Interactive Brokers návod ako registrovať účet

Tento návod vám pomocou screenshotov ukáže, ako si vytvoriť účet v Interactive Brokers (IB). Tento broker je odlišný, keďže má portál v angličtine, chýba mu slovenská či česká jazyková verzia. Zároveň Interactive Brokers je svetový broker, preto potrebuje mať taký registračný formulár, aby spĺňal podmienky registrácie v rôznych krajinách EÚ či sveta.

V tomto návode si môžete pozrieť, ako vytvoriť Interactive Brokers účet pre Slováka či Čecha a na aké časti formulára si dať pozor.

Tento návod je súčasťou BlueNumbers článku o Interactive Brokers

Preto ak máte ďalšie otázky o Interactive Brokers, určite si pozrite túto recenziu na IB:

Prvý predpoklad pre Interactive Brokers – Nemať Lynx účet

V prípade, ak máte Lynx účet, môžu vám zamietnuť registráciu účtu v Interactive Brokers. Lynx ako broker používajúci platformu IB nastavil podmienky tak, že ak chcete otvoriť Interactive Brokers účet, môžete si ho registrovať až 6 mesiacov po zrušení Lynx účtu.

V prípade ak chcete mať Lynx aj Interactive Brokers účet zároveň, odporúčam:

 • Ak máte manželku a bezpodielové spoluvlastníctvo, uzatvoriť účet na manželku (Je to iná osoba, aj keď majetok majú manželia spoloční)
 • Vyskúšať registrovať IB účet s iným registračným emailom ako máte v Lynx (Možno vás pustí dokončiť registráciu aj otvoriť IB účet)
 • Prípadne zvážiť registráciu účtu na inú osobu
 • Ak nebudete vedieť vytvoriť účet IB podľa bodov vyššie, môžete zvážiť buď zrušiť účet Lynx alebo zvážiť iného obchodníka ako Interactive Brokers

V prípade, ak IB zistí, že máte aj Lynx účet, môže vám prísť takýto email:


Kroky uzatvorenia účtu Interactive Brokers

Ak máte možnosť získať referral link, využite ho

V prípade odporúčania a registrácie cez refferal môžete

 • podporiť portál, kde ste našli informácie o brokerovi (Napr. aj Bluenumbers)
 • získať aj výhody pre seba (Napríklad získať bonusové akcie v IB)

Ak sa rozhodnete využiť brokera Interactive Brokers a registrujete sa cez odporúčanie, znamená to pre vás:

 • Budete mať rovnaké poplatky ako pri priamej registrácii v Interactive Brokers
 • Navyše získate bonus 1% vkladu vloženého v prvý rok fungovania vášho účtu. Tento bonus je v maximálnej vyške 1000 USD a dostanete ho vyplatený v akciách Interactive Brokers (IBKR)

Ako portál BlueNumbers sme zapojení v rôznych refferal programoch. Môžete nás kontaktovať pre získanie refferal linku a bonusu pri otváraní IB účtu.

V prípade využitia refferal bonusu uvidíte obrazovku podobnú tejto:

Začiatok registrácie

Pri kliknutí na registračný link IB sa dostanete na formulár, kde budete zadávať

 • Váš email
  • Ideálne hlavný email, určite iný email ak máte aj Lynx
 • Username (Login)
  • Váš login (prihlasovacie meno), pod ktorým sa budete prihlasovať do IB. Odporúčam ho zvoliť vhodne, aby sa vám dobre pamätalo.
  • Vaše Username musí byť unikátne, teda iné ako username iných užívateľov IB
  • Username musí spĺňať pravidlá:
   • dĺžku 8 až 9 znakov
   • použiť v ňom iba malé písmená a čísla bez diakritiky
   • zároveň v ňom použiť minimálne 3 písmená a 3 čísla
   • nesmie začínať číslom
 • Password (Heslo)
  • Zadané na overenie 2x

Začiarknúť aj marketingový súhlas pre Interactive Brokers?

 • Táto voľba je na vás. Na začiatku sa vám emaily od IB môžu hodiť, neskôr sa z nich môžete odhlásiť.

Potvrdenie vášho emailu

Kontrolný email vám príde do vašej emailovej schránky. Kliknete na link v ňom.

Prvé prihlásenie pod vašim menom a heslom

Zvyšok formuláru už vyplníte po zadaní vášho prihlasovacieho mena a hesla, najmä z dôvodu ochrany bezpečnosti a automatickému ukladaniu krokov formulára.

Typ účtu Individual

Pre väčšinu Slovákov a Čechov bude vhodný typ účtu Individual. Iné typy účtu sú najme pre občanov USA. Slováci si účty typu Joint a Retirement Account obvykle ani nemôžu otvoriť.

Beneficial owner je o tom, či budete koncovým vlastníkom účtu (užívateľom koncových výhod). Pre väčšinu ľudí odporúčam zakliknúť Yes.

Zadávanie osobných údajov

Tento formulár potrebujete vyplniť

 • bez diakritiky v mene, priezvisku, či adrese. Ak máte meno s diaktirikou, zadajte ho bez mäkčeňov či dĺžňov
 • Salutation je titul Mr. (Pán) alebo Mrs. (Pani)
 • v State / Province vyberte z možností váš kraj (Zilina, Bratislava…)

Vyplnenie zvyšku formulára je pomerne jasné.

V prípade, ak zadáte vaše údaje s diakritikou, alebo urobíte iné druhy chýb, váš formulár môže vyzerať takto a potrebujete v ňom vaše údaje opraviť

Osobné informácie

 • Date of Birth – Dátum narodenia vo formáte 1990-01-01
 • Marital Status je stav Single (Slobodný) alebo Maried (Vydatý) alebo Divorced (Rozvedený)
 • Number of Dependants je počet vašich detí a závislých osôb
 • Tax Identification Number je pre Slovákov ich rodné číslo bez lomítka (Slovák nepodnikateľ).
  • Ak máte živnosť, zadajte tam tiež svoje rodné číslo namiesto vášho DIČ, keďže ako Slovák nepodnikateľ dokážete využiť časový test a iné daňové výhody.
  • V prípade s.r.o. a iných spoločností by tam šlo medzinárodné číslo pre DPH (VAT ID)

Identifikácia – zadanie údajov Občianskeho preukazu

 • Country of Issuance – krajina vydania – Prednastavené Slovensko
 • Document Type National Identity Card – Občianský preukaz
 • National Identity Card Number – vaše číslo OP vo formáte XX000000
 • Does your ID have an Expiration date (Má váš OP dátum expirácie)
  • Áno, väčšina OP Slovákov má dátum expirácie. Ak ho máte aj vy, zadáte ho tam

Podobne môžete zadať aj údaje vášho pasu (nepovinné)

Ďalšie údaje o klientovi

Väčšinu týchto údajov pravdepodobne vyžaduje regulátor kontrolujúci Interactive Brokers. Mali by byť vyplnené správne. Neskôr sa dajú zmeniť. Nevieme, či je vhodné dať nesprávne registračné údaje napríklad pri Employed Status – zamestnancovi

Údaje o zamestnávateľovi

Máte možnosť vybrať si z možností

Employed Status

 • Employed – zamestnaný (Zadáte údaje zamestnávateľa)
 • Retired – Dôchodca (Bez zadania ďalších info)
 • Self-Employed – SZČO / podnikateľ (Zadáte údaje firmy)
 • At-Home Trader (No Other Occupation) – Obchodník / trader bez inej práce (Bez zadania ďalších info)
 • Student / Intern – Študent / stážista (Bez zadania ďalších info)
 • Homemaker – domáci majster (Bez zadania ďalších info)
 • Unemployed – nezamestnaný (Bez zadania ďalších info)

Podstatné – základná mena účtu

 • určuje, aká bude základná mena vášho účtu a na aký účet IB budete vkladať
 • Interactive Brokers má výhodné zmenné kurzy mien, preto odporúčame vkladať vašu domácu menu priamo do Interactive Brokers a meniť ju tiež vrámci Interactive Brokers.
 • odporúčame neriešiť pre Slovákov / Čechov USD účet a prevod peňazí napríklad cez Revolut či transferwise. Získate na tom minimum.
 • Pre Slovákov odporúčame EUR účet
 • Pre Čechov odporúčame CZK účet

Bezpečnostné otázky

Slúžia na získanie prístupu k vášmu účtu, ak zabudnete meno či heslo. Odporúčam ich nepodceniť, pretože behom rokov môžete mať na IB účte aj niekoľko desiatok tisíc Eur. Zadávate až tri bezpečnostné otázky (security question)

Odporúčam si odpovede na tieto otázky zapísať na bezpečné miesto.

