Časť 2. – Čo sú ETF fondy a ako sú zdaňované

V dnešnej dobe už čoraz viac počujeme o slove ETF fond. Tento článok Vám povie, čo sú ETF fondy a prečo v ňom zarobíte viac. Zároveň sa v ňom aj dozviete, ako využiť časový test a vďaka tomu zaplatiť menej na daniach.

Interaktívny obsah článku:

Čo sú akcie a ETF v skratke

Čo sú akciové indexy

Na svete existujú akciové indexy (napríklad americký akciový index S&P 500 alebo MSCI World). Tieto indexy spočítavajú spoločne hodnoty všetkých akcií všetkých spoločností, ktoré sú na trhu. Spočítava ich férovo, podľa matematických vzorcov. Vďaka tomu vidno, ako sa akciovému trhu danej krajiny darí. Tento index ukazuje zhodnotenie “v hrubom”, teda bez zarátania akýchkoľvek poplatkov a daní.

Tieto indexy sa stávajú podkladovými indexami (Benchmark alebo podkladový index). Mnoho fondov investuje podľa indexu alebo sa porovnáva s indexom. Vďaka ním vieme porovnať výkonnosť rôznych fondov na trhu


ETF

Čo je ETF fond

ETF fond je pasívne riadený a nakupuje svoje jednotky automatizovane podľa kľúča – obvykle akciového indexu. Odbúrava z obchodovania a nákupu prácu človeka – manažéra fondu. Preto má nižšie náklady a za správu si účtuje cca 0,3% ročne. Štandardné slovenské fondy majú tento poplatok cca 2 až 3% ročne. Za nákup ETF fondu zaplatíte cca 6€, pričom v iných fondoch len za nákup 3 až 5%. Ku tomu ak etf fond podržíte dlhšie ako 1 rok a zhodnotí sa, môžete využiť oslobodenie od dane, teda ušetriť asi 20% zo zisku.

Preto ETF fondy zhodnocujú peniaze omnoho lepšie ako alternatívy klasických bánk a poisťovní.

Suma sumárum ak nakúpite ETF fond amerických akcií, zhodnotí sa Vám približne dvojnásobne oproti klasickým fondom (Pri vloženej tisícke budete mať za 10 rokov cca 3000€ namiesto 2000€)


Je investovanie do ETF fondu pre každého klienta?

Je to viac menej pre každého, kto vie robiť s počítačom a chce sa naučiť to, ako fondy pracujú. Zároveň bude potrebovať nájsť chuť sa finančne vzdelávať a najmä nepanikáriť. Je to cca na 8 hodín naučenia sa investičných základov. Potom dokážete investovať aj dlhoročne a dlhodobo.


Prečo o ETF fondoch bežne nepočujeme?

Súvisí to s marketingom a províziami sprostredkovateľov. Aby spoločnosť predala drahší fond, potrebuje dobre zaplatiť marketing a provízie sprostredkovateľov. Následne tieto peniaze si zoberie obvykle “skryto” v poplatkoch fondu. Teda za kratšiu šnúru vždy ťahá klient, ktorý zarobí menej pretože nevie, že môže zarobiť viac. Osobný podpis sprostredkovateľa je obvykle tá najdrahšia vec na celej investičnej zmluve.

Aj preto štandardné slovenské akciové fondy si účtujú za správu 2 až 3% ročne, pričom ETF fond si za to isté účtuje 0,3% ročne

ETF fondy sú plnohodnotná alternatíva oproti akémukoľvek inému propagovanému investičnému riešeniu. Obvykle ten, kto sa naučí nakupovať ETF fondy cez burzu, už nikdy nebude mať záujem kúpiť fondy cez štandardných slovenských sprostredkovateľov.


Ako začať investovať do ETF fondov

Budete na to potrebovať nízkonákladového brokera, ktorý má automatizovaný systém s prístupom na burzu a tak nakúpite fond online cez burzu cez jeho systém. Nakúpiť a predať ETF fondy aj priamo akcie dokážete okamžite za rôznu sumu. Nič viac nepodpisujete, iba dávate príkazy na nákup a predaj podobne ako v internetbankingu.

Následne potrebujete vybrať aj fond, ktorý nakúpite. Vtedy odporúčam si nechať poradiť od niekoho, kto už nakupuje ETF fondy a vyzná sa v nich.
Môžete sa inšpirovať aj našim výberom ETF fondov.


