (úrok)
 • Zmenky sa môžu zdaňovať až tromi daňovými režimami
 • Ako zapísať zmenku do DP:
  • Výdavky – nákupná cena (nižšia, kúpna cena aj niekoľko rokov dozadu)
  • Príjmy – predajná cena (vyššia) 
 • Zmenky splatené
  • sú držané až dovtedy, kým sa nesplatia, teda neukončí sa platnosť zmluvy a prídu vám peniaze na účet
  • typ dane: výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
  • DP: VIII, r. 9, zákon § 7 ods. 1 písm. f)
  • Výška dane: 19% daň + 15% zdravotné odvody
 • Zmenky predané mimo splatenia (ukončenia)
  • ak zmenky predáte skôr, ešte pred tým, ako nastala ich splatnosť
  • Využívate ich, ak obchodujete so zmenkami alebo sa chcete zbaviť nevýhodnej zmenky
  • typ dane: z prevodu cenných papierov
  • DP: VIII, r. 5, zákon § 8 ods. 1 písm. e)
  • Výška dane: 19% daň + 15% zdravotné odvody
 • Zmenky vyplácajúce výnos
  • Z takýchto zmeniek vám obvykle príde platba každý rok raz ročne, až kým zmenka platí
  • Takýchto zmeniek je pomerne málo. Boli to najmä zmenky skupiny Salve Group / Arca Capital
  • typ dane: výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
  • DP: VIII, r. 9, zákon § 8 ods. 1 písm. f)
  • Výška dane: 19% daň + 15% zdravotné odvody

Ako zdaniť klasické fondy

 • Klasické fondy dostupné cez banky a poisťovne sú zdaňované obvykle sadzbou 19%
 • Tieto fondy nie sú obchodované na burze, preto nemôžete pri nich využiť časový test a oslobodenie od dane
 • Pokiaľ váš fond nemá vyslovene názov ETF, bude to klasický fond danený podľa tohto odseku
 • Niekedy obchodníci s cennými papiermi nakúpia ETF fondy, ale zaobalia ich do svojeho fondu a tiež už nemôžete použiť oslobodenie od dane
 • Pri Slovenských fondoch je daň strhávaná zrážkou bankou, poisťovňou, či brokerom
 • Pri zahraničných fondoch vám daň nestrhávajú a máte zisk z predaja týchto fondov dodaniť
 • Špeciálny prípad: Ak máte dva slovenské fondy, pričom jeden ste predali so ziskom a druhý so stratou, daň zo zisku vám strhnú, pričom fond, kde máte stratu nevie o tom, že máte iný fond v zisku. Preto zisk a stratu z fondu môžete zrátať a následne cez daňové priznanie vám vrátia časť strhnutej dane
  • Príklad:
  • Fond 1 má zisk 3000€, strhli daň 570€
  • Fond 2 má stratu 1000€, nestrhli žiadnu daň
  • Váš zisk z oboch fondov je 3000€-100€ = 2000€
  • Mali by ste zaplatiť iba daň zo zisku 380€ (iba zo sumy 2000€)
  • Preto si môžete strhnutú daň 190€ vrátiť cez daňové priznanie (rozdiel medzi 570€ a 380€)

Zdanenie v daňovom priznaní

 • daňová sadzba 19%
 • Typ dane: príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • DP: VII, r. 7, zákon § 7 ods. 1 písm. g)
  • Platí pri redemácii (väčšina prípadov), kedy požiadate banku alebo poisťovňu o predaj vašich podielových listov
  • Vtedy svoje podielové listy predávate emitentovi
 • výnimočne sa predaj z podielových fondov zdaňuje aj podľa
  • Predaj mimo redemácie
  • Teda predaj inej osobe ako emitentovi
  • Typ dane: úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
  • DP: VII, r. 1, zákon § 9 ods. 2 písm. p)

Výdavky sú

 • nákupná cena fondov (tieto fondy ste mohli nakúpiť aj mnoho rokov dozadu)
 • nákupná cena fondov sa ráta do DP iba ak fondy predáte v zdaňovacom období

Príjmy sú

 • cena, ktorú dostanete za predaj svojich fondov v zdaňovacom období

Príjmy zo Slovenských fondov obvykle nezapisujete do Daňového priznania

Dôvod je jednoduchý:

 • Slovenské fondy patria pod SK zákony
 • Vy ste občan Slovenska (SK)
 • Je tu prepojenie daňového systému
 • Preto Slovenský fond zdaní investíciu za vás (Obvykle sadzbou 19%)
 • Vy máte záujem daniť SK fondy v DP iba vtedy, ak vám má štát daň vrátiť.

Príklad 1 – Zisk z jedného SK fondu:

 • Pozor: Vždy daníte iba zisk, teda ak máte tam 10000, zhodnotili sa vám peniaze na 11000€, váš zisk je iba 1000€
 • Vybrali ste si zisk 1000€ zo slovenského fondu od Slovenského správcu fondov (Napr. Tatrabanka, VÚB, Prvá Penzíjna)
 • Správca fondu vám strhne 19% daň, teda 190€
 • Dostanete 810€
 • Vašich 810€ je už zdanených, preto nemáte dôvod ich zapisovať do daňového priznania. Skrátka štát už daň dostal. Preto nedostane viac dane tým, že si zapíšete do DP príjem 1000€, daň 190€, zaplatené preddavky dane 190€ a dorovnanie vašej daňovej povinnosti vo výške 0€
 • Preto vám stačí vyplniť klasické Daňové priznanie A-čko

Príklad 2 – Zisk z jedného SK fondu, strata z iného fondu

 • Vtedy sa vám môže oplatiť podávať DP kvôli vráteniu dane.
 • Ak máte v jednom SK fonde zisk 1000€, a v inom stratu 1000€, fondy o sebe nevedia, preto vám ziskový fond strhne 190€ zo zisku. Druhý fond vám tých 190€ nevráti.
 • Preto si to dorovnáte v daňovom priznaní, odpočítate si stratu a zisk, a štát vám môže daň vrátiť (V prípade vyššie až 190€)
 • Pre viac info si pozrite časť: Zápis do daňového priznania: Nezdanený zahraničný fond. Postup pri SK fondoch je podobný.

