Účtovanie SRO – aké podklady poslať účtovníkovi

Aké podklady poslať, ak ste si založili novú sro alebo prechádzate k inému účtovníkovi? Ich prehľadný zoznam nájdete v tomto článku.

Obsah článku:

Čo je SRO v skratke

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Ďalej iba SRO) je firma, ktorá je majetkovo ako keby oddelená od ľudí pracujúcich vo firme. Preto je to samostatná právnická osoba, ktorá ručí iba vlastným majetkom sro, najčastejšie základným imaním do výšky 5000€. A to je práve to obmedzenie ručenia SRO.

Základní zástupcovia sro sú obvykle:

 • Spoločník (Ako keby majiteľ spoločnosti)
 • Konateľ (Ako keby riaditeľ spoločnosti)

Ak zakladáte jednoosobovú sro, často krát ste aj konateľ aj spoločník, a môžete využívať postavenie oboch.

Ako založiť novú SRO

Na to, aby ste založili novú sro, potrebujete splniť všetky legislatívne a právne náležitosti, napríklad:

 • Určiť si názov firmy
 • Vybrať si živnosti (Oblasti, v ktorých chce vaša firma podnikať)
 • Vypísať / vytvoriť všetky legislatívne nutné dokumenty (Spoločenská zmluva / Zakladateľská listina, podpisové vzory, čestné vyhlásenie, podpisové vzory, splnomocnenia…)
 • registrovať sa na ORSR – obchodný register Slovenskej Republiky pre pridelenie IČO, napríklad cez Slovensko.sk
 • Registrovať sa na DIČ (Daňové Identifikačné Číslo) pre potreby finančnej správy
 • Vybaviť nový bankový účet pre sro (Napr. vo FIO)

Odporúčame aj:

 • Vybaviť si elektronický podpis na podpisovanie cez váš občiansky (veľmi to uľahčuje komunikáciu, nemusíte všetky zmluvy a dokumentáciu scannovať, ale viete ju podpísať aj online)
 • Ak chcete byť platcom DPH, najprv si naštudujte, čo to vlastne znamená. Ak zakladáte svoju prvú sro, odporúčame najprv si zohnať účtovníka, zoznámiť sa s právnym aj finančným fungovaním sro, a až potom sa stať platcom DPH a vybaviť IČO DPH

Zlatá rada:

Ak si chcete založiť SRO, porozprávajte sa o tom s človekom, ktorý SRO už dávno má. Často vám vie poradiť lepšie, ako veľa článkov na internete. Navyše sa ho viete spýtať otázky, v ktorých ste si neistí. Často krát vám na vaše najväčšie otázky vie odpovedať pár vetami.

Použiť inú firmu na založenie SRO?

Na internete máte veľa firiem, ktoré za poplatok zakladajú iné firmy. Najznámejšou takouto firmou je Firmáreň. Založenie cez Firmáreň má tú výhodu, že ich systém je už automatizovaný a viete cez nich SRO založiť rýchlo. Prirodzene, tieto služby niečo stoja.

Zakladanie cez firmy typu Firmáreň

 • Je výrazne rýchlejšie
 • Má vám kto poradiť
 • Majú automatizované vzory všetkých potrebných dokumentov
 • Zastupujú vás pri založení firmy na Obchodnom registri a finančnej správe
 • Ale zaplatíte si za tieto služby

Zakladanie firmy sám za seba

 • Je výrazne pomalšie
 • Aj tak budete musieť zaplatiť poplatok Obchodnému registru za založenie firmy (Obvykle je to cca 1/2 ceny založenia firmy cez Firmáreň)
 • Budete potrebovať zohnať zniekadiaľ všetky potrebné vzory zmlúv na registráciu SRO
 • Môžete urobiť chyby, ktoré vás budú stáť buď čas, alebo peniaze

Preto môj tip: Ak zakladáte prvú firmu, vyžite skôr firmy typu Firmáreň, a ušetrite si čas a energiu na budovanie zvyšku vašej firmy.

Ako zabezpečiť účtovníctvo pre novú SRO

Najprv si potrebujete nájsť účtovníka, ktorý sa rozhodne zobrať zodpovednosť za zaúčtovanie vašej SRO. Vybrať si účtovníka je dosť náročné a často máme my sami problém zohnať kvalitných účtovníkov. Pripravte sa, že za vedenie účtovníctva budete platiť.

Nezabúdajte, že potrebujete nájsť účtovníka pre PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, keďže každá SRO musí účtovať iba v tomto druhu účtovníctva. Je to rozdiel oproti živnosti, kde vám stačí viesť iba jednoduché účtovníctvo, alebo využívať systém paušálnych výdavkov

Účtovníkovi pošlite údaje

 • Meno firmy
 • IČO firmy (Napr. 52170000)
 • Výpis z ORSR (Stačí aj ten bezplatný onlinový, ktorý viete poslať ako link či PDF)
 • DIČ (Daňové číslo, Napr. 2120000000)
 • IČO DPH (Iba ak ste platcom DPH, toto číslo je to isté ako DIČ, ale začína písmenami SK na začiatku, napr. SK2120000000)
 • Bankový výpis vašej firmy

Zároveň si pripravte a pošlite všetky ´finančné podklady, najmä

 • Faktúry Prijaté (Tie, ktoré ste zaplatili – váš náklad)
 • Faktúry Vystavené (Tie, ktoré ste poslali iným a za ne vám zaplatili – vaša tržba)
 • Zakladateľské poplatky (Napr. aj kolky z ORSR, či faktúra z Firmárne)
 • Iné poplatky, ktoré ste zaplatili
 • Bločky z nákupov tovarov či služieb, ktoré viete dať do firmy (Poraďte sa s účtovníkom)

Ak obchodujete na burze cez SRO

 • Spýtajte sa, či máme vrámci BlueNumbers kapacitu účtovať vašu firmu, aj dohodnutie na cene našich účtovných služieb
 • Pošlite nám všetky výpisy od brokerov (Napr. Interactive Brokers)
 • Pošlite nám vaše LEI (Burzové identifikačné číslo)

Ako zmeniť účtovníka pre existujúcu SRO

Najčastejšie dôvody zmeny účtovníka sú:

 • Nespokojnosť účtovníka s odozvou zástupcov SRO
 • Nespokojnosť zástupcov s odozvou účtovníka
 • Účtovník nevie, ako niektoré veci zaúčtovať a rozhodne sa nepokračovať účtovať vo vašej SRO
 • Cena za služby je nevyhovujúca (Účtovník chce byť čo najviac zaplatený, zatiaľ čo vy ako zástupca chcete zaplatiť čo najmenej. A nenašli ste obojstranne výhodný stred ceny)
 • Účtovník odmieta prebrať finančnú zodpovednosť za účtovníctvo (Toto sa ukazuje najmä po príchode pokút z finančnej správy)

Ak chcete zmeniť účtovníka

 • Nájdite si nového účtovníka, alebo účtovnú firmu, ktorá vám vyhovuje
 • Poproste ale aj vášho pôvodného účtovníka o spoluprácu

Získajte všetky účtovné podklady vašej SRO, najmä

 • Elektronický export účtovníctva z účtovného systému
 • Všetky elektronické faktúry a dokumenty (Sú ideálne na kopírovanie)
 • Ak nemáte elektronické faktúry, zašlite aj papierové faktúry
 • Pošlite všetky zmluvy (Opäť ideálne elektronicky)

Nezabúdajte, že žiadny účtovník nechce prijať bordel od iného účtovníka. Takýto bordel sú napríklad všetky faktúry a zmluvy, ktoré máte iba v papierovej forme. Nový účtovník tak musí všetky faktúry a zmluvy prejsť, a to ho stojí veľa času aj energie. Ešte väčší bordel je napríklad odovzdanie účtovných záznamov z účtovného softvéru iba v papierovej forme (Bez akéhokoľvek elektronického exportu)

Preto určite sa dohodnite aj s pôvodným účtovníkom, aby vaša zmena účtovníka bola čo najviac pohodová. Vtedy si ideálne účtovníci zavolajú, a vzájomne prejdú všetky náležitosti sro aj odovzdané dokumenty. Častokrát to pôvodný účtovník nechce urobiť zadarmo, preto pripravte sa aj na poplatok za odovzdanie účtovníctva

Pozor na časové lehoty

Finančná správa nariaďuje odovzdanie rôznych daňových a účtovných výkazov do určitej lehoty (posledného možného termínu odovzdania).

Najčastejšie lehoty pre SRO sú:

Pre daň z príjmov SRO

 • Odovzdanie účtovnej závierky (Do 31.3. každého roku)
 • Odovzdanie účtovnej závierky pri požiadaní o odklad (Obvykle do 30.6. každého roku)
 • lehoty na zaplatenie dani z príjmov

Pre DPH (Ak ste platcom DPH)

 • Pravidelné odovzdávanie mesačných výkazov DPH (Pri platcoch DPH, obvykle vždy do 25. dňa každého mesiaca)
 • Plavidelné kvartálne odovzdávanie kontrolných výkazov DPH (Pri osobách registrovaných pre DPH)
 • Lehoty na zaplatenie DPH (Obvykle tiež do 25. dňa každého mesiaca)

Iné lehoty

 • Riešite ich najmä, ak platíte aj CLO, Spotrebné dane, Licenčné poplatky, alebo iné typy poplatkov

Účtovníci sú pred koncom lehôt často preťažení

Najviac vyťažujúci termín pre účtovníkov je 31.3. alebo 30.6. každého roku, pretože musia podávať daňové priznania pre daň z príjmov pre väčšinu svojich SRO. Preto ak chcete zmeniť účtovníka, vždy sa snažte zabezpečiť túto zmenu mimo hlavných lehôt.

Ak budete zháňať účtovníka na poslednú chvíľu, buď bude veľmi drahý, alebo vás odmietne.

Odkazy na ďalšie články

Môže vás zaujať článok:

Alebo zoznam iných článkov

Zanechať odpoveď