Upozornenie: Ujasnite si, v akej krajine zdaňujete

Slovenský daňový systém je

 • Máte v ňom ročný časový test (po roku držania máte ETF oslobodené od dane)
 • Zo zisku z obchodovania zaplatíte 19% daň z príjmov a 14% zdravotné odvody
 • Máte dosť zložité zdaňovanie dividend akcií
 • Dividendy z ETF fondov nie sú upravené v zákone (Chyba SK legislatívy)
 • Preto Slovenská legislatíva praje držaniu akcií a ETF s využitím časového testu

Český daňový systém je

 • Máte v ňom 3-ročný časový test (ETF a akcie máte oslobodené až po troch rokoch držania)
 • Za zvyšok (Obchodovanie akcií, ETF, derivátov) platíte daňovú sadzbu 15% (Teda nižšia daň ako na SK a žiadne zdravotné odvody)
 • Preto Česká legislatíva praje obchodovaniu kvôli nižšej 15% dani

Systém iných krajín ako SK / CZ

 • Líši sa od krajiny ku krajine (Každá krajina má vlastný systém)
 • Zistite si a ujasnite si, ako zdaňujete

Som Slovák pracujúci v Česku. Ako mám zdaňovať?

 • Vtedy patríte pod výnimku: Konflikt daňovej rezidencie. Má svoje podmienky, kde máte zdaňovať. Ak si vhodne prečítate zákon, ste buď nútení zdaňovať v jednej krajine, alebo môžete si zvoliť krajinu zdaňovania
 • Viac detailov nájdete tu:

Upozornenie: Časť nižšie popisuje iba Slovenské daňové zákony!!!


Čo je časový test a ako ušetriť 19% na dani z príjmov

Časový test je špeciálna výnimka v SK a CZ pre fyzické osoby týkajúca sa držania cenných papierov. Ak sa Vám cenné papiere zhodnotia a zároveň tieto cenné papiere budete držať v SK aspoň rok a v CZ aspoň pol roka, neplatíte z ich zhodnotenia 19% daň z príjmov fyzických osôb. 

Časový test sa týka najčastejšie týchto cenných papierov

 • Akcie spoločností (napríklad kúpených cez burzu)
 • ETF fondy obchodované na burze
 • ZeroBondy – Dlhopisy bez pravidelne vyplácaného výnosu (kupónu)

Časový test sa neuplatňuje pri

 • Nákupe bežných fondov cez banky, poisťovne a iných sprostredkovateľov
 • Nákupe dlhopisov s kupónom (výnos vyplácaný pravidelne)
 • Kúpe akcií, ETF a dlhopisov na s.r.o. alebo inú právnickú osobu.

Čo ak predáte cenné papiere skôr ako za rok (Slovenské zákony)

Príklady: 

Akciu Microsoftu som nakúpil za 100 €, predal za 150 €. 

 • Ak ju mám menej ako rok, viem vyžiť oslobodenie od dane vo výške max. 500€ a dostanem plných 50€. Ak ich budem musieť zdaniť, zaplatím daň 19% aj 14% zdravotné odvody a ostane mi iba 34,83€.
 • Ak ju mám dlhšie ako rok, vyžívam časový test, neplatím daň 19%, teda zarobím celých 50€

Fond ETF obchodovaný na burze som nakúpil za 100 €, predal za 150 €. 

 • Ak ju mám menej ako rok, viem vyžiť oslobodenie od dane vo výške max. 500€ a dostanem plných 50€. Ak ich budem musieť zdaniť, zaplatím daň 19% aj 14% zdravotné odvody a ostane mi iba 34,83€.
 • Ak ho mám dlhšie ako rok, vyžívam časový test, neplatím daň 19%, teda zarobím celých 50€

Časový test je jedna z najlepších možností ako lepšie zhodnotiť svoje prostriedky. 

Stalo sa Vám, že sprostredkovateľ Vám o časovom teste nepovedal alebo o ňom ani nevie? Toto ukazuje na neznalosť Vášho sprostredkovateľa a na nižšiu kvalitu jeho firmy. Ak si cez takéhoto poradcu uzatvoríte produkt, v lepšom prípade zbytočne zo svojho zhodnotenia zaplatíte na dani 19% z vašich peňazí a v horšom prípade môžete porušiť daňové zákony s možnou pokutou.

Ako sú zdaňované dividendy

V prvom rade si treba uvedomiť, že daň z dividendy a daň z príjmov sú dve odlišné dane. Platí to hlavne ak máte akcie a ETF kúpených priamo u brokera.

