Dane a účtovníctvo

Dane buď pochopíš, alebo ich zaplatíš. Nižšie sú krátke série zamerané na dane a účtovníctvo, vrátane niektorých návodov a príručiek, ako pochopiť systém daní, aj ako vypĺňať formuláre a daňové priznania na finančnej správe

Návody na vypracovanie daňových priznaní

Viete, že portál BlueNumbers viete podporiť aj svojimi 2% z daní? ´Vyzbierané prostriedky radi použijeme na zlepšenie a aktualizovanie daňových článkov

Údaje našej organizácie pre 2% z daní:
DISRUPTIVNE FOUNDATION NGO n. o.
IČO: 53 588 223

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Dane a účtovníctvo pre podnikateľov

Iné články o daniach

Jeden z projektov bola kalkulačka na spracovanie daňových priznaní v exceli. Je zatiaľ nedokončená. Môžete si ju pozrieť a inšpirovať sa ňou na linku nižšie: