Speedreading (Rýchločítanie)

V tomto článku si ukážeme, čo je speedreading (rýchločítanie), ako funguje, a ako sa ho naučiť. Vysvetlíme si, čím je speedreading odlišný od bežného čítania, ale aj ako náš mozog vníma a prečo sa vie naučiť rýchločítanie. Prejdeme si aj čo je Fixácia a Rozšírené a Paralelné vnímanie. Zároveň v druhej časti článku nájdete ďalšie tipy k čítaniu a uvedomovaniu si textov.

Obsah článku:

 • Zhrnutie základných typov čítania
 • Princípy Speedreadingu
 • Cvičenie Fixácie
 • Cvičenie Uvedomovania si slov
 • Prínosy Speedreadingu
 • Rozdiel SpeedReading vs. Preskakovanie slov
 • Mám stále čítať rýchlo a využívať speedreading?

Iné tipy:

 • Ako nájsť hlavnú myšlienku knihy
 • Ako čítať diplomové a vedecké práce

Zhrnutie základných typov čítania

Bežné čítanie

Skúste si prečítať vetu:

 • Viem čítať veľmi rýchlo a pamätám si, čo som čítal

Ako ste ju prečítali?

Najpomalší spôsob ako čítame, je po slabikách. Vetu prečítate od začiatku po koniec asi takto:

 • Viem čítať veľmi chlo a patám si, čo som čítal

Toto učenie sme sa učili v škole. A je veľmi veľmi pomalé.

Čítanie po slovách

Rýchlejší spôsob je, že si prečítate celé slovo naraz. Preto vetu prečítate ako:

 • Viem čítať veľmi rýchlo a pamätám si, čo som čítal

Toto čítanie funguje tak, že sa pozeráte priamo na stred celého slova, a prečítate celé slovo naraz. Inými slovami vnímate všetky písmená jedného slova naraz. Pri takomto čítaní si môžete všimnúť, že už viete čítať aj potichu. Nepotrebujete “počuť” každé slovo v hlave. A ľahšie si uvedomíte, čo veta znamená, pretože už ste odbúrali potrebu pamätať si slabiky. Už vetu netvorí 16 slabík, ale iba 10 slov. Rýchlosť čítania s vám zdvojnásobí.

Čitanie viacerých slov naraz

Viete o tom, že dokážete prečítať naraz nielen všetky písmená v slove, ale aj viacero slov naraz? Napríklad by ste sa pozreli na vetu iba na dve miesta:

 • Viem čítať veľmi rýchlo a pamätám si, čo som čítal

Vďaka tomu vetu prečítate iba na 2 pohyby očí, teda

 • Viem čítať veľmi rýchlo (4 slová naraz)
 • a pamätám si, čo som čítal (6 slov naraz)

Vďaka tomu ste celú vetu prečítali výrazne rýchlejšie.

A o tom je speedreading

Princípy speedreadingu

Vaše čítanie rozdeľujete na dve aktivity:

 • Fixácia – schopnosť vidieť viacero slov naraz
 • Uvedomenie významu slov – teda pochopiť význam celej časti

Cieľom speedreadingu je teda vidieť veľa slov na strane a rýchlo si uvedomiť významy skupiny slov a celých viet.

V skratke:

 • Uvedomenie textu = Počet videných slov (Fixácia) * rýchlosť uvedomenia si významu slov

Preto si pozrieme, ako sa dá trénovať speedreading pomocou cvičenia fixácie a uvedomenia

Cvičenie fixácie

Fixácia má dve časti. Koľko slov vidíte, a ako rýchlo ste schopní preostriť na nové slová v riadku.

Pozerajte sa očami iba na stredné vytučnené slovo vo vete a skúste či uvedomiť, koľko zaostrených slov napravo a naľavo vidíte:

Môžem vidieť veľmi veľa slov naraz

Ako vidíte?

 • Vidíte ostro iba veľmi?
 • Alebo vidíte 3 slová vidieť veľmi veľa?
 • Alebo viete zaostriť na slová celej vety?

Toto presne o tom je ostrosť fixácie:

Fixáciou trénujete vaše oko, aby vedelo zaostriť na viac slov naraz.

Vaše oči sú veľmi prispôsobivé. Ostria vám tekuté a flexibilné časti očí. Preto ich postupne dokážeme naučiť, aby videli a zaostrili na slov naraz.

