Investičná kalkulačka v exceli na stiahnutie

Zaujímalo vás, prečo majú rôzne fondy odlišné zhodnotenie? Skúšali ste si vyrátať poplatky fondov? Chceli ste porovnať investovanie v ETF a v klasických fondoch? Pripravili sme pre vás investičnú kalkulačku, kde si sami môžete namodelovať a porovnať vaše investície.

Kalkulačku si môžete stiahnuť na spodnej časti tejto stránky

Kalkulačka je interaktívna a určená na “hranie”

Hodnoty v hornej tabuľke tejto kalkulačky môžete upravovať podľa seba, namodelovať si tam svoju finančnú situáciu a sami si prepočítať výhodnosť rôznych foriem investícií

Kalkulačka obsahuje dva modely

 • Jednorazový nákup klasického fondu a ETF fondu
  • Porovnáva jednorazovú investíciu do klasického fondu a ETF fondu.
  • Ukazuje, aký vplyv na zhodnotenie majú viditeľné aj skryté poplatky
 • Pravidelný nákup klasického fondu a ETF fondu
  • Porovnáva pravidelnú investíciu do klasického investičného sporenia a pravidelný nákup ETF fondov
  • Ukazuje, aký vplyv na zhodnotenie majú viditeľné aj skryté poplatky

Ako sa ráta zhodnotenie investície

 • Model začína výpočtom základnej miery zhodnotenia pred zarátaním daní a poplatkov (ročné zhodnotenie v %)
 • Vám ostane zhodnotenie po odrátaní všetkých daní a poplatkov

Základy výhodného investovania – vyhnite sa zbytočným poplatkom

Poplatky sú takmer na každom produkte. Možno o skrytých poplatkoch viete, možno nie. Málokto o týchto poplatkoch hovorí. Sprostredkovatelia a pracovníci bánk o nich obvykle mlčia, pretože tak ľahšie predajú nevýhodný produkt klientovi. Jedno je však isté – takmer vždy tieto poplatky platíte. Tým, že si vyberiete produkt s lepšími poplatkami, zhodnotíte výrazne lepšie svoju investíciu.

Ak si vyberiete fond s nízkymi poplatkami, môžete zhodnotiť svoje peniaze až dvojnásobne!!!

Nižšie nájdete zoznam obvyklých poplatkov pri klasickom fonde a ETF fonde.

Základné poplatky štandardného akciového fondu

 • Vstupný poplatok (napríklad 5%)
  • Strhne sa vám zo všetkých nových peňazí, ktoré vložíte do fondu
  • Typický vstupný poplatok pre akciový je od 3% do 5% z investovanej sumy
 • Ročný manažérsky poplatok fondu / poplatok za správu
  • Strháva sa vám ročne alebo mesačne
  • Určuje, koľko % z hodnoty fondu si nechá fond
  • Tento poplatok je obvykle neviditeľný, pretože fond ukáže svoje zhodnotenie až po odrátaní tohto poplatku
  • Typický poplatok za správu je od 1,2 do 3% ročne z hodnoty investície
 • Výstupný poplatok
  • Poplatok, ktorý zaplatíte pri zrušení investície
  • V dnešnej dobe sa obvykle neplatí a skôr sa preferuje namiesto neho vyšší vstupný poplatok
 • Poplatok za aktiváciu produktu
  • Nazýva sa aj ako poplatok za sprostredkovanie a je to obvykle príjem priamo pre firmu daného sprostredkovateľa
  • Niektorí sprostredkovatelia ho mylne nazývajú ako “jediný poplatok” pretože je viditeľný pre klienta a platí sa dopredu. V praxi má každý fond okrem tohto poplatku aj vstupný poplatok a poplatok za správu vyššie
 • Daň pri výbere peňazí z fondu
  • Klient obvykle zaplatí daň 19% zo zhodnotenia investície (Daň z príjmov fyzických osôb)
  • Je započítavaný v kalkulačke

Poplatok za nákup ETF fondu

 • Poplatok za transakciu
  • Je to poplatok za každý nákup a predaj fondu na burze cenných papierov, ako aj za každé prikúpenie nových jednotiek toho istého fondu
  • Tento poplatok obvykle určuje broker, cez ktorého máte otvorený účet
  • Obvykle má minimálnu sumu vyjadrenú v Eurách
  • Čím viac klient zainvestuje, tým tvorí poplatok menšie % z investovanej sumy
 • Ročný manažérsky poplatok ETF fondu / poplatok za správu ETF fondu
  • Určuje, koľko % z hodnoty fondu si nechá ETF fond
  • Je obvykle výrazne nižší ako poplatok za správu klasického fondu
  • Typický poplatok za správu ETF fondu je od 0,05% do 0,4% ročne z hodnoty investície
  • Vďaka nižšiemu poplatku za správu vie klient najviac ušetriť
 • Investície do ETF fondov držané klientom dlhšie ako rok sú obvykle oslobodené od platenia dane

Špeciálne výhody našej investičnej kalkulačky

 • Je vytvorená s využitím štandardných vzorcov zloženého úročenia používaných aj v bankách, pri fondoch a investičných spoločnostiach.
 • Kalkulačka obsahuje aj počítané tabuľky a prehľadné grafy
 • Kalkulačka je otvorená, nezaheslovaná a je v exceli. Preto si môžete pozrieť aj vzorce potrebné na výpočty. Ak poznáte excel, kalkulačku si môžete upraviť aj podľa svojich vlastných predstáv.

Investičná kalkulačka na stiahnutie

Zanechať odpoveď