Naši technickí a biznis partneri

Náš portál BlueNumbers vznikol aj vďaka prepojeniu skúsených ľudí s úplne iných oblastí.

S týmito biznis partnermi najviac spolupracujeme a pomohli nám zastrešiť biznisovú, analytickú a IT stránku portálu Bluenumbers.

Zoznam partnerov


Tím ExpertPowerBI.sk

IT špecialisti zameraní na

 • tvorba automatizácii, dátovej analytiky a programov
 • tvorba finančného reportingu a analýz pre podniky
 • automatizácia administratívnej a opakujúcej sa práce zamestnancov
 • poskytovanie konzultácii a IT kurzov na mieru
 • zameranie na pokročilý Excel, Power BI, MS Teams, Sharepoint a iný softvér od Microsoftu

Pre BlueNumbers vytvárajú

 • finančné a nefinančné reporty
 • dátové analýzy a automatizácie rôzneho druhu
 • marketingové reporty a vyhodnotenie Google Analytics analytiky
 • automatizované spracovanie výpisov transakcií od brokerov
 • excel kalkulačky dostupné na BlueNumbers
 • Bluenumbers CRM systém pre evidenciu klientov
 • riešenia využívajúce Office 365, Excel, Power BI, Sharepoint

Zistiť viac na www.ExpertPowerBI.sk


Tím DISRUPTIVNE.com

Tím konzultantov zameraný na

 • inovácie
 • biznis a podnikové poradenstvo
 • investície
 • sebarozvoj
 • synergie v IT

Pre BlueNumbers vytvárajú

 • vytvorenie myšlienky a vízie BlueNumbers
 • návrh krokov k realizácii portálu (web, marketing, legislatíva, ľudia, klienti…)
 • finančné a biznis modely portálu
 • zmluvy s externými partnermi
 • vzdelávanie interného tímu
 • návrhy ďalšieho rozvoja portálu

Zistiť viac na www.disruptivne.com


Marketingová agentúra Kapa Studio

Tím špecialistov zameraný na

 • správu online a offline marketingu
 • tvorbu webstránok pre klientov rôznej veľkosti
 • SEO analýzy, Google nástroje (Google Analytics a Google Ads)
 • komplexný audit webstránok a webportálov

Zistiť viac na https://kapastudio.eu/


Spolupracujeme aj s finančnými partnermi

Pozrite si finančných partnerov BlueNumbers