Príklad 3 – EIC

 • Nie je jasné, akým systémom daní EIC.
 • EIC poskytuje príliš veľké množstvo fondov rôznych druhov. Preto je dosť náročné dohľadať, ktorý fond môže spĺňať časový test, a ktorý nie. Ťažké je dohľadať aj zdaňovanie výnosu / dividendy z ETF fondov
 • Z veľkej pravdepodobností EIC veľkú časť daňovej povinnosti a aj veľkú časť zodpovednosti za neplatenie daní, presúva na klienta
 • Odporúčanie ľudí od EIC, že tieto investície “netreba zdaniť”, je veľmi rizikové.
 • Človek sprostredkujúci investície od EIC bez znalosti daňových zákonov je z môjho pohľadu “jednooký medzi slepými”
 • Odporúčanie: Hľadajte si takého človeka sprostredkujúceho EIC produkty, aby mal daňovo-účtovné vzdelanie, teda aby vám vedel vyriešiť aj daňovú oblasť, prípadne aj vytvoriť daňové priznanie.

Príklad 4 – Finax

 • Finax je odlišný od EIC, pretože je automatizovaný a má iba obmedzený počet portfólií (Spolu investuje iba do cca 10 ETF a má približne 11 automatizovaných portfólií – od 100% dlhopisy po 100% akcie)
 • Preto je pre Finax výrazne ľahšie vytvoriť daňové automatizácie tak, aby plne spĺňali časový test a teda dokáže ľahko zabezpečiť aj oslobodenie od zdanenia pre svojich klientov investujúcich do ETF
 • Preto Finax pri zmene portfólia by mal predávať investície postupne, aby predal iba tie časti investícií do ETF, ktoré sú zaivestované viac ako 12 mesiacov, a preto spĺňajú časový test.
 • Ak máte Finax, mali by ste byť v pohode. Za BlueNumbers nemôžeme prebrať zodpovednosť za zdaňovanie iného subjektu. Preto overte si zdaňovanie to u vášho Finax sprostredkovateľa alebo priamo u FINAX centrály. Veď im za to aj platíte manažérske fee 1,2% ročne s DPH

Zápis do daňového priznania: Nezdanený zahraničný fond

 • Vaše príjmy z predaja fondu sú 12.000€
 • Vaše výdavky (nákupná cena fondu) je 10.000€
 • Zisk je 2000€

V Daňovom priznaní vyplníte polia:

 • Nájdite si časť VII. ODDIEL pole 7 príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • Do časti Príjmy napíšete sumu 12.000€
 • Do časti Výdavky napíšete sumu 10.000€
 • Následne dvojklikom vyplníte ďalšie kolónky označené oražovou farbou, napríklad:
  • VII. oddiel, riadok 11: Spolu
  • VII. oddiel, riadok 66 (Príjmy), 67 (Výdavky), 68 (Osobitný základ dane / Zisk)
  • IX. oddiel, riadok 106 (Daň 19%) a mnohé ďalšie polia v oddieli IX.

Zápis do daňového priznania: Jeden fond so stratou, druhý so ziskom

 • Váš prvý fond ste nakúpili za 5000€, zhodnotil sa a predali ste ho za 8000€
 • Váš druhý fond ste nakúpili tiež za 5000€, jeho hodnota klesla na 4000€
 • Spolu sú vaše príjmy z predaja fondov 12.000€
 • Vaše výdavky (nákupné cena fondov) sú 10.000€
 • Zisk spolu za oba fondy je 2000€ (Zisk 3000€ mínus strata 1000€)

Vaša situácia je odlišná oproti predaja fondu vyššie pretože

 • Zo zisku prvého fondu 3000€ vám strhli daň 570€
 • Zo straty druhého fondu -1000€ vám nevrátili daň
 • Preto by ste mali zaplatiť iba daň z 2000€, teda 380€
 • Preto si chcete vrátiť 190€ cez daňové priznanie

V Daňovom priznaní vyplníte polia podobné ako v prípade vyššie:

 • Nájdite si časť VII. ODDIEL pole 7 príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • Do časti Príjmy napíšete sumu 12.000€
 • Do časti Výdavky napíšete sumu 10.000€
 • Následne dvojklikom vyplníte ďalšie kolónky označené oražovou farbou, napríklad:
  • VII. oddiel, riadok 11: Spolu
  • VII. oddiel, riadok 66 (Príjmy), 67 (Výdavky), 68 (Osobitný základ dane / Zisk)
  • IX. oddiel, riadok 106 (Daň 19%) a mnohé ďalšie polia v oddieli IX.
 • Vyplníte špeciálne pole, kde napíšete už zaplatenú a zrážkou strhnutú daň zo ziskového fondu
  • Toto pole nájdete v Oddiel XI. VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách
  • Riadok č. 129 – Suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona
 • Kontrola je riadok č. 135 (Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu podľa § 33 zákona)
  • Hodnota tohto riadku má byť r. 106 (daňová povinnosť) mínus r. 129 (Preddavok zrazenej dane z fondu)

Ako zdaniť dividendy z akcií?

Vrámci slovenskej daňovej legislatívy nepoznáme dividendu z ETF fondu. Poznáme iba dividendu z akcií. Preto príjmy z akcií a ETF sa môžu zdaňovať odlišne.

Upozornenie: Ak ste majiteľom slovenskej sro, dividendy z sro neuvádzate do daňového priznania

Krok číslo 1 – zistite, z ktorej krajiny ste dostali dividendy (mimo Slovenska)

 • Pozrite si výpis od vášho brokera. Obvykle v časti Reporting alebo Tax by ste mali mať aj tabuľku, z ktorej krajiny vám prišlo aké množstvo dividend. Následne si pozrite časti:
  • Aká bola vaša suma dividend z danej krajiny
  • Koľko dane ste zaplatili z dividend
 • Následne si vyrátajte (napríklad v exceli), akou sadzbou vám zdanili dividendy (Koľko % zo sumy dividend vám strhli na dani)
 • Keď už máte zoznam štátov, zadelenie štátov, výšku dividendy a výšku strhnutej dane, zadáte tieto sumy podľa pokynov nižšie v tomto článku

Danenie dividend Slovenských spoločností (majiteľ sro)

Ak ste Slovák a zároveň majiteľ, resp. spoločník slovenskej sro, vaša sro najprv zaplatí daň z príjmov právnickej osoby (Obvykle 15% alebo 21%). Následne si môžete vybrať, či chcete vyplatiť dividendy svojej sro na svoj účet. Ak áno, vtedy vám vaša sro strhne od roku 2025 10% daň z dividend formou zrážkovej dane.

POZOR: Pre dividendy zo zisku z firmy z roku 2023, ktoré si vyplatíte na účet v roku 2024, platíte ešte stále historickú sadzbu 7%. Platí to iba pre dividendy slovenských firiem. V roku 2025 už budete platiť 10% sadzbu z dividend.

Dividendy vyplatené vašou sro NEUVÁDZATE do daňového priznania fyzickej osoby

Dôvod neuvádzania: Už ste dividendy slovenskej spoločnosti zdanili inou formou vo forme zrážkovej dane. Už vám iba príde poštou potvrdenie od finančnej správy, že vaša spoločnosť xy odviedla za vás daň z dividend vo výške xy €

Príklad pre DP pre rok 2025:

 • Zisk firmy 1210 €
 • Daň z právnických osôb 21% – 210€
 • Zisk po zdanení 1000€
 • 10% daň z dividendy 100€
 • Na účet vám príde 900€
 • Daňové priznania vypĺňa iba účtovník vašej sro
 • Vaše daňové priznanie Fyzickej osoby je bez oznámenia týchto príjmov

Pre viac info o zdanení slovenských sro si pozrite článok

Ako sa delia štáty na “dobré” a “zlé” a ako to vplýva na zdanenie

Pri zdaňovaní dividend narážame na Slovenské daňové zákony a medzištátne zmluvy o zabránení dvojitého zdanenia alebo dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Preto narazíte na termíny ako “spolupracujúce štáty” a “nespolupracujúce štáty”.

 • “Dobré” štáty
  • sú štáty, s ktorými má Slovenská Republika podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach.
  • Týchto štátov je v súčasnosti k 16.3.2024 spolu 133, pričom na celom svete je spolu dokopy približne 206 štátov. Slovensko má podpísané tieto zmluvy o spolupráci takmer so všetkými významnými štátmi sveta.
  • Väčšina ľudí vlastní majetok iba z “dobrých štátov”
  • Dobré štáty sú napríklad: USA, Všetky krajiny EÚ, ale aj Čína, Rusko, Austrália, Kanada, niektoré štáty Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ale aj daňové raje ako Cyprus, Írsko, Dominikánska Republika, Maurícius, Belize, Kostarika
 • “Zlé” štáty
  • Sú to štáty, s ktorými Slovenská Republika NEmá (resp. nechce mať) podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo platné dohovory o spolupráci
  • Platilo do 2020 – V praxi tieto “zlé” štáty sú príliš malé a často nemajú rozvinutý finančný trh
 • Zmeny k zoznamu zlých štátov k 2023
  • Medzi zoznam zlých štátov pribudli mnohé daňové raje
   • Bermudy
   • Bahamy
   • Bahrajn
   • Jersey
   • Panama
   • Seyschely
  • Z týchto štátov by ste mali zaplatiť daň z dividendy až 35%.
  • Toto opatrenie Slovenska je kontraproduktívne, bohatí to NEzdania na SK, ale radšej využijú legálne možnosti ich firiem v iných štátoch EÚ, chudobnejší zase nebudú chcieť robiť daniť cez komplikované daňové priznanie

Sadzby dane a zdanenie dividend podľa dobrých a zlých štátov

Štáty obvykle delíme na tri skupiny

 1. Dobré štáty, ktoré si nestrhávajú daň z dividend
  1. Daňová sadzba 7% (Daníte na Slovensku)
  • Tieto štáty vám nestrhnú žiadnu daň, preto si dividendy z nich potrebujete zdaniť sami v daňovom priznaní
  • Na zdanenie používate Slovenskú sadzbu dane z dividend 7% z celej sumy dividend
  • Pre Slovákov sú tieto štáty veľmi výhodné, pretože Slovenská sadzba dane z dividend akcií 7% patrí medzi veľmi nízke
  • Medzi takéto štáty patrí napríklad
   • Veľká Británia
  • Niekedy vám daň strhne aj broker zrážkou (strhne iba slovenských 7%) podľa vyspelosti daňového systému brokera
 2. Dobré štáty, ktoré si strhávajú daň z dividend
  • Daňová sadzba obvykle vyššia ako 7% (obvykle 10/15/19/20/25%, strháva ju zahraničie)
  • Tieto štáty vám strhnú daň z dividend podľa ich lokálnej (zahraničnej) sadzby. Obvykle všetky štáty okolo majú vyššie sadzby dane ako Slovenských 7%.
  • Ak vám zahraničný štát strhne vyššiu sadzbu, túto daň si na Slovensku nemôžete vrátiť a často táto zahraničím strhnutá daň je už “stratená”.
  • Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdaňovania sú kapitola sama o sebe. Častokrát je v týchto zmluvách uvedená aj maximálna miera zdanenia, ktoré si môžu štáty strhnúť. Postup pri vrátení dani z dividend je však neprehľadný, neautomatizovaný a byrokratický, preto väčšinou sa z vrátenia dane zo zahraničia nedočkáte, alebo to bude drahé.
  • Niekedy si dokážete vyjednať, aby vám broker nestrhával žiadnu daň a prenáša daňovú povinnosť na vás. To sa oplatí najmä vtedy, ak zahraničné dane z dividend sú vysoké. Vtedy vám prídu nezdanené peniaze a daníte slovensko sadzbou 7%
  • Často umožňuje zahraničný štát strhnúť aj nižšiu daň z dividend, pokiaľ broker splní podmienky štátu. Najznámejšia podmienka je zdaňovanie dividend z US spoločností cez vyplnenie formulára W8-Ben. Vtedy vám broker strhne daň z dividend iba 15% namiesto štandardných 30%
  • Príklady týchto štátov sú napríklad
   • USA (Sadzba 15% s W8-Ben formulárom / 30% bez neho)
   • Holadsko (Sadzba 15%, maximálna sadzba 10% zo zmluvy o medzinárodnom zdaňovaní SK-Holandsko, ale nedokážete si tých 5% vrátiť)
 3. Zlé štáty
  • Daňová sadzba 35% (Daníte na Slovensku)
  • Z týchto štátov potrebujete zaplatiť daň z dividend až 35%.
  • V prípade, ak podnikáte v exotických štátoch, pozrite si či sú v zozname “dobrých štátov” v odsekoch vyššie

Daniť alebo nedaniť dividendy v daňovom priznaní?

