Ako vybrať peniaze z s.r.o. a podnikania

V tomto článku nájdete tipy ako ľudovo vybrať peniaze z s.r.o. a podnikania, ale aj množstvo iných odpovedí ohľadom daní, účtovníctva, aj fungovania sro a podnikania. Tento článok má cca 40 až 50 strán formátu A4, preto odporúčam si ho uložiť do záložiek, aby ste sa k nemu neskôr mohli vrátiť

Prejsť na obsah článku

Prečo je tu článok ako vyberať peniaze z sro či podnikania aj s obsiahlym zoznamom možností? Skúsení podnikatelia vytvárajú najviac hodnôt pre nás ostatných. Podnikateľ vedie podnik a má zodpovednosť aj za zamestnancov, či partnerov. Podnikateľ, vidí, čo treba spraviť, a často má peniaze na zmenu svojho okolia. Bez serióznych podnikateľov ekonomika každého štátu upadá.

Každý podnikateľ však niekedy začínal, preto tento článok je aj pre začínajúcich poodnikateľov, ktorí vedia o daniach a účtovníctve minimum, ale nevedia ako to zmeniť. Aj každý skúsenejší podnikateľ potrebuje sem tam poradiť, preto v tomto článku nájde aj mnoho pokročilejších rád na jednom mieste. A tento článok je aj pre účtovníkov, aby vedeli lepšie poradiť podnikateľom, získali celostnejší pohľad na dane a účtovníctvo, a zároveň si aj sami sebe uľahčili prácu.

Zároveň mám tu aj môj osobný dôvod:

Ruku na srdce, Slovenský systém podnikania, daní a účtovníctva nie je ideálny. Ale ak sa má tento systém zlepšiť, ľudia potrebujú do neho vidieť, pochopiť ako funguje. Pochopiť prečo transparentné a nízke dane, spolu s prehľadným daňovým systémom, sú dobré aj pre štát, aj pre podnikateľov, aj pre občanov krajiny. A keď nás bude dosť, vieme celý systém zmeniť k lepšiemu.

A toto je moja vízia, ktorú si môžete pozrieť na konci tohto článku

Obsah článku

Ako podnikateľ môže vnímať dane

Preto aj podnikateľ chce byť dobre zaplatený za svoju prácu. Štát ponúka dve typické formy výberu peňazí z sro pre zaplatenia práce podnikateľa, spomenuté nižšie:

Zisk podniku vyplácaný pomocou dividend

SRO (či iný typ podniku) môže tvoriť zisk, a následne majiteľ podniku si môže vyplatiť dividendy. V tomto prípade je zdanenie približne 21% daň z právnických osôb a navyše 7% daň z dividendy. Zaplatené zdanenie je preto vo výške cca 28%. (V skratke zo zisku 10.000€ vám ostane iba 7200€). Vyplatiť si tento zisk môžete obvykle iba raz ročne, a to po podaní daňového priznania právnických osôb pre vašu firmu

Zamestnanecký pomer

Ako majiteľ sa môžete zamestnať ako zamestnanec (prípadne konateľ) aj vo vlastnej firme. Nemilo vás však prekvapí zdanenie. Zdanenie sa pohybuje približne od 40 do 55% zo sumy vyplatenej vašou firmou (V skratke firma vás platí superhrubou mzdou (nazývanou aj cena práce), vy však nedostávate ani hrubú mzdu, ale iba čistú mzdu. Čím viac zarobíte, tým vyššiu sadzbu dane zaplatíte. Ak vám vaša firma vyplatí superhrubú mzdu 10.000€, ostane vám iba približne 5000 až 5400€

Otázka podnikateľa – Platím veľa daní. Dostávam však vhodnú protislužbu od štátu?

Podnikateľ má obrovskú zodpovednosť. Nie len že sa stará o chod podniku, o svojich zamestnancov, a vzťah so svojimi biznis partnermi, ale musí navyše zabezpečiť aj ziskovosť svojej firmy (Inak firma zbankrotuje), má splniť rôzne zákony, za ktoré môže mať aj trestnoprávnu zodpovednosť (Áno, za niektoré trestné činy môže hroziť aj väzenie). Často krát má pocit, že čaká dlho v nemocniciach, na úradoch, na finančnej správe, v sociálnej či zdravotnej poisťovni, alebo na mnohých iných miestach. Cíti, že ako protihodnotu za svoje zaplatené dane dostáva iba šikanu a byrokraciu. Preto sa často krát rozhodne obísť štát aj „garancie štátneho systému“, teda zaplatiť menej na dani, aby si radšej mohol vybrať a zaplatiť kvalitnejšie služby pre seba samého.

A tu sa dostávame k hlavnému dôvodu, prečo podnikateľ zvažuje ako vybrať peniaze zo svojej sro.

Skrátka ZDANENIE PODNIKANIA SADZBOU okolo 30% je veľmi demotivačné. A preto čítate tento článok.

UPOZORNENIE: Tento článok NIE JE investičné ani daňové poradenstvo. Článok môže obsahovať nepravdivé, neaktuálne, alebo nepresné informácie. Preto tento článok berte ako rezervu, informácie, ktoré vám ukážu možné cesty. Za vaše účtovníctvo a daňové povinnosti ste vždy zodpovední najmä VY A VÁŠ ÚČTOVNÍK. Portál BlueNumbers NEpreberá, NEbude preberať ani NEmôže preberať zodpovednosť za vaše účtovníctvo ani vaše daňové povinnosti. 

Základné princípy firmy

 • SRO (ale aj a.s. – akciová spoločnosť, či iné) sú právnické osoby. Každú právnickú osobu treba chápať ako oddelenú krabičku, ktorá má vlastné peniaze, účet, náklady, výdavky aj podnikateľskú činnosť.
 • Preto dve firmy (napríklad ABC s.r.o. a XYZ s.r.o.) hoci majú rovnakých majiteľov aj konateľov, sú úplne právne oddelené, a jedna firma obvykle vôbec neručí za záväzky inej firmy
 • Zároveň jedna firma môže vlastniť iné firmy (ak je to pre majiteľov výhodné). 

Najčastejšie typy právnických osôb

 •  SRO (s.r.o.) – spoločnosť s ručením obmedzením – cca 95% z celkového počtu firiem v SR
 •  AS (a.s.) – akciová spoločnosť – podnikateľská forma vhodná najmä pre viac majiteľov či pri väčšej veľkosti firmy
 •  SE – Societas Europea – je to vyššia forma a.s. definovaná na úrovni EÚ. Prináša viac dôveryhodnosti ako a.s., ale aj viac byrokracie
 •  Družstvo – v súčasnosti na ústupe, má neverejných majiteľov (podielnikov) a verejných riaditeľov
 •  v.o.s. (Verejná obchodná spoločnosť) alebo k.s. (Komanditná spoločnosť) – najmä pozostatok predchádzajúcej doby s malými výhodami oproti sro či as. Obvykle ju zakladajú ľudia so zákonne definovanými pozíciami (Notár, Daňový poradca, Auditor), pretože im prinášajú niektoré špecifické výhody
 •  JSE – jednoduchá spoločnosť na akcie – špecifická obdoba a.s. s minimálnou výškou základného imania 1€. Je to ako keby detská forma a.s. ktorá ukazuje, že jej zakladatelia nemajú peniaze 25.000€ na založenie normálnej a.s. Obvykle ju využívajú startupy.
 •  Iné špeciálne právne formy, ktoré sa v praxi takmer nevyskytujú (Pozrite si orsr a rozkliknite celý zoznam právnych foriem)
 •  Pre potreby článku ukazujeme príklady iba na s.r.o. a niekedy pre a.s. Tieto princípy však platia pre veľkú časť aj iných právnych foriem

Štatutári, majitelia, riaditelia a iné osoby vo firmách

 • V praxi SRO, a.s. či iné právne formy sú z časti oddelené od osoby majiteľov, či konateľov.
 • Štatutár (oficiálne štatutárny orgán) je osoba s právami konať za firmu. Obvykle to môže byť majiteľ (spoločník, akcionár), riaditeľ (konateľ), zakladateľ, či iné osoby. Obvykle ich nájdete vymenovaných v ORSR
 • Osoby vo firmách sú
  • Pri SRO poznáme titul spoločníka (majiteľa), ktorý vlastní časť alebo celú sro a má právo dostávať dividendy, a konateľa (riaditeľa), ktorý je najvyšší manažér firmy.
  • Pri A.S. (akciová spoločnosť) je to zložitejšie, ako majiteľov má akcionárov, ktorí tiež majú právo dostávať dividendy.  Ako riadiaci, resp. štatutárny orgán má predstavenstvo, vrátane riaditeľa firmy – obvykle predsedom predstavenstva. A.S. má navyše aj dozornú radu s kontrolnou funkciou, prípadne iné orgány vyžadované zákonom. Skrátka štruktúra a.s. je vždy zložitejšia oproti s.r.o., preto veľa podnikateľov uprednostňuje s.r.o.
  • Pri právnických osobách iných druhov môžeme vidieť aj iné tituly vyžadované zákonom (Riaditeľ), či kombináciu titulov vyššie

Ručenie právnických osôb (SRO alebo a.s.)

 • SRO má obmedzené ručenie iba do výšky majetku firmy v sro. + výšky jej základného imania vloženého jej zakladateľmi. Minimálne základné imanie v sro je 5000€. Majitelia SRO preto často ručia iba do výšky obvyklého základného imania, čo je 5000€. V prípade potreby vedia majitelia vložiť ďalšie peniaze a zvýšiť výšku základného imania. (Oproti tomu A.S. má základné imanie minimálne vo výške 25000€)
  •  Ručenie sro vo vyške 5000€ je jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia zakladajú sro, a oddeľujú svoje súkromné peniaze a majetky (FO – Fyzická osoba) od firemných peňazí (SRO)
  • Opak je živnosť, kedy ručíte celým svojim majetkom, vrátane napríklad nehnuteľnosťou splatenou, alebo kupovanou cez hypotéku.
  •  Z toho dôvodu najviac exekúcií je na bežných ľudí a živnostníkov. Naopak, od malých SRO takmer nič nevysúdite, lebo nemajú žiadny majetok. Preto súdy či exekúcia voči firmám sa oplatí, iba ak má firma väčší majetok
  •  Preto najlepšia právna ochrana je mať dobrú zmluvu. Druhá najlepšia je mať zmluvu na sro z minimálnou činnosťou, ktorá ručí len do výšky 5000€. Paradox slovenských právnych zákonov, však?

Základné účtovné princípy a princípy ziskovosti pri firmách (S.R.O.)

 • SRO má tržby a náklady. Vedie podvojné účtovníctvo. Máte príjmovú stranu aj nákladovú stranu. Daníte však iba váš daňový zisk
 • V SRO výška bankového účtu nemá úplný súvis s tým, koľko je váš daňový a účtovný zisk. Totiž niektoré vaše náklady môžu byť daňové, nedaňové, a tie náklady, ktoré nepatria do účtovníctva. Zároveň mnohé daňové náklady môžete zaplatiť v tomto roku, ale odpísať (teda dať do nákladov) si ich môžete až v budúcnosti
 • Základné delenie nákladov
  •  Daňové – znižujú vašu daňovú povinnosť, aj váš daňový a účtovný zisk. Väčšina podnikateľov má záujem práve o získanie daňových nákladov
  •  Nedaňové – viete ich zaradiť do účtovníctva, ale aj tak z nich zaplatíte daň z príjmov (21%). Ušetríte však daň z dividendy (7%)
  •  Náklady nepatriace do účtovníctva – náklady, ktoré si nedokážete obhájiť, pretože sú to obvykle vaše súkromné náklady, alebo nesúvisia s vašim podnikaním.
 • Nižšie v článku máte tri základné typy výberu peňazí z sro
  •  Časť 1: Tvorba daňových a iných uznaných firemných nákladov
  •  Časť 2: Vyplácanie zisku spoločností majiteľom
  •  Časť 3: Alternatívne formy výberu z sro

Časť 1: Veľký prehlad daňových alebo iných uznaných firemných nákladov

Tvorba daňových nákladov (skratka DN)

 • Pri s.r.o. / a.s. daníte iba váš zisk, čo je zjednodušene rozdiel medzi tržbami a daňovo uznateľnými nákladmi.
 • Preto ak máte vysoký zisk, môžete si vytvárať náklady navyše
 • Ideál je vytvárať daňové (daňovo uznateľné) náklady. Totiž ak máte tržby 10000 a daňovo uznateľné náklady 10000, váš zisk je 0€ a vaša daňová povinnosť je tiež 0€
 • Základné kritéria pre daňové náklady sú
  •  Ich typy sú zadefinované v daňových zákonoch SR (Najmä Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – odkaz)
  •  Tieto náklady musia súvisieť s činnosťou vašej firmy, pomáhajú vám rozvíjať firmu a zvýšiť váš zisk
  •  Zmysluplnosť daňových nákladov si musíte dokázať obhájiť pri prípadnej daňovej kontrole
  •  Daňové náklady musíte vždy zdokladovať
  •  Ideálne máte ku všetkým daňovým nákladom aj faktúru na meno vašej firmu alebo pokladničný blok. Zároveň ideálne máte náklady vyšších súm platené cez váš firemný účet alebo vašou vlastnou firemnou kartou. Je to dokaz, že ste tieto náklady skutočne zaplatili
 • Najvhodnejšie daňové náklady sú
  •  Jasne uznateľné a definované v daňových zákonoch SR, zároveň súvisia s vašou firemnou činnosťou, sú vo forme faktúry a máte dôkaz o ich uhradení cez váš firemný bankový účet alebo firemnú platobnú kartu
 • Daňové náklady takmer nikdy nie sú
  •  Súkromné náklady (Napr. Oblečenie, bežné potraviny, potreby pre domácnosť)
  •  Dary
  •  Bezhlavé výbery peňazí z firemného bankového účtu
 • Problematické daňové náklady sú
  •  Ak máte pokladničný blok vysokej sumy platený v hotovosti
  •  Ak máte daný pokladničný blok platený súkromnou, alebo úplne cudzou platobnou kartou
  •  Ak na faktúre nie sú údaje vašej firmy
  •  Platba odišla z vášho firemného bankového účtu, tvári sa ako daňový náklad, ale nemáte od tejto platby žiadny doklad
  •  Faktúra je z neseriózneho subjektu zo zahraničia
  •  Faktúru má vaša sro v nákladoch, ale druhá strana (sro) ju nemá v tržbách (príjmoch)
  •  Faktúra je s povinnosťou DPH, ale nesedia niektoré body vyššie
 • Najviac problematické daňové náklady sú
  •  Ak máte náklad (Faktúru, pokladničný blok), ku ktorej nemáte žiadny dôkaz, že ste ju zaplatili alebo využili vy
  •  Ak chcete podvádzať a kúpiť cudzie bločky, aby ste mali daňové náklady, ale sú tam do očí bijúce nesediace veci
  •  Vtedy si doslova pýtate pokutu od finančnej správy pri prípadnej daňovej kontrole
 •  Príklady hlúpych podvodníkov sú napríklad
  • Kúpite si bločky od pumpy, máte auto na naftu a dávate si do nákladov bločky za benzín
  • Za jeden deň do auta natankujete viac paliva ako je veľkosť vašej nádrže
  • Máte v účtovníctve bločky o tankovaní v odlišných miestach v republike v tom istom čase
  • Ste krčma, predávate alkohol a fakturujete zákusky, ktoré v krčme ani neponúkate
  • Kupujete veľký stroj či náhradné diely na stroj, ktorý nemáte nikde vo firme
 •  Príklady hlúpych väčších podvodníkov
  • Vystavíte faktúru svojim business partnerom, pričom oni ju majú v nákladoch, ale vy ju nemáte v tržbách
  • Ak tento podvod urobíte vo väčších sumách, pýtate si dvojstrannú kontrolu finančnej správy, pri ktorej kontroluje vás a všetkých vašich partnerov
  • Finančná správa následne porovná vaše vystavené faktúry s došlými faktúrami partnerov. Ak tie faktúry navzájom nesedia, máte veľký problém a takmer istú pokutu
  • Ak nechcete prísť o firmu, nikdy tieto podvody nerobte s DPH faktúrami. DPH faktúry sú výrazne viac kontrolované ako faktúry bez DPH povinnosti
 •  Preto ak sa predsa len rozhodnete podvádzať, najprv sa to naučte. A ak to neviete, radšej zaplaťte dane a máte tak pokojnejšie svedomie.