Daň z dividendy akcií

 • Dividendy sú peniaze akciovej spoločnosti vyplácané pravidelne majiteľom spoločnosti a vyplácajú sa zo zisku spoločnosti. Obvykle ich firmy vyplácajú buď raz ročne, raz kvartálne alebo dividendy nevyplácajú spoločnosti vôbec
 • Daň z dividendy pre Slovákov vlastniacich slovenské akciové spoločnosti je 7% zo sumy dividendy. Ak Slováci vlastnia dividendy zahraničných spoločností, často Slovák zaplatí na dani z dividend aj výrazne viac ako 7%.

Daň z dividendy akcií pre Slovákov podľa krajiny sídla spoločnosti

 • Ak vlastníte Slovenské akciové spoločnosti a slovenské s.r.o., zaplatí daň z dividendy 7%
 • Ak vlastníte zahraničné spoločností kúpené cez brokera a cez burzu, obvykle vám daň z dividendy strháva broker
 • Ak vlastníte americké spoločnosti, zaplatíte buď daň 15%, ak ste vyplnili formulár W8-BEN u brokera, alebo daň z dividendy 30%, ak broker nepoužíva formulár W8-BEN.
 • Ak vlastníte Európske spoločnosti, daň z dividendy môže byť rôzna, obvykle aspoň 7%. Jednotlivé krajiny EÚ majú odlišné daňové zákony, vrátane zákonov zdanenia dividend. Niektoré krajiny EÚ majú úmyselne vyššie dividendy, napríklad pri holandských spoločnostiach vám môžu strhnú daň až 20%
 • Ak vlastníte spoločnosti mimo USA a EÚ, opäť výška daní z dividend môže byť rôzna

Je možné, aby mi vrátili časť dane z dividendy?

 • Áno, je to možné. Každá krajina má odlišné zákony. Navyše Slovenská republika má veľa zmlúv s inými štátmi o zamedzení dvojitého zdanenia. Často je v týchto zmluvách uvedená aj maximálna miera zdanenia, ak občan jedného štátu vlastní akcie, dlhopisy a iný finančný majetok druhého štátu
 • Ak máte nárok na vrátenie zaplatenej dane navyše, môžete si túto daň nárokovať späť a vrátiť v daňovom priznaní. Určite na to budete potrebovať dobrého účtovníka
 • Služby účtovníka pre medzinárodné zdaňovanie sú pomerne drahé. Takéto priznanie môže stáť podľa jeho zložitosti od 50€ do 300€. Preto ak by ste chceli vrátiť daň z dividendy do 30€, odporúčam neriešiť to. Účtovníkovi by ste zaplatili výrazne viac, ako je suma vašej vrátenej dane.
 • Vrátenie dane z dividend odporúčame iba bonitným klientom s majetkom obvykle viac ako 10.000€ alebo s vysokými príjmami z dividend.

Problém daňových zákonov SR – daň z dividend z ETF fondov

 • daňové zákony na SR nepoznajú osobitne “ETF fond s dividendou”
 • takýto fond zaraďujú medzi “ostatné cenné papiere”
 • dividendu z ETF by ste mali zdaniť ako “ostatný príjem z cenných papierov”, teda sadzbou 19% až 25% daň z Fyzických osôb a ku tomu zaplatiť ešte 14% zdravotné odvody. Spolu Vám z dividendy ostane 0,81 * 0,86 = 69,7%, pričom zaplatíte spolu daň a odvody až 30,3%. Tieto príjmy máte priznať v daňovom priznaní.
 • niektoré účtovné firmy dividendu zdaňujú “lacnejšie”, teda buď sadzbou z dividend 7% ako pri akciách, alebo sadzbou 19% ako pri iných fondoch. Takéto zdaňovanie podľa zákonov SK podľa mojich dostupných informácií nie je správne.
 • neplatenie daní je trestným činom. Ak tieto príjmy zamlčíte, sú ako časovaná bomba a dajú sa dokázať spätne až 10 rokov dozadu. 

Ak budete potrebovať vypracovať daňové priznanie s medzinárodným zdanením, môžeme vám dať tipy na účtovníkov.

Kontaktujte náš tím BlueNumbers.

