Ako vybrať Power BI licencie

Pri používaní Power BI vo firme budete riešiť, ako vybrať a skombinovať rôzne typy licencií, najmä Power BI Free, Power BI Pro, a Power BI Premium per user. V tomto článku nájdete návod a tipy, ako sa vyznať a skombinovať tieto licencie, teda ako získať čo najviac úžitku za čo najmenšiu platbu.

Tento článok je súčasťou série

Obsah článku

Základy k Power BI licenciám, užívateľom, aj Power BI častiam

Základné typy licencií (Free, Pro, Premium…)

Power BI licencie sa prideľujú na usera / užívateľa. Najčastejšie sa stretnete s licenciami:

 • Power BI Unlicenced (Bez Microsoft konta / Bez licencie)
 • Power Bi Free (Licencia Zdarma / Bez platby)
 • Power BI Pro (Základná platená licencia, cena 8,40€ bez DPH mesačne na užívateľa)
 • Power BI Premium per user (Drahšia a vylepšená platená licencia, cena 16,90€ bez DPH mesačne na užívateľa)
 • Power BI Premium (Táto licencia je príliš drahá, 4200€ MESAČNE bez DPH, máte vlastný Power BI server, ale kvôli cene používajú túto licenciu iba nadnárodné korporáty, banky, poisťovne atď.)

Základné časti Power BI

Power BI od Microsoftu má dve základné prostredia, a to:

 • Power BI Desktop (Spustiteľná aplikácia pre Windows)
 • Power BI Service (Power BI cez webový prehliadač / Power Bi Cloud)

Power BI Desktop

 • Je to aplikácia, ktorú si nainštalujete priamo do vášho počítača s Windows
 • Inštalujete ju cez Microsoft Store alebo Microsoft Downloads
 • Power BI Desktop je prostredie pre administrátora alebo plného tvorcu Power BI reportov so všetkými právami
 • Power BI Desktop je BEZPLATNÝ
 • Power BI Desktop môžete používať aj bez licencie, a to tak, že odkliknete prihlasovacie okno
 • Preto Power BI Desktop bez platenia používajú najmä študenti, učitelia univerzít a menšie firmy. A študenti a učitelia ho používajú práve preto, že Power BI Desktop je bezplatný.
 • Môj odhad: Power BI Desktop aj naďalej ostane bezplatný, pretože pomáha budovať marketing a zväčšovať počet užívateľov Power BI. Tak spoločnosť Microsoft šetrí obrovské peniaze na marketingu Power BI, a poráža konkurenciu.
 • Power BI Desktop je iba pre Windows
 • NEexistuje verzia Power BI Desktop pre Apple / Mac

Power BI Desktop nainštalujete z linku

Power BI Service (Cez prehliadač)

 • Je to platená časť Power BI
 • Nazývam ju aj Power BI Cez prehliadač alebo Power BI Cloud
 • Jej použitie začína tam, kde chcete riešiť odlišné práva a prístupy pre rôznych ľudí vo firme
 • Vďaka Power BI Service niektorí ľudia môžu vidieť reporty a iní už nie.
 • Power BI Service má aj podčasti

Základné podčasti Power BI Service (Cez prehliadač)

 • Power BI Service klasické okno (Workspaces)
  • Je to okno, v ktorom dokážete nastavovať, publikovať, mazať reporty pre rôzne skupiny užívateľov (Workspaces). Nastavujete tam práva. Každý pokročilý užívateľ má obvykle prístup do tohto prostredia
 • Power BI Apps
  • Je pre užívateľov, ktorí môžu iba prezerať reporty, ktoré niekto urobil v Power BI Service klasikom okne
  • Cez Power BI Apps môžete maximálne filtrovať report
  • Na ľavom okraji Power BI Apps okna uvidíte modrý pás
 • Power BI Export reportov cez externé linky
  • Kolegom a viete poslať aj link na váš report, a tak zazdieľať iba konkrétny report. Následne si vaši kolegovia vedia otvoriť tento report v prehliadači.
  • Všetky verejné Power BI reporty na BlueNumbers nastavujeme cez toto zdieľanie linkov
  • Príklady reportov: https://www.bluenumbers.sk/ukazkove-power-bi-reporty/

Ako určiť kategórie Power BI užívateľov

Power BI licencie potrebujete nastaviť podľa toho, akých užívateľov máte vo firme

Základné kategórie Power BI užívateľov sú:

 • Power BI Administrator (má plné práva pre všetky reporty aj všetky Power BI nastavenia)
 • Power BI Developer / Pokročilý užívateľ (Dokáže meniť a nastavovať reporty)
 • Power BI Viewer / Prezerač reportov (Iba si chce pozrieť reporty, ktoré videli iní. Má prístup iba k niektorým vybraným reportom)
 • Manažér firmy (Obvykle chce mať plné práva ku všetkým reportom, ale často ich iba prezerá)

Užívateľov Power BI vieme zhrnúť aj do dvoch základnejších kategórií

 • Power BI Developer (Upravuje reporty)
 • Power BI Viewer (Prezerá reporty)

Použiť Power BI Pro alebo Power BI Premium per User

Power BI Pro

 • Power BI Pro je platená licencia, ktorá postačí väčšine firiem
 • Vrámci licencie máte 8 automatizovaných refreshov denne na report
 • Máte možnosť dostatočne veľkých súborov
 • Cena je 8,4€ mesačne bez DPH na užívateľa

Power BI Premium per User

 • Tieto licencie využívajú firmy, ktorým obvykle nestačí iba 8 refreshov denne na report.
 • Pri Power BI Premium per user je limit 48 refreshov za deň
 • Power BI Premium per user umožňuje aj možnosti realtime analytiky
 • Cena je 16,90€ mesačne bez DPH na užívateľa

Ako nakombinovať Power BI licencie

Keď máte záujem zabezpečiť Power BI reporty pre vašich ľudí vo firme, chcete naplniť tri ciele:

 • Aby Power BI reporty mohli upravovať Power BI Developers (skúsenejší ľudia),
 • Aby sa k Power BI reportom dostali Power BI Viewers (Prezerači),
 • Aby ste zaplatili spolu čo najmenej za licencie

Prehľad Power BI licencií a prístupov k nim

Typ licencieUnlicencedPower BI FreePower BI Pro
Popis licencieVie sa dostať do Power BI častí, kde netreba heslo ani účetVie sa dostať aj do niektorých Power BI častí s potrebou heslaMá plný prístup k Power BI reportom a nastaveniam
Cenazdarmazdarma8,40€ mesačne / užívateľ
Prístupy
Power BI DesktopÁnoÁnoÁno
Power BI ServiceNieČiastočne, veľmi obmedzené prístupyPlný prístup
Power BI AppsNieMôže prezerať AppsMôže tvoriť Apps
Power BI Report linkyVie prezerať reporty bez heslaVie prezerať reporty aj s heslomÁno, vie linky na reporty aj vytvoriť a spravovať

Vaše možnosti obvykle sú:

 • Používať iba Power BI Desktop
 • Použiť jednu Power BI licenciu
 • Vhodne nakombinovať Power BI Pro licencie
 • Vhodne nakombinovať Power BI Pro a Apps
 • Kombinácia akejkoľvek z možností vyššie
 • Kombinácia pre nadnárodné korporácie

Ak použijete iba Power BI Desktop

 • Výhody:
  • Power BI Pro licencie nepotrebujete
  • Neplatíte nič za licencie
 • Nevýhody:
  • Každý z vašich ľudí má neobmedzený developerský prístup k reportom
  • Nízka bezpečnosť, pretože každý z vašich ľudí vidí všetky reporty, a zároveň každý z vašich ľudí má aj prístup k vašej databáze, a môžu vidieť aj to, čo by bežne nemali
  • Niekedy sa udeje to, že jeden z užívateľov dokáže pokaziť celofiremné Power BI reporty
 • Zhodnotenie
  • Power BI Desktop používate ak iba začínate s Power BI, alebo ste jediný používateľ Power BI (Napr. Študent)