Tvorba nedaňových nákladov (skratka NN)

 • Niektoré náklady nie sú zaradené ako daňové, ale iba ako Nedaňové (Teda neznižujú vám daňovú povinnosť vašej sro)
 • V praxi zaplatíte daň z príjmov právnických osôb cca 21% zo všetkých vašich daňových nákladov. Na druhej strane zníži sa vám účtovný zisk a tak ušetríte 7% na vyplatení dani dividend majiteľom (ak sú súkromné osoby)
 • V praxi nedaňové náklady sú veľmi málo výhodné, preto podnik vždy uprednostňuje tvorbu daňových nákladov
 • Nedaňový náklad vám môže pomôcť vybrať peniaze z bankového účtu, daň z príjmov právnických osôb však zaplatíte
 • Zároveň nedaňové náklady vám znižujú váš účtovný zisk, preto váš finstat vyzerá horšie
 • Alternatíva nedaňových nákladov: Ak ich nepotrebujete mať v sro, zadržte si vyplácanie svojho zisku z sro a zaúčtujte ho ako nerozdelený zisk podniku
 • Časté nedaňové náklady sú
  • Pokuty a sankcie
  • Dary iným subjektom

Mzda zamestnancom alebo odmena konateľom (Daňové náklady – DN)

 • Celá mzda vašich zamestnancov či jej alternatíva – odmena konateľom, sú obvykle daňové náklady.
 • Zamestnávanie zamestnancov však prináša obrovské nevýhody, byrokraciu a zodpovednosť navyše
  • Nevýhoda 1: Zdanenie zamestnancov na daniach a odvodoch je naozaj obrovské (40 až 55% z ceny práce)
  • Nevýhoda 2: Vaša firma musí nahlásiť a evidovať všetkých vašich zamestnancov na sociálnej aj zdravotnej poisťovni, a musí spĺňať všetky zákony a nariadenia z tejto oblasti
  • Nevýhoda 3: Byrokracia v pracovných zmluvách, teda veľký počet rôznych typov pracovných zmlúv, často aj s mierne odlišnými sadzbami a systémami zdanenia. Z takýchto zmlúv si iba ťažko vyberiete tú najlepšiu.
  • Nevýhoda 4: Vás a vašich zamestnancov začnú týkať aj povinnosti ako BOZP, školenia, a rôzne iné typy byrokracie, ktoré potrebujete spĺňať
  • Nevýhoda 5: Zamestnanci sú chránení občianskym a pracovno-právnym zákonníkom, a tak majú právo aj na dovolenku, či 2-mesačnú výpovednú dobu. To sú však vaše náklady navyše
  • Nevýhoda 6: Máte zložitejšie účtovníctvo, teda aj väčšie platby za vedenie účtovníctvo
 • Z týchto dôvodov firmy upúšťajú od zamestnaneckých pomerov. Radšej platia svojich pracovníkov pomocou faktúr. Ich pracovníci majú obvykle založenú živnosť alebo vlastnú sro
 • Jediný subjekt, ktorý uprednostňuje zamestnancov na klasickú pracovnú zmluvu, je obvykle štátna správa, či jej organizačné súčasti

Služobné cesty (cesťáky)(obvykle DN)

 • Firma často potrebuje vyslať svojich zamestnancov na služobné cesty, aby urobili prácu priamo u zákazníka
 • Vtedy zamestnanec, konateľ alebo iný štatutár firmy môže ísť na klasickú služobnú cestu v rámci Slovenska, či aj do zahraničia
 • Na služobnej ceste máte obvykle nárok na:
  •  Diéty (Paušálna suma na zabezpečenie vašej stravy a iných nákladov. Použitie tejto sumy obvykle nedokladujete)
  •  Uhradenie dopravných nákladov hromadnej prepravy (Vlak, autobus či letenky)
  •  Na uhradenie nákladov súvisiacich s používaním auta (Palivá + amortizácia (opotrebenie) auta, prípadne prenájom auta)
  •  Na uhradenie ubytovacích nákladov (Ubytovňa, hotel, prípadne chata)
  •  Preplatenie niektorých iných špecifických nákladov (napríklad vstupenky na rôzne akcie)
 • Služobná cesta je obvykle daňový náklad
 • Aby ste si ju plne obhájili, daná služobka musí súvisieť so zameraním a výkonom činnosti vášho podniku
 • Zahraničné dovolenky často nesúvisia s činnosťou vášho podniku, preto tieto náklady vám audítor či kontrolór obvykle neuzná
 • Niektorí ľudia vytvárajú fiktívne cesťáky, preto sa často krát dostávajú do problémov

Palivá a iné náklady na auto (DN alebo NN)