 • Zo slovenských spoločností (Majiteľ akciových spoločnosti, majiteľ sro) vám strhávajú daň 7% zrážkou, preto ich nepotrebujete ani daniť ani udávať do daňového priznania
 • Pri dividendách zo zahraničia by ste oficiálne mali zdaniť všetko.
 • Pokiaľ vám však zahraničný broker strhol daň z dividend vyššiu ako 7%, na slovensku zaplatíte daň 0. Preto teoreticky by ste to mali zapísať, ale nevznikne vám daňová povinnosť. Preto pravdepodobne nebudete potrestaný, ak takéto dividendy tam neuvediete (Nekrátite svoju daňovú povinnosť)
 • Ak vám broker NEzdanil dividendy, tieto dividendy by ste mali zdaniť sadzbou 7%. Odporúčam to uviesť do daňového priznania

Zhrnutie postupu zdaňovania

 • Nájdite si vo výpise od brokera, koľko vám vyplatili dividendy a z ktorých štátov
 • Pozrite si výšku strhnutej dane z jednotlivých štátov
 • Vyrátajte si, akú daňovú sadzbu použili v ktorej krajine (Napríklad v exceli)

Rozdeľte si dividendy z krajín podľa sadby strhnutej dane

 • Ak strhli daň 0%, tieto dividendy máte dodaniť v DP sadzbou 7%
 • Ak strhli daň v rozmedzí 0,1 až 7%, aj tieto dividendy máte dodaniť do výšky 7% (V praxi však takéto štáty takmer neexistujú)
 • Ak strhli daň vyššiu ako 7%, tieto dividendy už NEdodaňujete, iba zapíšete do daňového priznania. Túto extra daň často NEmáte možnosť vrátiť zo zahraničia
 • Ak máte náhodou akcie “zlého štátu”, pozrite si akú vysokú daň vám strhli. Tento štát budete ho potrebovať dodaniť až sadzbou 35%

Následne dividendy zapíšete do Daňového priznania do časti:

 • XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Vyplnenie zoznamu štátov, z kadiaľ dostávate dividendu

Ak daníte dividendy z akcií z rôznych krajín, potrebujete uviesť zoznam týchto krajín do časti:

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Kód štátu vyberiete zo zoznamu štátov. Následne napíšete sumu príjmov z daného štátu

Najpoužívanejšie kódy štátov sú:

 • 703 – Slovensko (Ale obvykle nepoužívate)
 • 840 – USA
 • 826 – Spojené Kráľovstvo (Veľká Británia)
 • 372 – Írsko
 • 528 – Holandsko
 • 203 – Česko
 • 348 – Maďarsko
 • 616 – Poľsko
 • 040 – Rakúsko
 • 300 – Grécko

Danenie dividend z USA

 • Pri US akciách vám broker strhne daň 15% alebo 30%, prípadne vyššiu sadzbu
 • Daňová sadzba USA je vyššia ako Slovenských 7%, a nemáte nárok na vrátenie takto extra strhnutej dane
 • Najviac klientov rieši obvykle práve zdanenie US akcií, pretože väčšina najväčších akcií na burze je práve z USA

Poznámka: Obdobný postup využívate aj pri iných krajinách, ktoré vám strhávajú zrážkovú daň (Nemecko, Holandsko, Kanada…)

Zdanenie US zdanených akcií v daňovom priznaní

Krok číslo 1 je prerátať si sumu z dividend z Dolárov na Eurá (Často vám to urobí aj broker priamo vy výpise, napríklad Interactive Brokers)

Vypĺňate v DP:

 • XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona
 • Vypĺňate riadky 01, 06 až 09, 13 až 18
 • Pri dividende z USA vo výške 1000€ a zaplatení zrážkovej dane 15% teda 150€ vyplníte riadky nasledovne
  • r. 01 – suma 1000€ (suma dividend)
  • r. 06 – spolu riadky 01 až 05 1000€(Pokiaľ vám nevznikli príjmy v riadkoch 02-05 uvádzate sumu dividend)
  • r. 07 – Riadok 06 stĺpec 1 – r. 06 stĺpec 2. 1000€(Pokiaľ ste nevypĺňali riadky 04 a 05 udávate sumu dividend)
  • r. 08 Slovenská sadzba dane (7%)
  • r. 09 Daň podľa sadzby v riadku 08 70€(Túto daň platiť NEbudete)
  • r. 13 Vyňaté príjmy 1000€(z ktorých bola v zahraničí strhnutá daň)
  • r. 14 Daň zaplatená v zahraničí (Napríklad 15%, teda 150 €)
  • r. 15 Pole doplníte dvojklikom, Ukáže %
  • r. 16 Z dane možno započítať sumu (tj.. 7% teda 70€)
  • r. 17 Daň uznaná na zápočet (tj. opäť 7%, teda 70€)
  • r. 18 Daň z osobitného základu dane 0€
  • Suma dane na zaplatenie výjde 0€ (0%)
 • Žiadnu daň z navyše zaplatenej dane v zahraničí vám nevrátia v DP
Zdanenie dividend pri vyšších sadzbách dane zo zahraničia

Zdanenie akcií EÚ a sveta s daňou strhnutou zrážkou

Využívate podobný postup ako pri zdaňovaní dividend z USA. Ak suma dividend a dane nie je v EUR, prerátate si ju na EUR. Inak využijete ten istý postup ako pre danenie dividend z USA o pár riadkov vyššie

Zdanenie dividend z akcií z krajín, ktoré nestrhávajú daň z dividendy

Tieto dividendy si potrebujete dodaniť v Slovenskom daňovom priznaní sadzbou 7%.

Príklady štátov, ktoré nestrhávajú daň z dividendy, sú napríklad Veľká Británia či Bermudy

Ak suma dividend a dane nie je v EUR, prerátate si ju na EUR.

Vypĺňate v DP:

 • PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona
 • Vypĺňate riadky 01, 06 a ďalej 07 až 09
 • Pri dividende z Veľkej Británie vo výške 1000€ vyplníte riadky nasledovne
  • r. 01 – suma 1000€ (Podiel na zisku – dividenda)
  • r. 06 – suma 1000€ (Spolu, hodnota z r. 01)
  • r. 07 – suma 1000€ (suma dividend)
  • r. 08 – sadzba 7 % (Toto pole nemožno meniť, 7% je zároveň Slovenská daňová sadzba)
  • r. 09 – daň na zaplatenie 70€
  • r. 18 – daň na zaplatenie 70€
 • Takto ste do DP zadali, že dodaníte daň vo výške 70€. Táto daň na zaplatenie sa vám spočíta spolu s ďalšími kolónkami

Zapísanie zdanených aj nezdanených dividend naraz

Ak máte dividendy zdanených zrážkovou daňou (Napr. USA), aj dividendy bez zrážkovej dane (Napríklad GB), zdaníte dividendy nasledovne:

Modelový príklad jednoduchý:

 • Dividenda USA 1000€, zaplatená daň zrážkou 150€
 • Dividenda GB 500€, zaplatená daň zrážkou 0€

Vypĺňam riadky nasledovne

 • Zapisujem spolu USA aj GB
  • Riadky 01, 06, 07 – 1500€
  • Riadok 08 – 7% (predvyplnené)
  • Riadok 09 – 105€ (7*1500)
 • Zapisujem iba USA
  • Riadok 13 – 1000€ (Iba USA dividendy)
  • Riadok 14 – 150€ (Zaplatená daň iba pri USA dividendách)
  • Riadok 15 – doplníte dvojklikom (% výpočet)
  • Riadok 16 a 17 – 70€ (Iba USA dividendy)
 • Súčet – zapíšem iba GB (nedoplatok na dividendách)
  • Riadok 18 – 35€ (daň z osobitného základu dane iba pre GB)

Modelový príklad pre zapísanie dividend z viac štátov

 • Dividenda USA 500€, Holandsko 500€, spolu dividenda 1000€ a zaplatená daň zrážkou 150€
 • Dividenda GB 400€, Grécko 100€, spolu dividenda 500€, zaplatená daň zrážkou 0€
 • V tomto prípade ma zaujíma iba súčet dane z oboch typov krajín (Daň strhnutá zrážkou, aj daň nestrhnutá zrážkou)

Zapíšem to tak isto, ako príklad vyššie

 • Dividenda USA 1000€, zaplatená daň zrážkou 150€
 • Dividenda GB 500€, zaplatená daň zrážkou 0€

Zdanenie akcií zo “zlých” krajín, ktoré nestrhávajú daň z dividendy

Tieto dividendy si potrebujete dodaniť v Slovenskom daňovom priznaní sadzbou 35%.

Ak suma dividend a dane nie je v EUR, prerátate si ju na EUR.

Vypĺňate v DP:

 • PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona
 • Vypĺňate riadky 19 až 28
 • Pri dividende z Jersey vo výške 1000€ vyplníte riadky nasledovne
  • r. 19 – suma 1000€ (podiel na zisku – dividenda)
  • r. 24 – suma 1000€ (spolu – prekopírovanie sumy z riadku r. 19)
  • r. 25 – suma 1000€ (suma dividend)
  • r. 26 – sadzba 35 % (Toto pole nemožno meniť, 35% je zároveň Slovenská daňová sadzba)
  • r. 27 – daň 350 € (daň na zaplatenie pri sadzbe 35%)
  • r. 28 – daň 350 € (daň spolu)
 • Takto ste do DP zadali, že dodaníte daň vo výške 350€. Táto daň na zaplatenie sa vám spočíta spolu s ďalšími kolónkami

Ako nás môžete podporiť a asistovať nám:

Tento článok postupne dopĺňame. Preto vaše otázky, odpovede či námety na vylepšenie článku môžete napísať do našej Facebook skupiny.

Viete robiť daňové priznania, alebo hľadáte niekoho, kto vám urobí daňové priznanie?

Napíšte nám alebo spýtajte sa nás na to v skupine:

Ďalšie články na tému Dane

Portál BlueNumbers sa zameriava na investície rôzneho druhu. Populárna séria na BlueNumbers je Akcie a ETF. Táto bezplatná séria vám ukáže, ako investovať cez burzu, výhody aj nevýhody burzy, čo nakúpiť aj akého brokera si vybrať

52 Responses
 1. Rado

  Dobry den.Chcel by som spytat, je predaj akcii zahranicnych spolocnosti povazovany za prijem plynuci zo zahranicia?Ak som obcan SR zijem na Slovensku,len predam napriklad nejake americke akcie.Treba tento prijem uvadzat v oddieli XIII. – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA.
  Dakujem.

  1. Robert

   Ak máte akcie zahraničných spoločností kúpených cez burzu, a sú mimo časového testu, v Daňovom priznaní vás zaujímajú časti
   – VII. ODDIEL – VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona) – v eurách
   – PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona
   – XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

   Choďte podľa tohto článku v častiach
   – Špecialita Slovenska – časový test
   – Ako zdaniť akcie
   – Ako zdaniť dividendy zahraničných akcií (Konkrétne Danenie dividend z USA)
   – Ako prepočítať meny (USD, CZK, iné) na menu EUR

 2. Adam

  Dobry den.
  Vo pred chcem podakovat, ze ste vytvorili takyto clanok ako pomocku pre investorov. Nie je vela clankov, ktore by mali takuto hodnotu v tejto sfere s takou kvalitou.

  1) K otazke: Ste si isty tymto bodom?:
  “POZOR: Časový test oslobodzuje aj straty a znehodnotenie akcií a ETF
  Ak ste nakúpili akciu, ktorá padá a znehodnocuje sa, pričom ju vlastníte dlhšie ako 12 mesiacov, daňovo oslobodená je aj vaša strata. Inými slovami stratu z predaja tejto akcie si nemáte ako započítať a tak znížiť dane na iné ziskové pozície”

  Hladal som nejaky iny clanok co by to potvrdil alebo vyvratil ale nic sa mi nepodarilo. Ani v prikladoch na stranke financnejsprave nic nie je. Pride mi nefer ked mam stratu z daneho obchodu a zaroven uzatvorim ziskovy obchod tak na stratu sa neprihliada a musim danit aj ked som v skutocnosti v strate za dany rok.

  2) Len pre info. Nasiel som uz nejake novinky na tento rok 2024 co zmenili veci:
  -napr pri nadobudnutych cennych papierov vo forme ako nepeňažné plnenie sa uz neda uplatnit 1 rocny casovy test
  -takisto to plati aj pre ulavu 500e co bola

  https://podpora.financnasprava.sk/798719-Oslobodenie-pr%C3%ADjmov-z-predaja-cenn%C3%BDch-papierov

  Dakuje za odpoved. A hodne zdaru prajem.

  1. Robert

   Zdravím.
   Ďakujem za pochvalu.

   Ohľadom vašich otázok:
   K bodu 1 – oslobodenie straty v časovom teste – Áno, týmto bodom som si istý.
   K bodu 2 – Pozrel som si link na finančnú správu, ktorý ste mi poslali. 500€ oslobodenie ostáva, iba sa od 1.1.2024 netýka zamestnaneckých akcií nadobudnutých ako nepeňažné plnenie. Túto časť článku ohľadom 500€ oslobodenia aktualizujeme.

 3. Ivan

  Dobrý deň,
  má akcie IBKR z ktorých mám v dividend reporte uvedené Total Payment in Lieu Received. Mám sumu uvádzať do daňového priznania obdobne ako pri dividendách? Ide o príjem z USA so zrážkovou daňou 15%. V reporte je total dividens nula. Vyhľadal som si informáciu, že ide o príjem za dividendy z požičaných akcií, avšak nenašiel som informáciu, či aj tieto platby treba uvádzať v daňovom priznaní.
  Ďakujem
  Ivan

 4. Peter

  Dobrý deň,

  prosím Vás ako sa dania tieto položky? Spadá to všetko pod dividendy? Mám to vo výpise pri dividendach.

  – Long-Term Capital Gain Distributions
  – Partnership Distributions (PTP)
  – Total Payments in Lieu Received

  S pozdravom

 5. Lukas B

  Dobry den, dakujem za super clanok.

  Mam otazky, ako sa dania dlhopisy kupene na sekundarnom trhu s premiou/discountom? Da sa na nich uplatnit casovy test?
  Chapem, ze kupon sa dani 19%. Co vsak so zvyskom, ked ho drzim do splatnosti?

 6. Jozef

  Dobrý deň,
  ďakujem veľmi pekne za Váš článok, pomohol pri pochopení ako sa dania cenné papiere a ako to správne zapísať do DP.

  Chcem sa spýtať na jednu vec, ktorej sa neviem nikde na internete dopátrať. Ako je to so zdanením dividend vyplatených vo forme akcii namiesto hotovosti? Kdesi som zachytil, že aj toto je potrebné zdaniť, neviem však ako, predpokladám, že aj na to sa vzťahuje zamedzenie dvojitého zdanenia. Myslel som si, že vyplatením dividend v nových akciách sa viem vyhnúť zdaneniu.

  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

  1. Robert Ďurec

   Momentálne neviem dozistiť, ako by sa to zdanilo.
   Ak na to prídete, môžete napísať vaše zistenie sem, alebo do skupiny BlueNumbers na facebooku.

 7. Demo

  V odseku “Danenie dividend z USA” sa uvádza daň pri dividende 1000€ 150€, ale v obrázku tabulky daňového priznania je uvádzana hodnota 100€ v kolonkách…. nemalo by tam byť tiež 150€ čo zodpovedalo hodnote zaplatenej dane 15%? A hodonota dividendy je 1000€ pred zaplatením dane 15% v USA alebo už po zaplatení (očistená od daňe 150€) čo by znamenalo že na účet mi reálne prišlo 850€?

  1. Robert Ďurec

   Áno,
   Ak máte dividendy z USA za 1000€, zo strany USA vám ihneď strhnú 150€ (15%), teda vám na účet brokera príde iba 850€.
   V Daňovom však uvádzate celú sumu dividend. Keďže však americká daň 15% je vyššia ako 7% slovenská, na Slovensku už daň neplatíte. Zabraňuje tomu zmluva o zabránení dvojitého zdanenia medzi SK a USA

 8. Marek

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, zdaňujú sa zisky z jednotlivých akcií osobitne, alebo sa zrátajú a z celkového zisku sa platí daň? Ak by som pred koncom roka zo všetkého zisku nakúpil nejaké akcie, tak nebudem platiť žiadnu daň, lebo som na 0 ? Alebo zaplatím daň z každého ziskového obchodu osobitne..

  1. Robert Ďurec

   Zisky z akcií či transakcií sa spočítajú sumárne za daný rok. Sumárny zisk – sumárna strata zo všetkých predajov za daný kalendárny rok.

   Dividendy sa priznávajú v DP oddelene, aj keď obvykle vám z nich broker už strhol daň.

   Zároveň odporúčam využiť slovenský časový test, keď viete využiť oslobodenie od dane pri držaní akcii na dlhšie, ako rok.
   Časový test sa dá použiť na akcie, ETF, a niektoré certifikáty či zerobond dlhopisy

   Skrátka výsledok na účte brokera nemá veľa spoločného z vašou daňovou povinnosťou.

 9. Jakub

  Dobrý deň,

  chcel by som sa informovať. Vo Vašom článku v bode Ako uplatniť oslobodenie od dane 500 € máte uvedené: ,,Ak máte príjmy z akcií 450 Eur a chcete využiť oslobodenie až do výšky 500 Eur, vaše príjmy z akcií sú po oslobodení nula, a preto nemusíte ich písať ani do DP,,. Takže ak som za kalendárny rok mal zisky z investicii do akcii/etf/CDF pod hodnotu 500€ nemám povinnosť vypisovať DP tyb B? Alebo pri možnosti že som v kalendarnom roku nepredal žiadne akcie/etf/CDF ale počas roka mi prišli dividendy, ktoré už boli zďanené (15% al viac z tých ,, dobrých krajín ,, ) tak opäť to nie je nutné alebo pri kombinácií ziskov pod 500€ a prijatych už zdanených dividendách? Viem že raz ho určite budem musieť vypisovať ale ak pri takýchto prípadoch to nie je potrebné tak si nebudem prídávať extra papierovanie pretože viem že daň z tychto ziskov by bola nulová. Taktiež by som chcel vedieť ako by to vyzeralo ak by som mal zisk z akcii, etf, CDF 501€. Vypišem typ B a pri oslobodení budem daniť smiešne 1€ alebo dajme ešte nižší zisk, povedzme 1cent.

  Ďakujem za odpoveď

  1. Robert Ďurec

   Ahoj Jakub. Zdaňovanie investícií a tradingu na SK je fakt zbytočne náročné.
   Preto CFD by mali byť mimo 500€ oslobodenia a mal by si zisk z nich daniť. Dividendy by si užmal uviesť od prvého eura (Aj keď je z nich zaplatená SK daň nulová, lebo bola strhnutá vyššia zahraničná daň).

   Vtedy vzžuješ, či to urobiť, alebo pozeráš, aké sankcie ti z toho hrozia.
   Najväčšie sankcie hrozia klientom, ktorí majú zaplatiť výrazne vyššie dane, teda “sú pre štát zaujímaví”

   Pozri si však návod vyššie, mal by ti pomôcť vyplniť tvoje daňové priznanie (Či už z CFD alebo z dividend)

 10. Pitr

  Dobry den

  Minuly rok som podal danove priznanie, ktore som si dopomohol vyplnit vasim skvelym navodom. Kedze som za rok 2020 nesplnil casovy test na niektorych akciach a predal som ich so ziskom. Neviem jak sa mi to podarilo, ale vsimol som si, ze prijmy aj vydavky som vtedy uviedol v VII. ODDIELY r 1.

  Mate s tymto problemom skusenost? VIem, ze asi je nutne podat dodatocne danove priznanie, viete mi povedat ako ho vyplnit? Staci v dodatocnom presunut prijmy a vydavky do VIII. Odielu r 5 a potom odklikat povinne policka? Dakujem

  1. Robert Ďurec

   Iba si zaklikni v Daňovom dodatočné daňové priznanie (Ak si PO lehote podania DP), alebo opravné (Ak si V LEHOTE , a podaj ho nanovo
   Teda si načítaš staré daňové priznanie a vyplníš zabudnuté kolónky.

   V prípade, ak sa ti nemení daňový základ ani zaplatná daň, možno budeš zvažovať to iba nechať tak.

 11. Stano

  Dobrý deň,
  v prípade, že som zamestnanec a vznikne mi daňová povinnosť (nedodržaný ročný časový test resp. dividenda) vypĺňam len DP formulár typ B (s tým že A vypracoval zamestnávateľ) alebo už je to v mojej kompetencii a musím vyplniť oba formuláre sám osobne?
  ďakujem.

  1. Robert Ďurec

   Ahoj.
   Bolo by fajn najprv povedať rozdiel medzi A-čkom a B-čkom.
   A-čko je iba pre zamestnancov.
   B-čko obsahuje aj kompletné A-čko a mnoho ďalších kolóniek.

   Podľa zákona áno, mal by si podávať B-čko a zdaniť aj investície.
   Preto v tvojom prípade by som si vypýtal aj tvoje A-čko od zamestnávateľa, aby sa ti ľahšie vyplnilo tvoje priznanie B.

   V praxi je to skôr o sume dividend a zisku z investícií.
   Ak je to pár Eur, ľahšie je nechať podať zamestnávateľa A-čko ako platiť účtovníkovi za B.
   Ak je to už väčšia suma, podať B-čko by bolo vhodné.

   Odporúčam aj iný tip:
   Skús si sám urobiť Daňové priznanie B-čko. Veľa sa pri tom môžeš naučiť. Z môjho pohľadu finančná gramotnosť začína práve vyplnením svojho vlastného daňového priznania.

   1. Stanislav

    Ďakujem za odpoveď :). Takže teoreticky by som mal kvôli 1€ povinnosť vyplniť B-čko. Len mi ešte nie je jasné, keď A-čko vyplní zamestnávateľ a ja vyplním B-čko (kde sú údaje aj z Ačka) daňový úrad dostáva oba formuláre (teda jeden od zamestnávateľa a jeden od mňa) ?
    Či ja mám upozorniť zamestnávateľa, aby neposielal nič, budem posielať Bčko sám?

    1. Robert Ďurec

     Lepšie je upozorniť zamestnávateľa, aby neposielal A-čko.
     Jeden daňovník (V tomto prípade ty) by nemal podávať A aj B naraz.

 12. danno

  Super navod, pomohol uz druhy rok. Inac stala sa mi taka specialita ze mam kupene akcie Shell. Predminuly rok prisli dividendy z UK a dodanil som ich 7%. A minuly rok prisli raz z UK a 3x z Guernsey. A ako som hladal tak s Guernsey nemame zmluvu o dvojitom zdaneni takze pekne 35% zdanenie, dalsi “zly” stat. Brokera mam Lynx

  1. Robert Ďurec

   Áno, Guernsey je “zlý štát”. Je to malý daňový raj na maličkomostrove medzi Francúzkom a Vekou Britániou. Takmer nik o tomto štátiku nevie, iba finančníci 🙂
   A dohoda a vytvorenie Slovenskej zmluvy o zabránení dvojitého zdanenia aj s takýmito štátikmi by bola fajn

  1. Robert Ďurec

   Toto mi momentálne nie je jasné,
   Napíšte ak zistítie o OTC akciách viac. Môžete tak asistovať aj ostatným 🙂

 13. Arasid

  Zdravim mam otazku ohľadom predaja akcii na regulovanom trhu/burze -predaj v časovom teste tyka sa to aj OTC trhov respektive pink sheets ? V usa je to obchodovane vo veľkom , veľa firiem predtim nech prejdu na nasdaq tak su kotovane prave tam . Dakujem

 14. Matúš

  Dobrý deň, musím podať daňové priznanie aj ak som v kryptomenách v strate? Príklad: 100 obchodov so ziskom EUR10 000,
  100 obchodov so stratou EUR12 000

  T.j. strata EUR2 000

  Ďakujem.

  1. Robert Ďurec

   Zdravím Matúš,

   ak máš stratu v krypto za jeden rok, nemusíš vypĺňať tieto kolónky (Nemáš akú daň zaplatiť a preto to štát nezaujíma).
   Takáto strata sa obvykle ani nedá zadať do daňového priznania.

 15. Dobrý deň,
  toto je modelová situácia s viacerými % zrážok. Snažil som sa sám si to v DP vyklikať, aby mi to sedelo.

  Krajina A zrážková daň 10% z 1000€ = 100€ daň
  Krajina B zrážková daň 30% z 1000€ = 300€ daň
  Krajina C daň nezráža, teda z 1000€ by som mal ešte zaplatiť 70€ daň

  XIII. oddiel teda bude mať teda tri krajiny, každá po 1000€

  riadok 1 = 3000€ vyplatená dividenda
  riadok 6 = 3000€ automaticky dvojklik
  riadok 7 = 3000€ automaticky dvojklik
  riadok 9 = 210€ automaticky dvojklik

  riadok 13 = 2000€ vyplatená dividenda, ktorá už bola zdanená zrážkou
  riadok 14 = 400€ už zrazená daň (100+300)
  riadok 15 = 66.67% automaticky dvojklik
  riadok 16 = 140.01€ automaticky dvojklik
  riadok 17 = 140.01€ automaticky dvojklik

  riadok 18 = 69.99€ => daň ktorú ešte musím zaplatiť

  Je, prosím, toto moje vyplnenie DP s kombináciami zrazenej dane správne?
  Vopred ďakujem!

  1. Robert Ďurec

   Ahoj Jakub. Neviem ti teraz úplne povedať.
   Článok prejde revíziou keď bude dostupný formulár Daňového priznania za rok 2022

 16. rudo

  Existuje oficialne usmernenie resp. citacia v zakone, ci je mozne aplikovat FIFO alebo LIFO metodu pri urcovani zisku z predaja cennych pepierov ?
  Priklad, mam strategiu ktora drzi vacsinu cennych papierov dlhodobejsie ale podla volatility upravuje velkosti pozicie, cize obcas nieco malo odpreda obcas dokupi ale gro sa drzi dlhodobo (aj viac ako rok), pri porovani LIFO a FIFO mi vychadza ovela vyhodnejsie pouzit LIFO, a tym padom obchodovat ako FO, ak by to vsak neplatilo tak potom jednoznacne obchodovanie cez s.r.o. lebo pri FO by uz bola ta dan ovela vyssia (25% + odvody 14% )

  1. Robert Ďurec

   Neviem, či existuje oficiálne usmernenie.
   Je to iba v zákone, že sa dá použiť FIFO alebo LIFO. Neviem už presne, v ktorom paragrafe to bolo.Môžeš to skúsiť dohľadať, je to v zákone o dani z príjmov.

   V Interactive Brokers si dokážeš vybrať FIFO alebo LIFO. Iní brokeri predávajú akcie iba FIFO metódou. Teda závisí aj to, čo ti umožní broker.