Druhá časť je rýchlosť fixácie. Teda ako rýchlo viete pozrieť sa na prvú časť vety, následne preskočiť o pár slov, prečítať ďalšiu časť vety až do úplného konca riadku

Preto pri cvičení fixácie si pozriete riadok iba na pár pozretí očami.

Vyskúšajte si fixáciu napríklad aj na slovách vyššie v tomto článku

Cvičenie uvedomenia slov

Mozog je veľmi flexibilný a dokáže sa naučiť všeličo.

Dokáže sa dokonca naučiť myslieť aj iným spôsobom, napríklad paralelne.

Pri paralelnom vnímaní sa pozriete na viacero vecí naraz, a začnete ich vnímať naraz. Dokonca viete, ako tieto veci vzájomne súvisia. Použijete trochu iný štýl vnímania a myslenia.

Takéto vnímanie používate napríklad pri:

 • Šoférovaní
 • Cvičení
 • Čítaní značiek
 • Čítaní schém a máp
 • Orientácii v priestore

Všimli ste si napríklad, že veľmi ľahko viete zistiť, ktorá z veci, čo vidíte, je ďaleko pred vami, a ktorá blízko?

Ale ako to spojiť s rýchločítaním?

Obdobne ako sa pozeráte na veci pred sebou, tak sa pozriete na viacero slov naraz.

Váš mozog sa naučí, ako “rozdeliť” svoje časti tak, že každá časť prečíta jedno slovo či skupinu slov, a následne váš “manažér čítania” nájde podstatné slová a spojí ich zmysluplného významu alebo predstavy.

Prečítajte si vetu a predstavte si, čo vidíte:

 • Vo veľkom zelenom lese spievajú vtáčiky a tečie ním malý potôčik

Predstavili ste si, že ste v lese? Počujete vtáčiky? Počujete potôčik? Ako sa cítite? Príjemne, relaxačne, či inak?

Už ste asi pochopili, že zmyslom čítania nie je čítať slová, ale pochopiť, akú myšlienku chcel autor textu znechať.

Chceme vidieť, počuť a cítiť to, čo chcel zanechať autor.

Preto pri rýchločítaní už “nepočujete” slová v hlave, ale skôr si predstavíte celý príbeh.

Pri pokročilom rýchločítaní dokonca síce čítate text príbehu, ale zároveň ako keby ste videli obrazy a zvuky celého filmu.

A toto sa človek dokáže naučiť.

A áno, chce to tréning

Mýtus: Rýchločítanie nefunguje alebo sa nedá sa naučiť.

Je to naozaj iba mýtus. Potobne ako sa mnoho ľudí naučilo cudzí jazyk, maľovanie, či šoférovanie. Preto namiesto hľadania “ako sa to nedá” sa skúste naučiť, ako sa to dá.

Prínosy speedreadingu

Asi základný prínos je, že dokážete prečítať a uvedomiť si veľmi veľa textu. Teda ste výkonnejší.

Zároveň prečítate výrazne viac textu ako iní ľudia. Preto sa stanete aj rozhľadenejším a sčítanejším človekom.

Zároveň sa vám “zapne mozog na vyššie obrátky”, teda sa naučíte myslieť rýchlejšie, ako ľudia okolo.

Iný prínos nájdete vo vete:

 • Ľudia nečítajú knihy preto, že čítajú príliš pomaly.

Preto sa vám vylepší aj vaša predstavivosť. Trénujete vašu vizuálnu pamäť a predstavivosť. A to prinesie aj viac zábavy 🙂

Zároveň si rozšírite aj šírku vašej pozornosti, teda ľahšie si uvedomíte viacero vecí naraz. Zlepšíte sa aj v iných činnostiach nesúvisiacich s rýchločítaním. Často krát si tieto vylepšenia uvedomíte až neskôr, keď kedysi ťažkú úlohu zvládnete hravo za zlomok času.

A je tu aj jeden nečakaný prínos:

Keďže trénovanie fixácie je vlastne trénovanie zaostrovania očí, je možné, že budete:

 • Vidieť bez okuliarí

Rozdiel SpeedReading vs. Preskakovanie slov

Mnoho ľudí označuje za Speedreading / Rýchločítanie úplne odlišnú metódu, a to metódu rýchleho čítania cez preskakovanie slov.