Aké sú typy fondov a ako sú zdaňované

Poznáme tri základné typy fondov: na burze)

 • ETF fondy s akumulovanou dividendou (obchodované na burze)
 • klasické fondy dostupné cez banky, poisťovne a cez sprostredkovateľov (Napr. Partners, EIC, Amundi, AXA…)
 • ETF fondy s vyplácanou dividendou (obchodované na burze)

Klasické fondy

 • dostupné cez banky / poisťovne / sprostredkovateľov
 • štandardný vstupný poplatok 3 až 5%, strhnutý z každej novej platby
 • štandardný poplatok sa správu (manažérsky / správcovský) poplatok 1,5 až 4% strhávaný každoročne z celého objemu peňazí vo fonde (z celej vašej zainvestovanej sumy) 
 • na tieto fondy sa nikdy nevzťahuje časový test
 • Pri zrušení fondu a výbere peňazí zaplatíte zo zhodnotenia 19% daň z príjmov Fyzických osôb (alebo iné percento ak ste právnická osoba), bez ohľadu na to, ako dlho fond vlastníte. 

ETF fondy s vyplácanou dividendou

 • najčastejšie je to akciový indexový fond, ktorý vlastní akcie jednotlivých spoločností
 • kupuje sa cez burzu cenných papierov
 • najlacnejšie ho viete nakúpiť cez brokera s automatizovaným systémom a nízkymi poplatkami
 • nemá vstupný poplatok
 • namiesto toho zaplatíte poplatok za transakciu (jednorazový poplatok za nákup / predaj fondu – bežne od 6 do 10 €)
 • poplatok za správu má od 0,03% až po 0,40% ročne
 • dostávate “dividendu” z fondu (je to váš podiel z dividend akcií podnikov, ktoré vlastní fond)
 • fond má označenie v názve Dist (Distributing)
 • dividendy z ETF majú podľa zákonov SR problematické zdaňovanie (až do 30% z dividendy by ste mali zaplatiť štátu – rozobraté vyššie) 
 • aj pri kúpe a zhodnotení tohto fondu viete využiť časový test, avšak problematické zdaňovanie dividend prekonáva výhody časového testu.

ETF fondy s akumulovanou dividendou

Veľmi podobný fond ako ETF fond s dividendou spomenutý vyššie s rozdielmi:

 • tento fond nevypláca dividendu z akcií vlastníkom fondu, ale namiesto toho kúpi nové akcie podnikov. Preto tento fond sa zhodnocuje viac ako fond s vyplácanou dividendou
 • má označenie v názve Acc (Accumulating)
 • takýto akumulatívny ETF fond obvykle sídli v daňových rajoch, ako je napríklad Írsko. Zároveň sa tento ETF fond snaží optimalizovať dane vrátane dane z dividend. Je pomerne ťažké zistiť, aké zdanenie má fond v Írsku. Vnútorná daň z dividendy ETF fondu môže byť aj 0% pre Európske akcie a od 0% do 15% pre americké akcie.
 • má vyšší správcovský poplatok od 0,20% po 0,60% ročne.
 • pri akumulatívnych ETF ako majiteľ neriešite dividendy ani dane z dividend, preto máte výrazne jednoduchšie daňové priznanie
 • plne pri ňom využívate časový test 

Porovnanie zainvestovaných 1000€ v klasických fondoch a ETF

TypKlasický fondETF s dividendouETF bez dividendy
názov fonduAmundi Funds – US Pioneer Fund A EUR (C)iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
dostupný cezPartnersburzu a obchodníkov na burze (napr. XTB / Lynx / Fio)burzu a obchodníkov na burze (napr. XTB / Lynx / Fio)
ISINLU1883872332IE0031442068IE00B5BMR087
investuje podľaindex S&P 500index S&P 500index S&P 500
poplatok za nákup4,5% z každej investovanej sumyod 2€ (XTB), 6€ (Lynx) až 10€ (Fio) za transakciuod 2€ (XTB), 6€ (Lynx) až 10€ (Fio) za transakciu
poplatok sa zprávu1,75% ročne 0,03% ročne0,20% ročne
poplatok za predaj0%od 2€ (XTB), 6€ (Lynx) až 10€ (Fio) za transakciuod 2€ (XTB), 6€ (Lynx) až 10€ (Fio) za transakciu
Zdaňovanie pre FO19% zo ziskupri dodržaní časového testu zdaňované len dividendypri dodržaní časového testu oslobodené od dane
Link na fond: https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883872332https://www.justetf.com/uk/etf-profile.html?isin=IE0031442068https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B5BMR087
Počiatočný vklad 1000€ v roku 20201 000 €1 000 €1 000 €
Index narástol o 150%
Hodnota fondu k 1.1.2020 2 095,38 €2 492,50 €2 450,00 €
Zhodnotenie fondu spolu za 10 rokov109,54%149,25%147,00%
Zhrnutie ziskovosti
Koľko skutočne zaplatíte / dostanetevložíte 1000€vložíte 1000€vložíte 1000€
Vstupné poplatky45 €6 až 10€6 až 10€
Skutočná zainvestovaná suma955 €990 €990 €
skryté poplatky za správu fondu1,75% ročne z celej investovanej sumy0,03% ročne z celej investovanej sumy0,20% ročne z celej investovanej sumy
Poplatky za správu znížia hodnotu o17%0,30%2%
Zo 150% zhodnotenia ostane109,5%149,3%147,0%
Poplatok za predaj0 €6 až 10€6 až 10€
Za 10 rokov dostanete2 001,11 €2 457,58 €2 435,30 €
Systém zdaňovania19% daň zo zisku2160 € oslobodených od dane, ale problematické zdanenie dividend v sume asi 300€oslobodené od dane
zdaňovaniedaň 1000*0,19 = 190€daň 300*0,3 = 90€oslobodené od dane
Iné nákladyžiadnevyššie náklady na účtovníka za zložitejšie Daňové PriznanieNižšie náklady na účtovníka za jednoduchšie Daňové Priznanie
Ostane Vám1 811,11 €2 367,58 €2 435,30 €
Čistý zisk811,11 €1 367,58 €1 435,30 €

