Dane

Dane buď pochopíš, alebo ich zaplatíš. Nižšie sú krátke série zamerané na dane.

Zdaňovanie investícií pre Fyzické osoby

Čo je časový test pre ETF fondy v skratke

Prehlad zdaňovania a výberu peňazí z sro v príkladoch

Jeden z projektov bola kalkulačka na spracovanie daňových priznaní v exceli. Je zatiaľ nedokončená. Môžete si ju pozrieť a inšpirovať sa ňou na linku nižšie