 • Ak kupujete do vašej firmy auto, vaše obvyklé možnosti sú
  •  Kúpiť a odpísať ho ihneď (Ak je auto nižšej ceny. Vtedy sa celá suma auta odpíše, teda dostáva ihneď do daňových nákladov)
  •  Kúpiť a odpísať ho počas viacerých rokov (Ak je auto drahšie, kúpnu cenu potrebujete zaplatiť ihneď, ale do daňových nákladov sa dostane až počas viacerých rokov, kedy máte firemné peniaze „blokované“)
  •  Lízing auta (Lízingová splátka je obvyklý daňový náklad. Auto splácate, zaplatíte lízingovke úrok navyše, ale každú splátku odpisujete ihneď)
 • Náklady na prevádzku auta sú obvykle daňové náklady, napríklad
  •  Diely na auto
  •  Opravy auta
  •  Pneumatiky, Disky, olej, filtre, či iné často menené súčasti auta
  •  Palivá (Nafta, Benzín, Plyn, LPG)
  •  Diaľničné známky, prepis auta, STK, EK a iné poplatky
  •  PZP poistenie či havarijne poistenie
 • !!! Všetky náklady musíte dokladovať faktúrou, pokladničným blokom, či zmluvou!!!
 • Pri uznaní palív sú často dva režimy
  •  Neriešite knihu jázd, náklady na palivá sa rozdelia v pomere 80:20, 80% nákladov na vaše palivá sú daňové, 20% nákladov sú nedaňové
  •  Riešite knihu jázd, zapisujete si, kde všade ste boli, dokladujete zastávky na ceste, a až 100% nákladov na palivá môžu byť daňové náklady
  •  Tip: Ak jazdíte málo, použite radšej paušálne náklady na palivá (80:20). Vaše celkové zdanenie nákladov na palivá je iba 4 až 5%
 • Vyhnite sa do očí bijúcich „detských“ podvodov s palivami, napríklad
  • Kúpili ste si bločky od pumpy, máte auto na naftu a dávate si do nákladov bločky za benzín
  • Vaše bločky na palivá obsahujú platby mnohými cudzími platobnými kartami
  • Za jeden deň do auta natankujete viac paliva ako je veľkosť vašej nádrže
  • Máte v účtovníctve bločky o tankovaní v odlišných miestach v republike v tom istom čase
  • Pozor, kontrolór vám môže skontrolovať použité palivo voči stavu najazdených kilometrov. Spotrebu 20 litrov na 100 km na osobnom aute veľmi ťažko obhájite.
 • Skrátka ak chcete podvádzať, najskôr sa to naučte. Alebo radšej zaplaťte dane a máte pokoj.

Stravné lístky a obdobné príspevky na stravu

 • Výška týchto príspevkov je dosť limitovaná. Často navyše za kúpu stravných lístkov zaplatíte poplatok navyše
 • Z mojej skúsenosti sa táto forma výberu peňazí z sro neoplatí
 • Váš strop na stravné lístky býva obvykle do 100€ mesačne
 • Po novom nemusia byť stravné lístky ani plnohodnotný daňový náklad

Príspevky do DSS a ich obdoby

 • Zamestnávateľ vám môže prispievať do DSS (III. Pilier) a tak dostať časť si všetky takéto príspevky do daňových nákladov
 • V praxi však DSS sporenia sú vysoko poplatkovo zaťažené a iba z s ťažkosťami si môžete tieto peniaze vybrať
 • V skratke sú zaujímavejšie a výhodnejšie formy sporenia na dôchodok ako DSS.
 • Obvykle vysoké poplatky DSS prevažujú nad výhodami firemných daňových nákladov z týchto príspevkov 
 • Ak vás zaujímajú nízkopoplatkové investície na burze, pozrite si sériu

Kúpa nehnuteľností

 • Odporúčam kupovať nehnuteľnosti do sro, iba ak ich nutne potrebujete, alebo neviete čo s voľnými peniazmi
 • Totiž nehnuteľnosť potrebujete kúpiť teraz, ale odpisovať ju máte až 40 rokov.
 • Teda v skratke zaplatíte celú sumu nehnuteľností teraz, z tejto sumy zaplatíte aj daň, ale vaše daňové náklady budú ročne iba 1/40 celej sumy
 • Ak máte serióznu a bonitnú firmu s vysokým účtovným ziskom a žiadnymi podlžnosťami, môže vás zaujať kúpiť nehnutenosť na úver či lízing
 • Poznámka: Stavebné firmy a realitky sú v inom systéme účtovania nehnuteľností a ich hlavná motivácia je predaj nehnuteľnosti a NIE JE je získať daňové odpisy

Licencie a poplatky za diela

 • V prípade, ak ste umelec, výtvarník, hudobník, IT-ťák, alebo tvoríte iné diela, môžete sa zamyslieť nad autorskou zmluvou (zmluvou za tvorbu diela)
 • Zmluva na dielo má dve základné peňažné časti
  •  Samotná kúpna cena diela
  •  Licencia (opakovaný pravidelný poplatok za používanie diela)
 • Ak ste fyzická osoba, v tomto prípade sa dostanete do danenia príjmov formou zrážkovej dane (Akonáhle vám príjem príde na účet, o mesiac na to máte zaplatiť daň). Často krát za vás túto daň odvedie Slovenská firma – príjemca diela
 • Ak ste právnická osoba, obvykle za licencie budete fakturovať štandardnou faktúrou a získavať tržby. Teda nemáte záujem riešiť licencie formou zrážkovej dane
 • Ak ste sro a kupujete dielo / licenciu od autora, často tieto náklady budú patriť do vašich daňových nákladov
 • Anglicky sa tento typ dane obvykle nazýva Royalties

Podpora inštitúcií, ktoré si to zaslúžia

 • Často budete chcieť podporiť či odmeniť inštitúcie, ktoré si to z vášho pohľadu zaslúžia.
 • Takéto inštitúcie môžu byť školy, vzdelávacie inštitúcie, doktori či zdravotnícke zariadenia, či hoci aj nadácie, neziskové organizácie či múzeá
 • Obvykle môžete podporiť tieto inštitúcie
  •  2% (resp. 3%) z daní
  •  Finančnými darmi
  •  Kúpou ich služieb
  •  Nefinančnými darmi, teda darovaním vlastného majetku firmy
 • 2% z daní je častá, ale nie jediná forma podpory. Vaše možnosti sú širšie.
 • Ako sro NEmáte záujem podporovať tieto inštitúcie formou darov, pretože dary sú iba NEdaňový náklad
 • Skúste sa porozprávať s danými inštitúciami, či vám vedia vystaviť daňovo uznateľné faktúry či zmluvy
 • Príklady takýchto činností sú
  •  Kúpa kurzov či vzdelávania od vzdelávacích inštitúcií
  •  Prenájom mediálneho priestoru od týchto inštitúcií
  •  Využitie služieb daných organizácií
 • V prípade nefinančných darov môžete darovať napríklad váš odpísaný či nepoužívaný majetok firmy
 • Ak ste podnikateľ a vidíte, že danú inštitúciu stačí podporiť aj nízkou sumou, najjednoduchšia možnosť je kúpiť tieto potrebné veci zo svojich vlastných peňazí. Zaplatíte pre vás zanedbateľné dane a je to bez byrokracie

Časť 2: Vyplácanie zisku spoločností majiteľom

 •  Vyplácanie zisku spoločnosti majiteľom
  •  Základné princípy fungovania firmy
  •  Typické sadzby daní z príjmov
  •  Vyplácanie zisku majiteľom – fyzickým osobám
  •  Vyplácanie zisku majiteľom – právnickým osobám
  •  Vyplácanie zisku v rámci medzinárodného holdingu
  •  Zadržanie vyplácania dividend a reinvestícia zisku
 • Alternatívne formy výberu z sro
  • Fakturovanie živnostníkom
  • Fakturovanie iným slovenským firmám
  • Fakturovanie zahraničným firmám

Základy danenia sro v skratke

 • Firma daní iba jej zisk, teda rozdiel medzi jej tržbami a obvykle daňovými nákladmi.
 • Tento zisk sa volá „daňový zisk“ a z tohto zisku má zaplatiť daň z príjmov právnických osôb
 • Výška dane z príjmov je v SR obvykle 21%
 • Po odrátaní dane z právnických osôb od daňového zisku vám ostane suma účtovného zisku
 • Účtovný zisk vidíte vo Finstate

Príklad vyplatenia dividend:

 •  Firma na SR so sadzbou dane z príjmov 21% a daňou z dividend 7%
 •  Tržby 100 000€
 •  Daňové náklady 90 000€
 •  Daňový zisk 10 000€
 •  Daň z príjmov: 2100€ (0,21*10000)
 •  Účtovný zisk 7900€ (10000 – 2100)
 •  Maximálne možné vyplatené dividendy 7900€
 •  Strhnutá zrážková daň z dividend 553€ (7900*0,07)
 •  Zo zisku 10000€ ostane majiteľom 7347€ (zaplatia zdanenie spolu 2653€)
 • Firma sa však môže rozhodnúť zadržať dividendy pre svoj vlastný rozvoj, a tak jej majitelia nebudú vyplatení
 • Ušetrí tak daň z dividend 7%

Príklad reinvestovania (zadržania) dividend:

 •  Firma na SR so sadzbou dane z príjmov 21% a daňou z dividend 7%
 •  Tržby 100 000€
 •  Daňové náklady 90 000€
 •  Daňový zisk 10 000€
 •  Daň z príjmov: 2100€ (0,21*10000)
 •  Účtovný zisk 7900€ (10000 – 2100)
 •  Firma nevyplatí žiadne dividendy
 •  O sumu 7900€ stúpne veľkosť nerozdeleného zisku sro (firmy)
 •  Zisk 7900€ uvidíte na finstate
 •  Tento zisk 7900€ sa zapíše do základného imania

Príklad využitia väčších nedaňových nákladov

 • Firma môže mať aj nedaňové náklady. Nedaňové náklady iba znižujú účtovný zisk. Daň z príjmov však zaplatíte.
 • Výpočet dane je veľmi podobný oproti zadržaným dividendám, avšak váš finstat bude vyzerať úplne inak
 • Pre lepšie ukázanie príkladu berieme nedaňové náklady 8000€ a hrubý zisk pred zdanením 2000€
 •  Firma na SR so sadzbou dane z príjmov 21% a daňou z dividend 7%
 •  Tržby 100 000€
 •  Daňové náklady 90 000€
 •  Nedaňové náklady 8 000€ (už ste ich zaplatili)
 •  Hrubý zisk pred zdanením 2000€
 •  Daňový zisk 10 000€
 •  Daň z príjmov: 2100€ (0,21* 10000)
 •  Účtovný zisk -100€ (Hrubý zisk 2000€ – daň z príjmov 2100€ = -100€)
 •  Vo finstate vám bude svietiť červená účtovná strata -100€

Kombinovanie možností vyššie

 •  Zisk firmy si nemusíte vyplatiť ihneď, ale môžete si vyplatiť dividendy z nerozdeleného zisku aj o pár rokov
 •  Môžete si vyplatiť aj iba časť dividend, a časť zadržať.
 •  Môžete mať aj daňové náklady, ale ako vidíte, až tak sa ich až tak daňovo neoplatí mať.
 •  Hovorí sa, že keď peniaze nutne nepotrebujete na súkromnom účte, je v pohode ich mať aj na účte sro a vyplatiť si ich neskôr, podľa potreby cez dividendy. Totiž s nerozdeleným ziskom môžete narábať, našetriť na lepší stroj, lepšie auto, či inú investíciu. A to často krát v podnikaní treba.

Typické sadby daní pre firmy

Daň z príjmov právnických osôb

 • 21% – štandardná daň
 • 15% – Znížená daň z právnických osôb, ak splníte extra podmienky
  •  Pre rok 2021 je to mať firemný obrat v tomto roku menší ako 49790€
  •  Pre rok 2020 bolo mať firemný obrat v tomto roku menší ako 100000€

Daň z dividend pri vyplácaní fyzickej osobe

 • 7%
  • Daň z dividend slovenských spoločností
  • Daň z dividend firiem z väčšiny štátov EÚ
  • Daň z dividend firiem z iných štátov sveta, s ktorými má Slovensko podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (Dobré štáty)
 • 35%
  •  Pre štáty, ktoré so slovenskom nemajú podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (Zlé štáty)
  •  Obvykle nezakladáte firmy v týchto štátoch
 • Výnimky pri vlastnení zahraničných akcií na burze
  •  Broker vtedy buď má systém na overenie, z ktorej daňovej rezidencie alebo tento systém nemá
  •  Obvyklé dane z dividend sú
   • 0% – ak krajina nezdaňuje dividendy (Napr. Veľká Británia)
   • 7% – Ak viete použiť Slovenskú sadzbu dane z dividend
   • 10%, 15%, alebo 19% – Ak broker daní vyššou daňou z dividend zo zahraničných štátov
   • Daň až 35% ak broker nevie dokázateľne overiť vašu daňovú rezidenciu
 •  Viac o zdanení dividend nájdete v článku

Daň z dividend, ak slovenskú firmu vlastní iná slovenská firma

 • Vtedy sa daň z dividend neuplatňuje
 • 0% je preto sadzba dane
 • Význam tohto opatrenia je najmä pri holdingovej štruktúre, kedy firma vlastní inú firmu a tá vlastní inú firmu. Vtedy chcete zamedziť, aby ste platili 7% daň viac krát a tak mať vysoké zdanenie navyše
 • Daň z dividend zaplatíte z tej firmy, ktorá vypláca zisk fyzickej osobe (Súkromnej osobe)

Vyplácanie zisku v rámci medzinárodného holdingu

 • Medzinárodný holding budujete vtedy, ak firmu z jednej krajiny vlastní firma z inej krajiny
 • Vtedy sa dostávate do miest, na ktoré sa nedá odpovedať v jednom článku. Čokoľvek napísané vyššie môže platiť, ale aj nemusí
 • Len EÚ tvorí 27 štátov, majú podpísané rôzne medzištátne zmluvy, čo sú spolu milióny kombinácií (Zo zaujímavostí je celkový počet zmlúv je 26! (26 faktorial), čo je 403291461126605635584000000)
 • Len v EÚ sú 4 štáty považované za daňový raj so špecifickými zmluvami
 • Svet tvorí okolo 300 štátov
 • Skrátka keď máte medzinárodný holding, hľadajte dobrého medzinárodného daniara

Negatíva používania daňových rajov

 • Keď máte firmu v daňovom raji, obvykle ste na očiach finančnej sprývy a pýtate si daňovú kontrolu
 • Slovenský štát totiž vie, že platíte nižšie dane v inom štáte (z ktorých SK nič nemá), a preto urobí všetko preto, aby dane získalo Slovensko
 • Slová Pranie špinavých peňazí obvykle vôbec NEznamená obchod so zbraňami a drogami. Obvykle znamená daňové optimalizácie, teda neplatenie alebo platenie nízkych daní, ako aj zakrývanie stop po
  (obvykle) štátnej korupcii
 • Preto vám prináša povinnosť dokazovať, že v tomto daňovom raji máte skutočne firmu, aj že do nej chodíte
 • Obvyklé náklady pre firmu sídliacu v daňovom raji sú
  •  Náklady na sídlo firmy
  •  Náklady na účtovníctvo + poradcov v tejto krajine
  •  Musíte preukázateľne dokazovať, že do vašej firmy chodíte
  •  Dokazovanie vstupu do daňového raja v ostrovnej krajine sú obvykle letenky
  •  Obvykle nižšie dane z príjmov podporené nižšou reguláciou pre finančné inštitúcie priťahujú firmy z oblasti finančníctva do týchto krajín (Napr. Banky, Poisťovne, Trading Brokeri a pod.)
  •  AJ V DAŇOVOM RAJI ZAPLATÍTE DANE
   • Ujasnite si, či sa vám využívanie daňového raja oplatí.
   • Ujasnite si, od akej sumy sa vám oplatí daňový raj
   • Ujasnite si, či ste ochotní platiť hoci aj 1000€ mesačne za sídlo a základné služby v daňovom raji
   • Zahraničná zaplatená daň + poplatky + náklady na sídlo + náklady zahraničným poradcom musia byť menšie ako Slovenská daň, SK sídlo a SK účtovník
   • Za firmu v daňovom raji platí podnikateľ aj svojou pohodou a emočným vyčerpaním
   • Porozmýšľajte, či vaše daňové záležitosti vie vyriešiť aj schopný Slovenský daňovo účtovný poradca
 • Čo znamená Globálna daň 15%
  •  Teoreticky každý štát by mal mať minimálnu sadbu dane z príjmov 15%
  •  Táto daň by mala sťažiť existenciu a využívanie daňových rajov
  •  Prirodzene, daňové raje budú protestovať proti tejto regulácií a snažiť sa dať do nej rôzne výnimky
  •  Táto daň je zatiaľ neschválená, a je veľmi otázne, ako to s ňou dopadne (V skratke: Daňové peklá sú ZA túto daň, daňové raje PROTI tejto dani, a bohatí sú ZA existenciu daňových rajov)

Daňové raje alebo iné zaujímavé krajiny

 • Malta
  • Kedysi nižšia sadzba dane, dnes sadzba dane cca 35% bez nutnosti platiť daň z dividend
  • musíte platiť za sídlo firmy + účtovníka + poradcov v tejto krajine
  • musíte však letenkami dokazovať, že tam chodíte (ako aj v štátoch Cyprus a Írsko)
  • Zaujímavé a voľnejšie regulácie pre finančný sektor
 •  Cyprus
  • Mierne nižšia sadzba dane 12,5%
  • Nutné letenky, účtovník, sídlo
  • Cyprus však nemusí zverejňovať, kto je skutočným majiteľom firmy, preto sa Cyprus používa napríklad aj na zahladenie stôp po korupcii
  • Zaujímavé a voľnejšie regulácie pre finančný sektor
 •  Írsko
  • Nižšia sadzba dane 12,5%
  • Nutné letenky, účtovník, sídlo
  • Írsko je krajina, ktorá je povestná svojou transparentnosťou a zaujímavými zákonmi pre finančné inštitúcie.
  • Preto v Írsku sídli aj veľa technologických gigantov (Microsoft, Google, Facebook), ako aj investičné fondy (Napr. iShares, a niektoré Vanguard), aj veľkí brokeri (Napríklad sídli tu aj časť Interactive Brokers)
 •  Luxemburg a Holandsko
  • Majú už nezaujímavú sadzbu dane
  • Kedysi priťahovali finančné spoločnosti kvôli zaujímavej regulácií. V súčasnosti z nich tieto finančné inštitúcie už pomaly odchádzajú
 •  San Marino, Monako, Lichtenštajnsko
  • Daňové raje pre vyvolených, do ktorých je dosť ťažké sa dostať
  • Majú veľmi malé územie štátu, preto ak chcete v nich vlastniť nehnuteľnosť či mať trvalý pobyt a tak získať predpoklad pre daňovú rezidenciu, bude to drahé
  • Niekedy sú sídlom firiem pre rôzne finančné či medzinárodné firmy
  • Obvykle môžu mať daňové výhody z pohľadu dane z právnických osôb, dane z dividend, či DPH
  • Overte si ich výhodnosť u konzultantov pre tieto krajiny
 •  Daňové raje mimo EÚ
  • Obvykle ostrovné štáty ako Belize, Mauricius, San Marino atď.
  • Sú to však aj iné štáty ako Dubaj, či Singapur
  • Môžu mať výrazne nižšiu daň pre zámorské firmy oproti krajinám EÚ
  • Dostávate sa však na hranice optimalizácie Európska Únia vs. Svet, a EÚ má záujem získať späť svoje dane.
  • Očakávajte viac byrokracie a choďte do týchto krajín iba vtedy, ak budete tam mať veľmi dobrého účtovníka či poradcu
 •  USA
  • Nie je a nepatrí medzi daňový raj
  • Má dosť vysoké sadzby dane, ktoré sa však môžu líšiť vzájomne v jednotlivých štátoch USA
  • USA je centrom finančníctva. Preto firmu v USA chcete založiť vtedy, ak hľadáte veľkého zahraničného investora

Krajiny okolo Slovenska

 • Najväčšia výhoda je, že sa do nich viete dostať autom, preto nemusíte riešiť náklady na letenky
 •  V takejto krajine sa môžete ľahko cítiť „ako doma“
 •  Česko
  • Má 15% daň z príjmov a 15% daň z dividend
  • Viete však vybaviť časť materiálov aj v Slovenčine (Česko často uznáva Slovenský jazyk aj v úradnom styku)
  • Daňový systém je vcelku podobný Slovenskému
  • Ľahko viete zohnať aj slovensky či česky hovoriaceho účtovníka pre české firmy
  • Daň z dividend pre českých rezidentov je 15%
 •  Maďarsko
  • Daňový raj ktorý vytvorili už za našimi hranicami
  • Sadzba dane z príjmov právnických osôb je iba 9%
  • Pozor, ich štandardná DPH je až 35%
  • Ľahšie dokážete, že ste v Maďarsku boli, pretože sa tam viete dostať aj autom
  • Zo skúseností účtovníkov Maďarsko začína mať „príliš veľa byrokracie“
 •  Poľsko
  • Nepovažuje sa za daňový raj
  • Má obvyklú daň z príjmov právnických osôb 19%
  • Zaviedlo aj daňovú výnimku pre „small payers“ s ročným obratom menším ako 1,2 mil. €, kedy majú zníženú daň z príjmov iba 9%
  • Daň z dividend pre poľských rezidentov je 19%
 •  Rakúsko
  • Daňovo nezaujímavé
  • Rakúšania majú progresívnu formu zdanenia, ktorá odrádza od danenia práve vysoko príjmové firmy
 •  Ukrajina
  • Freestyle, veľká právna neistota, ťažko povedať aké daňové zákony tam platia
  • Očakávajte veľa korupcie (Výrazne viac ako na Slovensku)
  • Krajina je vo vojne s Ruskom.
  • Očakávajte neočakávané, podobne ako v inej krajine vo vojne

Časť 3. – Alternatívne formy výberu z sro

 • Alternatívny výber peňazí z sro je fakturovanie
 • Vtedy máte záujem, aby vám vami zaplatená faktúra skončila v daňových nákladoch
 • Často v legislatíve nájdete rôzne výnimky, kedy môžete zaplatiť aj menšie dane
 • Najčastejšie môžete fakturovať
  • Fakturovanie živnostníkom
  • Fakturovanie iným slovenským firmám
  • Fakturovanie zahraničným firmám

Fakturovanie živnostníkom

 • Slovenská živnosť je dosť zaujímavá. Potrebujete však vedieť, kedy ju založiť a kedy zrušiť
 • POZOR!!! Pri živnosti ručíte celým svojim majetkom (vrátane vášho súkromného majetku)
 • Živnosť má dve najpoužívanejšie formy účtovníctva – klasické jednoduché účtovníctvo a paušálne výdavky
 • Klasické jednoduché účtovníctvo je pri živnosti obvykle nezaujímavé a potrebujete nájsť účtovníka
 • Paušálne výdavky pri živnosti sú zaujímavé pre tých, ktorí buď začínajú so živnosťou, alebo majú nízke náklady pri svojej práci (konzultanti, obchodníci, IT ľudia)

Čo sú paušálne výdavky

 •  Strop pre paušálne výdavky je 20000€
 • Vaše paušálne výdavky tvoria maximálne 60% vašich nákladov
 •  Preto dokážete fakturovať ročne až cca 33000€, a tak využiť väčšinu z možných paušálnych výdavkov
 •  Prvý kalendárny rok aj časť druhého kalendárneho roka je vaša živnosť oslobodená od sociálnych odvodov
 •  Sociálne odvody zaplatíte
  • prekročíte minimálnu sumu obratu na živnosť na platenie sociálnych odvodov (Pre rok 2021 je to 6798€)
  • Vaša povinnosť platiť sociálne odvody začne 1.7.2021 (Pri podaní vášho Daňového priznania v Marci), prípadne 1.10.2021 (Pri posunutej lehote podávania daňového priznania)
 •  Sociálne odvody nemusíte platiť
  • Ak sa každý rok zmestíte do hraničného obratu pre živnosť pre platenie sociálnych odvodov (Pre rok 2021 je to do 6798€)
 •  Platíte však zdravotné preddavky a neskôr si doplatíte aj zdravotné odvody (Obvykle minimálne 76,44€ pre rok 2021, každý rok sa táto suma zvyšuje)
 •  Matematika paušálnych výdavkov bez platby sociálnych odvodov
  • Zarobíte 10000€
  • Vaše paušálne výdavky sú 6000€
  • Váš vymeriavací základ (základ dane zo živnosti je približne 4000€
  • Zaplatíte zdravotné odvody zo živnosti vo výške 14% + daň z príjmov FO cca 19%
  • Na dani a odvodoch zaplatíte spolu (4000*0,19 + 4000*0,81*0,14 = 760€ daň + 453€ odvody
  • Zo sumy zisku na živnosti 4000€ vám ostane približne 4000*0,81*0,86 = 2786€
  • Vaše zdanenie zo sumy 10000€ je približne 1213€, teda cca 12%
  • Ostane vám tak cca 8800€ po zdanení
 •  Obvyklé sociálne odvody sa platia z vymeriavacieho základu
  • 4,4% nemocenské poistenie
  • 18% starobné poistenie
  • 6% invalidné poistenie
  • 4,75% fond solidarity
  • Sociálne odvody spolu sú vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu
 •  Matematika paušálnych výdavkov pri platbe do sociálnej poisťovne
  • Zarobíte 10000€
  • Vaše paušálne výdavky sú 6000€
  • Váš základ dane je približne 4000€
  • Zaplatíte zdravotné odvody vo výške 14% + daň z príjmov FO cca 19% + sociálne odvody cca 33%
  • Na dani a odvodoch zaplatíte spolu (Veľmi orientačne!!! 760€ daň + 453€ zdravotné odvody + 1326€ sociálne odvody)
  • Zo základu dane 4000€ na živnosti vám ostane ostane cca 1500€ a zaplatíte na daniach a odvodoch cca 2500€
  • Vaše celkové zdanenie zo sumy 10000€ je približne 2500€, teda cca 25%
 • Paradox Slovenska – Slovenská živnosť je niekedy najlepšia forma platenia nižších daní na Slovensku
 • Späť ku daneniu sro
  •  Ako firma môžete prijímať faktúry od živnostníkov (resp. vyžadovať zaslanie faktúr od živnostníkov)
  •  Vyhnite sa však fakturácií sro <-> živnostník, ktoré pripomína trvalý pracovný pomer.
  •  Vyhnite sa aj fakturovaniu vlastná sro <-> vlastná živnosť
 • Za zmienku stojí aj možnosť založiť si živnosť v Česku. Táto živnosť je občas výhodnejšia ako tá Slovenská. Vtedy si však dajte pozor na cezhraničnú fakturáciu a fakturovanie aj s DPH

Fakturovanie iným Slovenským firmám

 • Inými slovami vytváranie takých faktúr, ktoré vám umožnia zaradiť ich do daňových nákladov
 • Celá táto oblasť bola opísaná v časti vyššie
 • Dajte si však pozor na DPH, a tak fakturujte ideálne buď
  •  Platca DPH –> Platca DPH
  •  Neplatca DPH –> Neplatca DPH

Fakturovanie zahraničným firmám

 • Aj zahraničným firmám viete fakturovať. Na to, aby ste to mohli urobiť, potrebujete byť plným alebo čiastočným platcom DPH
  •  Váš medzinárodný identifikátor firmy pre DPH je IČO DPH (Anglicky VAT ID)
  •  IČO DPH začína SK a je obvykle v tvare SK0123456789
  •  Plný platca DPH (podľa par. 4) pridáva ku každej faktúre DPH
  •  Čiastočný platca DPH (podľa par. 7a) pôsobí na Slovensku ako neplatca DPH a pre zahraničie ako platca DPH
   • Skrátka faktúru od Google či Microsoftu si viete zaradiť do daňových nákladoch, ak napr. suma faktúry je 100€ a vy zaplatíte navyše 20% DPH, teda 20€
  •  Väčšina medzinárodných faktúr sa fakturuje Reverse Charge
   • Teda platba peňazí prejde cez hranice bez DPH (Zaplatíte faktúru bez DPH). Vaša daňová DPH povinnosť však vznikne na Slovensku a máte si ju vyrovnať iba na Slovensku
   • Metóda reverse charge výrazne uľahčuje medzinárodnú DPH fakturáciu a tak zabraňuje časti daňových únikov vrámci EÚ
  •  Pozor! Ak NEmáte IČO DPH číslo, NEmôžete fakturovať do zahraničia, ani zahraničné faktúry si NEmôžete dať do nákladov