Môj pohľad: 

 • Kvôli vysokým poplatkom úplne zavrhujem klasické podielové fondy a využívam len ETF
 • Z dôvodov vyššie si radšej vyberám fondy s akumulovanou dividendou (Acc ETF). Tieto fondy majú asi o 0,2% vyšší manažérsky poplatok za správu fondu. To znamená, že za každých zainvestovaných 1000€ zaplatím 2€ ročne navyše. Radšej si kúpim takýto fond, pretože mám jednoduchšie daňové priznanie a výrazne menej zaplatím účtovníkovi.

Môžete kontaktovať tím BlueNumbers, ak potrebujete nájsť účtovníka so zameraním na medzinárodné zdanenie finančného majetku


Ďalšie časti našej série

Veľký prehľad a manuál k zdaneniu finančného majetku pre FO

Zdanenie finančného majetku FO DP B

Nasledujúca časť investičnej série:

Časť 3. – Ako si vybrať ETF brokera – veľké porovnanie brokerov

Predchádzajúca časť:

Časť 1. – Ako sa vyhnúť typickým chybám pri investovaní

Iné časti:

Časť 4. – Ako si vybrať ETF fondy

Časť 5. – Kúpiť akcie alebo ETF fondy? Ako ich vybrať?

Odporúčame pozrieť aj stránky

Investičná kalkulačka na stiahnutie


Priniesli sme Vám dosť hodnoty? 

Budeme veľmi radi ak nás podporíte. Tým, že si založíte účet v Lynx, Interactive Brokers, XTB, či u iných partnerov cez naše odkazy, vy nezaplatíte za otvorenie účtu žiadne poplatky navyše, ale my získame malú marketingovú (affiliate) províziu a vďaka ktorej vieme tvoriť lepšie články a ponúknuť Vám ich zadarmo. 

Odkazy na našich partnerov

25 Responses
 1. Peter Gašparovič

  Ak sú akcie umiestnené na regulovanom trhu cez rok; z predaja takýchto akcíí sa neplatí daň ani odvody, je správny postup takýto zisk neuvádzať v daňovom priznaní?

 2. Matúš

  Zdravím,
  Čo v prípade, že predám ETF so stratou? Napr. 1.7.2023 kúpim ETF za 1000 €, a o mesiac neskôr ho predám za 900 € (nebavme sa o logike takéhoto konania lebo tam nie je).
  Je v takomto prípade vôbec potrebné niečo v DP uvádzať?

  Ďakujem

 3. Radomir

  Rozhodol som sa investovat do Bitcoinu, avsak sucasne zdanenie krypto mien na slovensku mi pride extremne vysoke. Zvazujem preto moznost investovat cez Interactive brokers do ETP produktov ako su ETC a ETN produkty, cca obdoba ETFiek. Jedna sa o cenny papier, obchodovany na burzach ako Six,Borse, LSE. Rad by som nadobudol danovu istotu, ze po roku drzby tieto cenne papiere nemusim zdanovat (samozrejme za predpokladu, ze dosiahnem zisk). Viem, ze v poslednej dobe Finacna sprava vymysla nove usmernenia ohladom ETFiek a ich zdanenia, pokial som to spravne pochopil, riesia aka je pravna forma ETFka. Dakujem velmi pekne.