MIFIR údaje

Vypĺňate ich v súvislosti s reguláciami EÚ pre oblasti financií

 • Personal Number pre Slovákov je ich rodné číslo bez lomítka
 • Na otázku Yes / No pod rodným číslom vyplníte na Yes (Áno, máte rodné číslo)

Nižšie bude otázka zameraná na Pas (Passport). Pas nemusíte zadávať a vtedy potrebujete vyplniť otázku ešte nižšie vo formulári ako NO – Nie – nemám pas

Configure Your Trading Account

Typ účtu Cash / Margin

 • Pre väčšinu bežných klientov odporúčame CASH účet
 • Druhý typ účtu, Margin účet, odporúčame iba pre skúsených obchodníkov, keďže Margin typ účtu umožňuje požičiavať si cudzie peniaze a zlou investíciou sa môžete dostať do výraznej straty

Formulár Bonity (Začínajúci ako Annual Net Income in EUR)

 • V tomto formulári potrebujete zadať, že ste dostatočne bonitní , aby ste si mohli otvoriť Interactive Brokers. Tento formulár je najmä legislatívna požiadavka EÚ a nie požiadavka Interactive Brokers. Aj keď v ňom zadáte vysokú bonitu, nemá to žiadny vplyv na vaše poplatky v IB
 • Aby vás pustilo ďalej v registrácii, potrebujete zadať hodnoty vyššie ako <20,000 EUR. Odporúčam splniť túto legislatívnu požiadavku, inak nebudete môcť dokončiť vašu Interactive Brokers registráciu

Trading experience and permissions

Toto je podstatná časť. Zadávate v nej svoje skúsenosti s finančnými nástrojmi. Zároveň podľa vyplnenia tejto časti vám umožní IB obchodovať buď iba akcie a ETF, alebo aj opcie, dlhopisy, certifikáty a iné finančné inštrumenty.

Vaše skúsenosti vypĺňate z dôvodov

 • Aby ste ani náhodou nekúpili neznámy typ finančného nástroja a tak predišli možnej strate (Chráni vás)
 • Aby ste splnili regulácie EÚ

Aby vám umožnilo obchodovať akcie a ETF, potrebujete zadať aspoň, že máte

 • aspoň pár rokov skúseností
 • minimálne 1-10 Trades per Year (Obchodov ročne)
 • minimálne Limited Knowledge (Obmedzená znalosť)

Stock Yield Enhancement Program

Umožní požičať vaše akcie a ETF krátkodobým obchodníkom, pričom vaše akcie / ETF nemôžete stratiť a môžete získať peniaze navyše.

 • Aj keď súhlas môžete udeliť skôr, program sa aktivuje až pri hodnote účtu aspoň 50.000 USD
 • Z programu sa môžete neskôr odhlásiť
 • Niekedy môžete za akcie dostať typ peňazí Dividend in Lieu, namiesto klasickej dividendy, ktoré môžu podliehať odlišnému zdaneniu ako typické dividendy

Potvrdenie daňových informácii a krajiny daňovej rezidencie

Odporúčame si v tomto formulári skontrolovať vaše osobné údaje

Tento formulár je podstatný pre využívanie formulára W8-BEN, kedy vám z US akcií budú strhávať daň z dividendy 15% namiesto 30%. Preto v časti Treaty Benefits Qualifications zakliknite prvú možnosť (I certify that I am resident…)

Potvrdenie údajov zadaných v IB formulári

Na ďalšej obrazovke uvidíte prehľad vašich všetkých zadaných údajov. Skontrolujete ich a potvrdíte ďalej.

Upozornenie: Uvidíte tam aj číslo

NATIONAL ID – Slovakia – Toto ID je vaše rodné číslo
(a NIE JE to číslo vášho občianskeho preukazu. Skrátka vaše rodné číslo je podstatné pre daňové zákony a preto ho dávate aj do daňového priznania – ak ste fyzická osoba nepodnikateľ)

Application Status – Nahrávanie dokumentov pre Interactive Brokers

Ako jeden z posledných formulárov uvidíte formulár Application Status.

Cez tento formulár môžete

 • vložiť prvé peniaze (To môžete aj trochu neskôr)
 • overiť svoje telefónne číslo
 • nahrať občiansky preukaz
 • nahrať potvrdenie adresy cez bankový výpis alebo inkaso
 • urobiť a nahrať vašu selfie foto

Dokončíte všetky kroky a vyplníte všetky formuláre, aby sa vám každý riadok vyzelenil a videli ste namiesto tlačidla slovo COMPLETED.

Akonáhle budete mať vyplnený (zelený) celý formulár, vaša aplikácia prejde procesom schvaľovania.

Pozor pri overení adresy – Podformulár Application Status

 • Nahrajte tam buď
  • Bank Statement – výpis z vášho bankového účtu s adresou
  • Utility Bill – Inkaso za plyn, elektrinu, nájom
  • Credit Card Statement – výpis z vašej kreditnej karty s adresou
 • NEnahrávajte tam
  • Váš vodičák, keďže slovenské vodičáky nemajú na sebe adresu trvalého pobytu, preto nemôžu byť použité ako potvrdenie adresy
  • Ak tám nahráte vodičák, koledujete si o hovor s Indom z anglicnej Interactive Brokers podpory 😛

Next steps v Application Status

 • Live Market Data
  • máte možnosť si predplatiť Live Market Data. Väčšina bežných klientov to nepotrebuje. O tieto dáta majú záujem najmä obchodníci
  • Platia sa zvlášť ako ďalší pravidelný poplatok mimo Activity Fee
 • Two Factor Authentification – Dvojfaktorová autentifikácia
  • Na zadanie príkazov budete potrebovať zadať heslo a zároveň overiť váš príkaz aj v IB mobilnej aplikácii
  • Táto dvojfaktorová autentifikácia je podobná aj ako u slovenských bánk
  • Odporúčame to, zvyšuje to bezpečnosť vášho účtu. Dôležité je to najmä pri IB, keďže väčšina klientov IB je bonitnejších

Dalšie kroky

Až úspešne vyplníte celý formulár, váš účet sa zaradí medzi účty na schválenie.

Doba schválenia účtu môže byť rôzna – od 1 týždňa po 3 týždne.

V súvislosti s Brexitom a presunom IB pobočiek z UK môže byť táto doba aj dosť dlhá – dva až tri týždne.

Je možné, že vás bude kontaktovať niekto z anglickej Interactive Brokers administratívnej podpory (Obvykle anglicky hovoriaci Indi).

Došli ste až sem, na koniec návodu?

Tento článok je súčasťou hlavného článku o Interactive Brokers. Články sme oddelili preto, že tento článok je veľmi dlhý a obsahuje príliš veľa obrázkov. Preto ak máte ďalšie otázky o Interactive Brokers, určite si pozrite pokračovanie tohto článku ( recenzia na Interactive Brokers):

Pokračovanie tohto návodu a odkaz na hlavný článok:

2 Responses
 1. Jozef

  Ja by som bol strašne rád aby mi zavolal ind z ich podpory. Už 50x som tam nahral výpis z účtu na ktorom je moja adresa kde bývam a zároveň aj trvalé bydlisko. Vždy to bolo zamietnuté lebo vraj z toho nevedia potvrdiť moje trvalé bydlisko. No pritom na trvalej adrese nebývam a prakticky k nej nemám žiadny vzťah aktuálne. Toto je hádam najviac retardovaný overovací proces aký som kedy videl….

  1. Robert Ďurec

   Áno, toto sú časté problémy pri IB pre niektorých ľudí.
   Očividne IB má problém s vaším potvrdením adresy z bankového výpisu a neschváli vám ho ani nabudúce.
   Treba nájsť či dať vytvoriť iný výpis (Utilities – energie, bankový výpis, alebo iný)

Zanechať odpoveď