Táto metóda je o tom, že pozeráte očami na text a čítate buď:

 • A) Od hora nadol, ale iba slová v strede stránky
 • B) Pozeráte slová v uhlopriečke od ľava hore do prava dole

Čítanie iba stredu riadku
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
 

Čítanie po uhlopriečke
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
 

Zhrnutie metódy preskakovania slov:

 • Touto metódou prečítate iba asi desatinu slov na stránke. Aj vďaka tomu viete veľmi rýchlo zistiť, o čom je daný text.
 • Nezvyšujete však počet prečítaných slov ani počet vnímaných slov za minútu. Preto je šanca, že vám niečo podstatné z textu unikne
 • Pozor pri čítaní Emailov – podstatné veci sú napríklad organizačné pokyny, adresy, časy, často skryté v strede mailu. A tie nechcete preskočiť.
 • Túto metódu preskakovania slov sa viete naučiť “ihneď”

Rozdiel oproti speedreadingu

 • Chcete pohľadom prejsť cez všetky slová na stránke
 • Zvyšujete si rýchlosť prečítaných slov, aj rýchlosť vnímaných slov za minútu
 • Táto metóda vám rozšíri rýchlosť vášho vnímania. A to je podstata odomknutia nových schopností mozgu

Mám stále čítať rýchlo a využívať speedreading?

Mnohí majú obavu, že budú “musieť rýchlo čítať všetko”. Táto obava je zbytočná 🙂

Príklad:

 • Predstavte si, že čítate väčšiu knihu. Zrazu uprostred strany nájdete zaujímavý citát. Zdá sa vám veľmi výnimočný.
 • Zastanete a zamyslíte sa nad citátom. A áno, nad niektorými citátmi viete premýšľať aj 10 minút.
 • Po zamyslení sa nad citátom pokračujete v rýchločítaní.

Preto zmysel speedreadingu NIE JE vždy všetko čítať rýchlo.

Zmysel speedreadingu je mať v ruke nástroj, ktorým rýchlo prečítate priemerné texty, ale viete vedome spomaliť pri zaujímavých pasážach a myšlienkach.

Preto aj obsiahlu knihu viete rýchlo prečítať, vytiahnuť z nej pointy a silné myšlienky, a zapísať si ich do poznámok.

Vďaka tomu vás kniha ľahko posunie vpred v živote

Ako nájsť hlavnú myšlienku knihy

Každá kniha sa dá zhrnúť do jednej najhlavnejšej myšlienky (témy knihy), a niekoľko pomocných myšlienok (podporných tém). Nižšie máte niekoľko príkladov hlavných myšlienok knihy.

 • Eckhart Tolle – kniha Síla prítomného okamihu: Vnímaj prítomnosť, v ktorej nájdeš všetko
 • Biblia Starý zákon: Téma hriechu a poslušnosti voči Bohu
 • Biblia Nový zákon: S láskou miluj blížneho tak, ako seba samého
 • Sun Tzu – Umenie Vojny: Najlepšia vojna je tá, ktorú vyhráš bez boja

Preto zmyslom knihy je nájsť hlavnú myšlienku knihy, Táto myšlienka je niekedy viditeľná, inokedy skrytá. Vďaka tomu viete ľahšie “navnímať knihu” a zapamätať si ju. Následne viete túto myšlienku zhlboka pochopiť z viacerých pohľadov cez podporné myšlienky. A to je zmysel učenia sa z kníh.

Ako čítať diplomové a vedecké práce

Vedecké, diplomové, bakalárske či iné práce sú zvláštne typy prác. Na začiatku máte Hypotézu, teda nejakú tému, ktorú chcete overiť, či je pravdivá. Na konci by ste sa mali dopracovať k záveru. A tieto práce sú často veľmi obsiahle.

Tipy ku čitaniu vedeckých prác:

 • Pozrite si Abstrakt, teda zhrnutie témy práce. Abstrakt je vždy na začiatku.
 • Následne si pozrite Záver danej práce.
 • Ak je to práca, ktorú hľadáte, pozrite si Obsah práce
 • Následne si pozrite Zaujímavé kapitoly
 • Veľmi zaujímavú prácu si môžete pozrieť aj celú od začiatku do konca

—-

Tento článok je ukážka techniky zlepšovania ľudských schopností.

Ak Vás zaujíma viac, pozrite si

Zanechať odpoveď