   Či sa ti oplatí obchodovať na SRO – Posúď si sám:
   – SRO nemá časový test. Má aj problematické zaúčtovanie. Navyše zisk zo slovenskej sro daníš sadzbou 21% daň + 7% daň z dividend, spolu zdanenie 27% (výpočet zdanenia 0,79*0,93 = 0,73, teda zdanenie SK sro je 27%). Preto väčšina ľudí neobchoduje na slovenskú sro. Nemá výhody oproti fyzickej osobe.

   Ak chceš obchodovať na finančnom trhu, skús popozerať českú daňovú rezidenciu. Mal by si tam mať zdanenie okolo 15% zo zisku.

 17. Ivan

  Super návod.. Ďakujeeeem..
  pre upresnennie. Dnes som volal s DÚ a pri danení dividend v časti
  XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
  treba zadať § 3 ods.1 písm. e)

 18. Peter

  Dakujem za prehladny a velmi zrozumitelny clanok. Takto perfektne spracovany som este nikde nenasiel. Financna sprava by si mala zobrat od Vas priklad ako sa daju aj zakony vysvetlit do podoby ludskej reci. Vela uspechov prajem.

  1. Robert Ďurec

   Ďakujem za pochvalu.

   Veľa vecí sa dá spraviť, aj v štátnej správe. Už je iba otázka na ľudí zo štátnej správy, či to chcú robiť lepšie 🙂
   Ak budú chcieť, radi s nimi budeme spolupracovať.
   Veď vďaka prehľadným článkom ako daniť prichádza aj štátnej správe viac daní na účet 🙂

 19. Ján

  Zdravím, ako by ste odporúčali postupovať pri Trading212? Neplánujem nikdy predávať spôsobom aby som platil dane. Nedá sa presne povedať ktorú jednotku predávam, hlavne pri čiastkových ETF, no taktiež som nikde nenašiel či používajú FIFO alebo iný systém. Môžem v takomto prípade ja sám použiť systém FIFO?

  1. Šimon Podstavek

   Dobrý deň, podľa komunikácie s T212 som zistil, že akcie vyberajú “náhodne”. Čo buď znamená, že ľudia pracujúci na supporte nemajú informácie ako platforma funguje alebo je to naozaj náhodné. Ak ale plánujete dlhodobo investovať a chcete mať istotu, že všetky akcie spadnú pod časový test, rok nenakupujte a potom ich predajte.

 20. Mnohí bloggeri píšu o zdaňovaní príjmov z cenných papierov. No často sú to len všeobecné informácie. Toto Jeden z najlepších a najpraktickejších článkov na nete k zdaňovaniu príjmov z cenných papierov. Palec Hore.

  Len jedna drobnosť – Spojené Kráľovstvo (Veľká Británia) má kod 826 🙂

 21. Juraj

  Dobry den

  takmer pri vsetkych instrumentoch udavate ze zakladom dane je suma všetkych realizovanych ziskov minus suma strat. ste si tymto isti? nehovori nas zakon ze na straty sa neprihliada? co by znamenalo, ze zdanujem iba ziskove pozicie a stratove mi v nicom nepomozu. co je samozrejme logicka hlupost, ale vsetci ludia v mojom okoli ten zakon takto chapu.
  dakujem

  1. Robert Ďurec

   Zdravím Juraj,

   Pre upresnenie čo myslíme pod ziskom a stratou
   – zisk alebo profit je u brokera kladné číslo, alebo peniaze ktoré zarobíte
   – strata alebo loss je u brokera záporné číslo, alebo peniaze, o ktoré ste prišli

   Zároveň tu dochádza trochu ku konfliktu slovníka, pretože štát oznaćuje zisk od brokera ako výnos alebo príjem.

   Preto štát označuje zisk ako:
   ZISK = príjem – výdaj
   A broker to isté označuje ako
   ZISK = všetky ziskové pozície – všetky stratové pozície

   A obvykle platí, že daníte iba váš zisk.

   Zároveň nemôžete miešať zisk a stratu z iných finančných nástrojov (Naprílad zisk z akcií a stratu z CFD)

 22. Slavomír Kasan

  Dobrý deň,
  Prosím o zoznam búrz sveta u ktorých sa v podmienkach SR (daňových úradov SR) dá uplatniť daň pre FO v sume 0 %, po predaji Akcií, za dodržania “predaj v časovom teste” “§9 ods. 1 písm. k) zákona)”

  Vyjadrenie FRSR – Od dane z príjmov je oslobodený  príjem  z predaja  (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu,  ktoré daňovníkovi plynuli po 31.12.2019, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok a to len za predpokladu, že doba medzi ich prijatím na regulovaný trh  alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok.   Uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na príjmy z predaja cenných  papierov, ktoré boli nadobudnuté do 31.12.2019 a predávané po 31.12.2019, pri splnení zákonom vymedzených podmienok.

  Ďakujem

  Kasan

  1. Robert Ďurec

   Zdravím Lukáš,
   zoznam búrz sveta, kde sa dá uplatniť časový test, asi nikde nenájdete. Regulovaných búrz je však veľa a takmer každá spĺňa podmienku regulovaného trhu.

   Skôr sa zamerajte na to, aby ste mali dobrý typ produktu, pri ktorom viete využiť časový test (Napríklad určite nekupovať CFD na akcie na dlhodobé držanie).

   A ku vašej druhej pripomienke k usmerneniu na finančnej správe:
   Pokiaľ kúpite štandardnú akciu cez burzového brokera, takmer vždy ju kupujete cez regulovaný trh, preto takmer vždy viete využiť oslobodenie po roku vďka časovému testu.

   Toto usmernenie som pochopil skôr z toho, že ak máte akcie firmy kúpené osobne, a až potom sa dostane akcia na burzu, ročný časový test plynie až od jej okamihu vstupu a začiatku obchodovania na burze, teda aj keď vlastníte akciu dlhšie ako rok, musíte ju držať ešte aj minimálne rok, kedy už je obchodovaná na burze (Teda splniť obe podmienky).
   Takýchto akcií je však veľmi málo (Slovenských firiem je málo, sem tam sa vyskytne IPO Offering spoločnosti, ktorá ponúkne kúpiť svoje akcie ešte pred vstupom na burzu)

 23. Lukáš

  Dobrý deň.
  V článku píšete, že pri zisku z akcií, ETF, CFD a krypto do 500€ sa táto čiastka nemusí uvádzať v DP.
  V zákone č. 595/2003 Z. z. sú príjmy z predaja virtuálnej meny pod §8, odst.1, písmenom t).
  V §9 – Príjmy oslobodené od dane sa nikde neuvádza, že že by príjmy podľa §8, odst.1, písm. t). boli do 500 € oslobodené od dane.
  Akurát si robím daňové priznanie kde budem uvádzať aj kryptomeny, tak ma ešte môžete vyviezť z omylu, ale podľa mňa máte v článku chybu.

Zanechať odpoveď