Význam exekučnej amnestie

Exekúcie nemá rád nikto. Prečo však výška exekúcie tak rýchlo narastie? Čo je a aký zmysel má exekučná amnestia?

Pán Martin Borguľa spolu s Petrom Pčolinským (poslanci Sme Rodina) opäť pripomenuli dôležitosť exekučnej amnestie. Vyjadrili sa k nej na tlačovej konferencii v priestoroch NRSR dňa 10.2.2022. Čo znamená ich návrh v praxi?

Náklady exekúcie tvoria zložky

  • Samotná dlžná suma (Istina)
  • Rôzne poplatky za zabezpečenie exekúcie (obsluha / trovy exekúcie)

Práve tu je skrytý dôvod, prečo aj malá dlžná suma môže narásť do obrovských trovov a dlžných súm.

Exekútor je typ špecializovaného právnika. Právnici majú bežnú sadzbu od 50€ do 150€ za hodinu bez DPH. Preto ak sa daný exekútor venuje exekúcií napríklad desať hodín, jeho odmena môže byť v rozsahu od 500 do 1500€. Táto suma obvykle nie je tak rýchlo uhradená. Z toho dôvodu splatná suma exekúcie narastá aj o úroky z omeškania.

Preto čím dlhšie exekútor dlh vymáha, tým je to pre neho výhodnejšie. Z toho exekútor nemá tlak na to, aby bol efektívny. A tu je hlavný problém, prečo sú exekúcie dnešnej doby také drahé a neúčinné.

Čo sa udeje človeku, ak zistí, že sa dostal do nesplatiteľnej exekúcie? Exekútor mu môže zablokovať výraznú časť prostriedkov na jeho účte. Tým pádom dlžník nemá kapitál nájsť si lepšiu prácu. Vstúpi do začarovaného kruhu, kedy pracuje bez odmeny. Vtedy je jeho záujem najmä byť vyplatený na inú osobu alebo vyplatený „na ruku“. Vďaka tomu štát vyberie menej daní aj odvodov.   

Hlavný význam exekučnej amnestie je, aby sa dlžníkom odpustili trovy exekúcie, a tak dlžník mohol zaplatiť iba istinu (dlžnú sumu). Tento návrh za BlueNumbers vnímame ako posun v tejto oblasti. Exekučná amnestia je zaujímavá najmä pre ľudí, ktorí majú nízku istinu exekúcie, a zároveň vysokú výšku poplatkov exekútorovi. Po jej splatení sa im môže výrazne ľahšie žiť.

Zároveň stav exekúcií na Slovensku ukazuje aj na ďalší výrazný problém – Chýba reforma exekučnej oblasti. V takejto reforme by mali byť nielen uvedené minimálne trovy exekúcie, ale aj maximálne trovy exekúcie, napríklad výška trovov iba do výšky istiny. Vtedy by sa NEmohlo udiať to, že aj malá exekúcia napríklad od mobilného operátora, narastie do výšky niekoľko stoviek Eur. Uvidíme, ktorá z politických strán sa zodpovedne ujme aj tejto témy.

Autor článku: Róbert Ďurec

Zdroj: Exekučná amnestia, Videoarchív NRSR, link: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=video&VideoId=2089

Zanechať odpoveď