Ak použijete jednu Power BI licenciu

 • Využijete tak dva typy užívateľov
  • Power BI developer môže meniť reporty, má aj Power BI Desktop, aj Power BI licenciu Free alebo Power BI Pro
  • Power BI viewer dostane iba link na report, a preto nemôže report upravovať, report môže iba prezerať
 • Výhody
  • Platíte iba jednu Power BI licenciu
  • Máte už oddelených Power BI developerov a Power BI Viewers
 • Nevýhody
  • Nízka bezpečnosť, pretože vaše linky na reporty môže niekto z vašich ľudí preposlať iným, a tak sa tieto reporty môžu dostať von z vašej firmy, napríklad aj ku konkurencii
 • Zhodnotenie
  • Toto je väčšinou prechodný stav, kedy už testujete Power BI v menšom tíme vo firme

Ak použijete Power BI Pro licencie

 • Vaše riešenie je drahšie, platíte licenciu pre každého užívateľa, ktorý bude mať Power BI
 • Výhody
  • Máte plné možnosti tvorby reportov, rolí, aj nastavení viditeľnosti
  • Viete nastaviť kto má vidieť (Viewer) a kto nevidieť, a kto môže upravovať reporty (Developer)
  • Plne využívate Power BI Workspaces
  • Viete využívať aj Power BI Apps
  • Je to najviac bezpečné riešenie
 • Nevýhody
  • Je to aj najdrahšie riešenie
  • Platíte Power BI Pro licenciu pre každého užívateľa
 • Zhodnotenie
  • Používate ho vo firmách, kde je už Power BI zabehnuté, je potreba na vyššiu bezpečnosť a je rozpočet na licencie

Ak použijete Power BI Pro, Power BI Free a Power BI Apps

 • Hľadáte ten zlatý stred, kedy kombinujete licencie Power BI Pro a Power BI Free
 • Využijete, že Power BI Apps si môžu pozrieť aj ľudia s Power BI Free licenciou
 • Výhody
  • Máte rozumnú kombináciu vysokej bezpečnosti a nízkej ceny licencií
  • Power BI Pro licencie majú Power BI Developeri
  • Power BI Free licencie majú Power BI Viewers, môžu vidieť iba Apps, a môžu ich byť až stovky
 • Nevýhody
  • Máte menej možností ako pri Power BI Pro licenciách
  • Nemôžete používať Workspaces, pretože ľudia s Free licenciou ich neotvoria

Kombinácie možností vyššie

 • Preskúmajte si možnosti vyššie, a skúste nájsť zlatý stred

Kombinácia možností pre korporácie

 • Štandardne korporáty priradia Power BI Free konto každému, kto má aj Office 365 konto. Teda Power BI Free konto majú stovky užívateľov
 • Power BI Pro konto majú iba ľudia, ktorí tvoria Power BI reporty a Power BI Apps
 • Power BI Pro konto majú aj celé tímy ľudí, ktoré často využívajú Power BI, napríklad tímy kontrolerov, analytikov, účtovníkov
 • Ľudia s Free kontom si môžu iba prezerať Apps

Rozdelenie korporátnych Workspaces

 • Jedno workspace / Apps je celopodnikové, obsahuje univerzálne reporty, alebo grafické šablóny pre Power BI
 • Veľké workspace patria krajinám alebo veľkým oddeleniam
 • Malé workspace patria tímom, kde sa kolegovia vzájomne poznajú

Hľadáte konzultanta pre Power BI?

Chcete sa poradiť, či ste pri Power BI vybrali vhodné licencie? Hľadáte deteilnejšie odpovede ku Power BI?

Môžete využiť služby našich Power BI konzultantov vrámci BlueNumbers

Napíšte nám cez časť BlueNumbers Kontakt

Tento článok je súčasťou série

Zanechať odpoveď