Power BI základný kurz + konzultácie

Power BI základný kurz kombinuje prierezovo najdôležitejšie a najužitočnejšie časti Power BI a Power Query. Zároveň druhá časť kurzu je formou konzultácii / workshopu. V tejto časti si účastníci kurzu za asistencie lektora vytvárajú ich vlastné Power BI / Power Query riešenia, ideálne pri použití ukážok dát z ich vlastnej firmy. Vďaka tomu účastníci získavajú nie len teoretické vzdelávanie z kurzu, ale aj ukážky, ako používať tieto nástroje priamo v prostredí ich firmy

Špeciálna výhoda Power BI kurzu od BlueNumbers

 • Róbert Ďurec, lektor kurzu, je Power BI lektor a zároveň aj Power BI konzultant. Vytváral aj mnoho celopodnikových Power BI riešení
 • Expertov v Power BI, ktorí učia, ale zároveň aj vytvárajú a konzultujú Power BI riešenia, je veľmi málo
 • Preto kurz Power BI od BlueNumbers je jeden z mála kurzov na Slovensku, ktorý zahŕňa aj workshop vytvárania riešení priamo na zákazníkových dátach
 • Zároveň vieme poskytnúť firemnému zákazníkovi aj konzultácie na mieru a pokročilé Power BI kurzy

Typický kurz zahŕňa

 • 1. deň – kurz
  • Prierezový kurz Power BI
  • Zahŕňa aj časť Power BI na úpravu dát s názvom Power Query
  • Účastníci používajú dáta pripravené lektorom (Najmä excely a CSV rôznych druhov)
  • Prechádzajú kurz podľa osnovy napísanej nižšie
  • Osnova kurzu Power BI (1. deň)
 • 2. deň – konzultácie
  • Konzultácie / Workshopy k Power BI a Power Query
  • Účastníci si pripravujú dáta na workshop
  • Obvykle tieto dáta sú: Excely, CSV, a Exporty z rôznych systémov
  • Niekedy tieto dáta sú: Z databáz a Sharepoint úložiska
  • Účastníci si premyslia, aký výsledok analýzy by si priali mať z ich dát
  • Účastníci si na svojich / firemných notebookoch si za asistencie lektora vytvárajú Power BI / Power Query riešenia
  • Na lektorovom notebooku sa NEukladajú žiadne firemné dáta

Obvyklá dĺžka kurzu

 • 2 dni (kurz + workshop)
 • 6 hodín denne vrátane menších 10-15 prestávok počas kurzu podľa potreby
 • 0,5h alebo 1 hodina prestávka na obed
 • Spolu 6,5 až 7 hodín času
 • Čas začiatku aj konca kurzu je flexibilný.

Počet účastníkov

 • Ideálny počet účastníkov je 5, maximálny je 7 ľudí.
 • Ideálne je, ak účastníci majú približne obdobné znalosti Power BI (Aby pokročilí príliš nečakali na začiatočníkov)
 • Pri väčšom počte účastníkov je príliš malý priestor na osobné otázky a nie je možné spraviť konzultácie počas 2. dňa

Miesto kurzu

 • Kurz sa koná: U zákazníka
 • Zákazník zabezpečuje:
  • Vhodnú miestnosť
  • Internet, napojenie na elektriku
  • projektor / Tv ideálne s napojením na bežný HDMI kábel
  • Zamestnanci sú na 2. deň kurzu (workshop) ideálne napojení na VPN / internú firemnú sieť
  • Zákazník zabezpečuje možnosť občerstvenia a ideálne aj obed pre lektora

Cena kurzu

 • Cena za deň: 400€ bez DPH
 • Cena spolu za 2 dni: 800€ bez DPH
 • V prípade výraznej vzdialenosti od Bratislavy / Žiliny je cena vyššia kvôli cestovným nákladom

Ako objednať kurz

Chcete zistiť viac o Power BI na BlueNumbers?

Najčastejšie otázky

Aký je rozdiel medzi Power BI a Power Query?

 • Power BI je softvér s dvoma základnými časťami. Mierne pokročilý užívateľ potrebuje poznať obe časti Power BI.
  • Grafickú časť (Power BI grafická časť, obsahuje grafy, tabuľky, vizualizácie, používa jazyk DAX)
  • Časť na úpravu podkladových dát (Power Query časť, obsahuje queries, tabuľky, kroky úpravy dát, používa M-jazyk)

Aký je rozdiel medzi Power BI Desktop a Power BI Service?

 • Power BI Desktop sa inštaluje na počítač s Windows, obsahuje viac možností, je to prostredie pre developera
 • Power BI Service je verzia cez prehliadač, alebo cloud verzia, ktorá obsahuje menej možností úpravy a používa sa najmä na zdieľanie reportov vo firemných tímoch

Dá sa osnova kurzu prispôsobiť podľa vašej firemnej potreby?

 • Áno, osnova kurzu sa do prispôsobiť podľa vašich želaní
 • Najčastejšie požiadavky sú buď dôraz na Power Query časť, Power BI časť, alebo Power BI Service
 • Častá požiadavka je vysvetliť na kurze ako sa tvorili interné Power BI reporty, už využívané vo vašej firme

Dajú sa po kurze doobjednať konzultácie?

 • Áno, dajú sa. Možnosti konzultácií súvisia od časových možností lektora a konzultanta Róberta Ďureca
 • Ideálne napíšte / zavolajte a spýtajte sa na dostupnosť

Osnova 1. dňa kurzu Power BI

 1. Úvod k Power BI
 • Obvyklé využitie Power BI
 • Používané časti Power BI – Power BI Desktop / Power BI Service
 • Ukážky riešení
 • Licencie Power BI
 • Používať Anglický vs. Slovenský jazyk pre Power BI
 • Odporúčané úvodné nastavenia Power BI

2. Power Query (časť Power BI)

 • Na čo sa Power Query používa
 • Stavba a prepájanie Queries
  • Reference, duplicate queries a copy queries
  • Query Steps / Kroky Queries
 • Základné operácie s Columns (Stĺpcami) v Power Query
  • Premenovanie
  • Zmena poradia stĺpcov
  • Zmena typu stĺpcov / Change Type – Number, Text, Date…
  • Filtrovanie hodnôt
  • Rozdiel možností Transform / Add Column
 • Pokročilejšie operácie v Power Query
  • Split by Delimiter (Rozdeliť krstné, stredné meno a priezvisko ľudí)
  • Conditional Column (Podmienený stĺpec)
  • Change Locale (Načítanie dát z US štandardov)
  • Merge Queries
  • Append Queries
  • Pivot a Unpivot columns
  • Zobrazenie Advanced Editora (Ukážka M-jazyka)
 • Práca s viac súbormi v Power Query
  • Načítanie a spojenie viac CSV súborov
  • Načítanie a spojenie viacerých hárkov Excel súborov
  • Načítanie databáz a Sharepoint úložiska (voliteľné)

3. Power BI window (Okno Power BI)

 • Ukážka Power BI častí
  • Časti hlavného panela
  • Časti Report, Data, Relationships
  • Tabs (Hárky), Copy tab vs. New tab
 • Relationships (vzťahy medzi tabuľkami)
  • Edit relationships
  • Vzťahy 1-1, 1-*, *-*
  • Vzťah *-* (many to many), a ukážky many to many relationships error
 • Základné vizualizácie
  • Tabuľka
  • Chart (Grafy)
  • Slicer
  • Rôzne možnosti formátovania týchto vizualizácií
 • Základy DAX jazyka
  • Calculated Column
  • Measures (Mierky)
  • Základné vzorce (Sum, Min, Max)
 • Základy DAX vzorca Calculate
  • Ukážky Calculate (Filter) one value, more value
  • Použitie Filter podvzorca v Calculate
 • Pokročilé vizualizácie
  • Matrix
  • Pokročilé Charts (Grafy)
  • Gauge, Cart, KPI
  • Waterfall chart, Scatter charts (Voliteľné podľa potreby)
 • Možnosti filtrovania a filtrovacia lišta
  • Základné možnosti Filter Lišty
  • Relatívne filtrovanie (Napr. zobraz posledných 7 dní)
  • Používanie Filtrovacia lišta vs. Slicer
 • Pokročilé formátovanie a grafika
  • Vkladanie nadpisov a popisov
  • Podmienené formátovanie
  • Vkladanie Buttons (Tlačidlá)
  • Vytváranie navigácie v reportoch

4. Power BI Service (Power BI cez prehliadač)

 • Základné možností Power BI Service
 • Odporúčané nastavenia pre firmu
 • Táto časť je voliteľná

5. Záverečné zhrnutie dňa č. 1 a príprava na workshop počas dňa č. 2

Iné články k Power BI

Chcete zistiť viac o Power BI?

Chcete si nechať poradiť ohľadom Power BI?

Zanechať odpoveď