Cenné rady ako zmenšiť riziko daňových kontrol

 • Vždy tvorte daňový aj účtovný zisk
  •  Skúste sa zamyslieť: Ktorej firme príde skôr daňová kontrola? SRO tvoriaca zisk, alebo sro s tržbami a ziskom okolo nuly?
  •  Obvykle je to sro so ziskom okolo nuly, pretože je tu očakávanie, že optimalizuje dane a že má aj väčšie chyby v účtovníctve
  •  Z toho dôvodu kontrolór môže vyzbierať viac pokút práve pri tejto neziskovej sro
  •  Navyše vyšší daňový zisk znamená často aj vyšší účtovný zisk, a práve toto číslo účtovného zisku vám svieti na finstate
  •  Z praxe je veľmi dobré mať zelený finstat. Ukazuje to vaším partnerom, že ste dôveryhodnejší
 • Nikdy nešetrite na dobrom účtovníkovi
  •  Dobrý daňový účtovník nie je iba účtovník. Je to aj daňový poradca. Preto vám môže poradiť, čo v účtovníctve je možné
  •  Pravidlo: Vaše účtovníctvo je v poriadku až do prvej daňovej kontroly.
  •  Kontrolór vám totiž často nájde v účtovníctve chyby, o ktorých váš účtovník „nevedel“ alebo „nedokázal odstrániť“. Mám taký pocit, že nekvalitných účtovníkom je na Slovensku viac, ako tých kvalitných
  •  Dobrý účtovník vám aj ukáže a zabezpečí, ako mať menšie riziko pokút pri daňových kontrolách. Preto dobrý účtovník dokáže prevziať aj finančnú zodpovednosť za vaše účtovníctvo
  •  Pozor, dobrí účtovníci sú nedostatkový tovar, preto ak takého konečne získate, nevyžeňte ho svojou lajdáckosťou, napríklad pri pomalom odovzdávaní faktúr či ignoranciou komunikácie s úradmi
 • Ideál je nemať zamestnancov
  •  Ak máte zamestnancov, okamžite ste pod väčším dohľadom úradov aj sociálnej a zdravotnej poisťovne
  •  Preto paradoxne vašim zamestnancom zaplatíte viac na daniach a odvodoch, pričom vám hrozí aj väčšie riziko kontrol z rôznych úradov a inštitúcií
  •  Áno, štát tak podkopáva výber daní a odvodov pre vlastný štát.
  •  Divné, ale na Slovensku je to tak
 • Ak chcete podvádzať, najskôr sa to naučte
  •  Na hlúpe podvody podnikateľov sa skôr či neskôr príde. Preto ich radšej nerobte
  •  Paradoxne, V praxi na Slovensku NEpotrebujete daňovo podvádzať
  •  Obvykle vám stačí jedna dôležitá vlastnosť – vedieť čítať daňové zákony. V daňových zákonoch nájdete veľmi veľa výnimiek.
  •  Áno, Slovensko bohužiaľ pripomína daňové peklo, preto korupčné peniaze si presadili také výnimky v zákonoch, vďaka ktorým nemusia „korupčníci“ platiť dane. Ak tieto výnimky viete nájsť, možno ich viete využiť aj vy
  •  Áno, Slovensku chýba dobre postavená daňová reforma, ktorá by zjednodušila celý systém, zrušila obrovské rady výnimiek, dokonca by sme tak vedeli mať aj nižšie sadzby dane a štát by získal viac na daniach (Paradox zvaný Lafferova Krivka). Uvidíme, ktorá vláda sa k tejto reforme naozaj odhodlá, a či takúto reformu naozaj dokáže zaviesť.

Vízia lepšieho Slovenského daňového systému

Slovenský daňový systém nie je dobrý. Mali sme tu mnohoročné vlády sociálnych a zároveň protipodnikateľských vlád. A dnes máme vojnu hneď za našimi hranicami. Peniaze podnikateľov ale nie sú večné. Podnikateľské peniaze premýšľajú. Preto často odídu vývodom s názvom: nižšie sadzby dane.

Platí jedno príslovie:

 • Najlepšia sociálna istota ľudí je mať zaujímavú a dobre zaplatenú prácu

Preto základ rozumného štátu je podporovať podnikateľov. Podnikatelia sú to totiž jediní ľudia, ktorí sú schopní tvoriť zisk a zároveň zamestnávať mnohých ľudí. A najviac daní a odvodov vyberie štát najmä od malých a stredných podnikateľov.

Naopak ak štát má zle nastavený daňový systém, štát učí ľudí ako podvádzať aj na daniach.

Aj pri daniach platí:

 • Ovcu môžete strihať každý rok, ale zodrať ju z kože môžete iba raz.

Preto nezabudnite aj na príklad Baťových závodov.

Keď tušil, že prídu komunisti a znárodnia jeho továrne, urobil nečakanú vec – tajne presťahoval všetky výrobné stroje a najlepších ľudí do kapitalistického sveta. A tým hrdým komunistom ostali iba prázdne haly, znechutenie z vlastnej blbosti a oči pre plač.

Dnešná doba praje presťahovaniu firiem viac ako to bolo za Baťových čias. A keď sa firmy presťahujú, urobia to, čo Baťa. Často už nemajú dôvod vrátiť sa späť.

Preto v čase vojny zoštátnenie majetku síce prinesie majetok, ale zničí ekonomiku. Preto takýto štát prehráva.

Pozrite si Lafferovu krivku

Táto krivka, overená vo veľa štátoch sveta, a je základom modernej ekonómie. Lafferova krivka ukazuje:

 • Ak má štát nízke sadzby daní, ľudia majú tendenciu zaplatiť dane, a aj viac investujú do svojich podnikov, rastú tržby podnikov aj ekonomika štátu
 • Ak má štát vysoké sadzby daní, ľudia majú tendenciu vyhýbať sa plateniu daní, strácajú chuť investovať do svojich podnikov, a ekonomika buď nerastie, alebo rastie iba pomaly

A keďže príjmy štátu z daní sú (veľmi zjednodušene)

 • Spoločný súčet zisku podnikov * daňová sadzba
 • alebo:
 • Objem obratu podnikov * daňová sadzba

Laferová krivka vyzerá asi takto:

CF&P Foundation Prosperitas, August 2009: The Laffer Curve

Čo táto Laferová krivka znamená?

 • Súčet celkovo vybratých daní štátu podľa daňovej sadzby je “kopček”
 • Napríklad v bode B (vrchol krivky) vyberie štát najviac daní
 • Ak však zvýšime daňovú sadzbu ku koncu krivky (Bod C), štát vyberie menej daní, lebu ľudia majú tendenciu nedaniť
 • Ak znížime daňovú sadzbu smerom k začiatku krivky (Bod A), štát tiež vyberie menej daní, ale rastie ekonomika

Hlavná pointa laferovej krivky je:

 • Štát vyberie rovnaké množstvo daní pri dvoch odlišných sadzbách, aj pri nižšej, kedy rastie ekonomika, aj pri vyššej, kedy ekonomika slabo rastie (prípadne nerastie)
 • A pointa pre Slovensko – vďaka nižšej sadzbe daní sú spokojní podnikatelia, a zároveň sa viac naplní aj štátna kasa

Preto ideálny daňový systém by mal byť

 • Jednoduchý
 • Prehľadný
 • Transparentný
 • Prinášať nižšie dane a menej byrokracie
 • Nech platiť dane je príjemnejšie ako ich optimalizovať

Pri daniach narazíme vždy na rovnicu daňovej optimalizácie

 • Bežne zaplatená daň > (nižšia možná daň + náklady účtovníkovi + náklady poradcom)

Ako aj vylepšená rovnica daňovej optimalizácie

 • Bežne zaplatená daň > (nižšia možná daň + náklady účtovníkovi + náklady poradcom) + cena za pokojný spánok podnikateľa

A z praxe by táto reforma vyzerala napríklad

 • Nižšia daň z príjmov právnických osôb na 15%
 • Zachovanie nízkej Slovenskej dane z cenných papierov a zníženie dane z tradingu
 • Premenenie živnosti zo systému preddavkov na systém zrážkovej dane napríklad so sadzbou dane 15%

V praxi to znamená aj reformu druhej najdôležitejšej dane – DPH, ale o tom v inom článku

Viac si môžete prečítať v článku, ktorý bol aj na portáli SME

Výzva: Zmeniť Slovensko na daňový raj

Napísal: Róbert Ďurec

UPOZORNENIE:

Tento článok nie je investičné, daňové ani účtovné poradenstvo. Tento článok berte iba ako informatívny prehľad možností. Portál BlueNumbers NEpreberá ani NEmôže preberať zodpovednosť za vaše platenie daní ani za vaše účtovníctvo. Vždy si spomenuté možnosti vyššie prekonzultujte s vašim účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Podnet na diskusiu:

Ak máte ďalšie tipy, rady či otázky, môžete ich napísať do komentára. Článok môžeme aktualizovať aj vďaka vašim radám.

Ďalšie články na tému Dane

Zanechať odpoveď