  1. Robert Ďurec

   Áno, ETC a ETN by mali spĺňať podmienky na využitie časového testu.

   Áno, zdanenie Krypto je na SK extrémne vysoké, preto v praxi takmer žiadny Slovák krypto nezdaňuje. A áno, preto finančná správa vybrala pomocou daňových priznaní FO Typ B iba minimum daní z krypto.

   A áno, Slovenskému štátu (a najmä Slovenským politikom) chýbajú peniaze, preto vždy budú hľadať, ako zobrať peniaze bohatým.

   Z môjho pohľadu v praxi pomôže iba zjednodušenie daňového systému a zníženie daní. Toto však väčšina politikov nevidí, alebo nechce vidieť.

   Pre viac info odporúčam pozrieť napríklad blog na sme

   https://blog.sme.sk/durec/ekonomika/slovensko-ako-danovy-raj-takto-to-robia-bohati

 4. Juraj

  Dobry den,

  ak starobny dochodca investoval do ETF fondu s vyplácanou dividendou
  a jeho jedinym zdanitelnym prijmom su dividendy z tohto ETF fondu
  a tento jeho zdanitelny prijem nedosahuje minimalnu sumu uz vyzadujucu podanie danoveho priznania,
  musi takyto starobny dochodca podavat danove priznanie?

  (Logicka odpoved znie nie, ale pytam sa, pretoze som pocul nazor, ze musi, lebo dividendy atd.)

  Dakujem.

  1. Robert Ďurec

   Predpoklad je, že by ho mal podať, aj keď jeho zaplatená daň bude nulová (Totiž jeho príjmy budú obvykle nižšie ako nezdaniteľný daňový základ)

   Nie každý to však robí.

 5. Michal P.

  Dobrý deň,
  riadim sa vašimi postupmi a čoskoro budem registrovať Interactive Brokers. Ak sa nemýlim, tak sa dá vybrať medzi hotovostným a pákovým účtom (ako aj v Lynx, ktorý využíva IB platformu). Dá sa napríklad kúpiť akcie alebo akciové/indexové ETF typu Acc s pákou 1:10 ? Ak áno, vzťahuje sa aj na tento typ oslobodenie od dane po 1 roku?
  Ďakujem pekne
  Michal

  1. Robert Ďurec

   Zdravím Michal,

   aj pri Interactive Brokers aj pri Lynx si môžete vybrať účet Cash – teda bez páky, a účet Margin – s pákou. V IB / Lynx je pri margin účte buď obdobná alebo taká istá páka.
   Odporúčam skôr pozrieť Interactive Brokers Wiki na BlueNumbers – tam je to popísané detailnejšie.

 6. Filip

  Zdravím, mam teoreticku otázku ak si kúpim ETF alebo Akcie ktoré vyplácajú dividendy, a som študentom bez oficiálnej práce/brigády alebo nezarábam toľko že som nedosiahol zdaniteľne príjmy previšujúce sumu 2 255,72 eur, tým pádom nemusim podavať danove priznanie.
  Musim kvôli dividendom podávať prizanie alebo nie?

  Vdaka

  1. Robert Ďurec

   Teoreticky mal by si podať daňové, ale daň aj tak nebudeš mať akú zaplatiť. Predpokladám, že ako študent sa zmestíš to nezdaniteľného daňového základu
   Záleží to od sumy.
   Neviem, či nejaký daniar bude riešiť pár eur na dividendách.
   Ak však už budeš mať väčšie sumy, mal by si podať aj daňové.

   Na tomto linku nájdeš manuál k vypĺňaniu daňového priznania pre fyzickú osobu B.
   Vyplnenie vlastného daňového priznania ťa môže posunúť 🙂

   Link: https://www.bluenumbers.sk/zdanenie-financneho-majetku-fo-dp-danove-priznanie-typ-b/

 7. Martin_2

  Ahojte, vidím, že už iný Martin sa dotkol presne toho, čo som sa chcel opýtať. Ak chápem správne, tak časový test sa teda nemeria iba od môjho prvého nákupu daného ETF, ale tým, či daný PODIEL z ETF som vlastnil dlhšie ako rok?
  Druhé, čo som sa chcel opýtať je, či pri splnení podmienky vyššie (tj. predám len podiely vlastnené viac ako rok, alebo neprikúpim viac ako rok nové podiely) nemusím daňové priznanie ani podávať? Radšej sa pýtam, keďže som mal problém nájsť to vyjadrené explicitne pre tento prípad.
  Ďakujem a držím palce vášmu webu, ktorý mi mnoho dal.

  1. Robert Ďurec

   Ahoj Martin,
   Áno, väčšinou broker rieši nákup metódou FIFO, teda prvá akcia sa predá najskôr.
   Preto áno, potrebuješ mať zaznačené, ktoré akcie tej istej spoločnosti si kúpil pred rokom a ktoré po roku. Vtedy tie akcie pred rokom môžeš predať a budú v časovom teste a nepotrebuješ ich udávať do daňového priznania. Ak by si predal všetky akcie, tie akcie kúpené na menej ako rok sa počítajú do zisku či straty a ak z nich bude zisk, mal by si ich mať aj v daňovom priznaní.

   Teda v praxi:
   Kúpiš 100 akcií pred viac ako rokom, 100 akcií pred týždňom.
   Ak predáš 100 akcií, využiješ časový test. Ak by si predal čo len 101 akcií, zisk z tej poslednej jednej akcie by si už mal evidovať a zdaniť.

   Zároveň potrebuješ mať prehľadne napísané a dohľadateľné od výpisov od brokera, ktoré akcie si kúpil, predal, pri ktorých si využil časový test a ktoré by si mal daniť.

   Ďakujem za pochvalu na portál BlueNumbers. Ak ti pomohol, môžeš dať naň tip aj svojmu okoliu 🙂

 8. Martin

  Zdravím, mám otázku ako presne funguje časový test pri ETFkách.
  Povedzme že nakupujem mesačne 2 fondy po 100 Eur. Po polroku pridám ďalší tiež za 100 Eur mesačne. Po 15 mesiacoch potrebujem peniaze alebo viem že trhy pôjdu dole, môžem predať všetko, len prvé 2 fondy alebo len ETF kúpené za prvé 3 mesiace aby som neplatil daň?

  1. Šimon Podstavek

   Dobrý deň, teda ak tomu rozumiem správne
   1. ETF 2*15 mesiacov = 30 ETF.
   2. ETF 1*9 mesiacov = 9 ETF

   Máte teda 39 ETF. Môžete predať všetko čo vlastníte dlhšie ako rok, teda z prvého môžete predať 26 kusov ETF a z druhého 6 kusov ETF. Treba si ešte dávať pozor na to, či predávate správne jednotky. Teda, že brokera nepredá vaše ETF náhodne ale predá ich spôsobom FIFO. Prvé ktoré nakúpite sa ako prvé predajú

 9. Dávid

  Pripájam sa k Marekovej otázke, ktorá nebola zodpovedaná. Majú byť dividendy, ktoré broker posiela už zdanené uvedené v DP? To, že ich daniť už v SR netreba, je jedna vec, otázka je, či ich treba v DP uviesť. Mnohé zdroje uvádzajú, že áno.

  1. Robert Ďurec

   Ahoj Marek,
   dividendy pravdepodobne bude treba uviesť v daňovom priznaní.
   Dôvod na uvedenie divndend máš aj ten, že v niektorých prípadoch ti môžu cez daňové priznanie vrátiť daň z dividendy.
   Popýtam sa na to účtovníčky ako.

   Momentálne riešime projekt automatizovaného vytvorenia daňových priznaní pre Fyzické osoby. Zatiaľ riešime najmä technickú stránku kalkulačky. Neskôr sa tam chystáme riešiť aj stránku zdaňovania.

    1. Robert Ďurec

     Ahoj Robo,

     Ak ti dividendy strhne broker a obvykle ich strhne vyššou sadzbou ako 7%, tak neplatíš z nich daň. Obvykle sú to dividendy najmä z USA. Vtedy by si ich teoreticky mal uviesť do daňového priznania, ale keďže daň budeš mať nulovú, nie je to postihnuteľné ak ich neuvedieš (Skrátka finančná správa ti nemá ako vyrubiť daň navyše, taktiež nechcú riešiť malé prípady, keďže aj daňová kontrola niečo stojí).

     Ak ti dividendy NEstrhne broker (Napríklad Veľká Británia, Bermudy, niekedy Nemecko), tak by si ich mal dodaniť 7%
     Návod na zdanenie dividend máš na: https://www.bluenumbers.sk/zdanenie-financneho-majetku-fo-dp-danove-priznanie-typ-b/#ako-zdanit-dividendy-z-akcii

     Ak máš ETF s distribuovanou dividendou (teda vyplácajú dividendu), broker ti obvykle strhne daň menšiu ako 19% a zvyšok dane by si mal dodaniť na Slovensku.

     Všetko, čo sme dozistili, sme zhrnuli do článku Zdanenie finančného majetku FO DP B
     https://www.bluenumbers.sk/zdanenie-financneho-majetku-fo-dp-danove-priznanie-typ-b/

  1. Robert Ďurec

   Ahoj Marek,
   Dividendy od brokera obvykle už chodia zdanené.

   Brokeri obvykle riešia iba dane z dividendy. Iné dane (napríklad zo zisku tvojich investícii) by mal klient riešiť v daňovom priznaní.

 10. Rasto

  Ako modelovy priklad to nie je zle, ale realna situacia je trochu ina. Bezny clovek spori/investuje pravidelne kazdy mesiac mensiu ciastku (napr. 50eur). Pri vstupnom poplatku zaplati 3% kazdy mesiac (1.50), ale pri ETF fondoch zaplati 10eur za transakciu – 1200eur za 10 rokov oproti 180 eur za klasicke fondy.

  1. Robert Ďurec

   Ďakujem ti Rasťo za spätnú väzbu. Máš pravdu v tom, že bežný človek si chce porovnať, ako výjde jeho sporenie cez klasického sprostredkovateľa a koľko cez priamy nákup ETF fondov cez burzu.
   Investovanie cez burzu je trochu iné – je lepšie, keď nakúpiš raz za tri mesiace za 300€ ako každý mesiac po 100€. Väčšina brokerov má poplatok za transakciu od 6€ (Lynx) až po 10€ (XTB a iní). Iní brokeri nemajú ani minimálny poplatok za transakciu a platíš za nákup len zanedbateľnú sumu (Etoro).

   Nepoznám človeka, ktorý by chcel mesačne nakúpiť ETF fond za 50€ pri poplatku 10€ za transakciu – to sa jednoducho neoplatí.
   Ak však trošku zmeníš stratégiu a nakúpiš raz za 4 mesiace za 200€, už ti to vychádza inak.
   Ak by si nakúpil raz za rok za 600€ (ak napríklad prídu extra peniaze z práce), čísla budú ešte výhodnejšie.

   Ako vyzerá kalkulácia poplatkov za 10 rokov:
   nákup 50€ mesačne – 120 platieb:
   – Lynx (6*120 = 720€), XTB (10*120 = 1200€), Etoro (1*120 = 120€)

   Ak upravíš svoj nákup na 200€ raz za 4 mesiace, zaplatil by si
   – Lynx (6*30 = 180€), XTB (10*30 = 300€), Etoro (1*30 = 30€)

   Ak upravíš svoj nákup na 600€ ročne, zaplatil by si
   – Lynx (6*10 = 60€), XTB (10*10 = 100€), Etoro (1*10 = 10€)

   Ak urobíš to isté v klasickom sporení cez slovenského sprostredkovateľa s poplatkom 3% z platby, zaplatil by si
   Investoval sumu 6000€ spolu za 10 rokov
   poplatok 5% z platba 50€ * 12 mesiacov * 10 rokov = 1,5*12*10= 180€

   Možno sa ti zdá, že za nákup na vstupných poplatkoch zaplatíš takmer rovnako. Rozdiel sa skrýva v poplatku za správu – namiesto 2% ročne pri klasickom fonde zaplatíš iba 0,4%. Teda zarobíš o 1,6% naviac každý rok. Navyše pri ETF fondoch budeš chcieť využiť časový test a neplatenie dane z príjmov, teda ušetríš ďalších 19% pri zdanení zisku.

   Ďakujem ti za spätnú väzbu. Pripravím aj kalkulačku, ako by vychádzalo klasické investičné sporenie a pravidelný nákup ETF fondov raz za tri mesiace

  2. Robert Ďurec

   Ahoj Rasťo,

   aktuálne sme už urobili investičnú kalkulačku, kde si môžeš namodelovať aj príklad pre pravidelný nákup ETF v Lynx.
   Článok je dostupný na tomto linku:
   https://www.bluenumbers.sk/investicna-kalkulacka-na-stiahnutie/

   Zároveň XTB zmenilo poplatky a za nákup fyzických akcií a ETF sa už neplatí minimálny poplatok. Možno pre teba bude práve XTB. Komplet výhody, nevýhody a rady ohľadom XTB sme spísali tu:
   https://www.bluenumbers.sk/oplati-sa-kupit-akcie-a-etf-cez-xtb/

   Ak budeš mať ďalšie otázky, môžeš ich sem napísať.

Zanechať odpoveď