Ide o nápady – pohni rozumom

“Človek bez nápadov je ako jedlo bez soli”

NÁPADY sú pre ľudstvo životne dôležité; sú priečkami na rebríku pokroku v každej oblasti – vo vede a technike, v umení a politike, v obchode aj zábave, v podstate v celom živote.

Niekedy je nápad perfektným riešením (napríklad Mendelejevova periodická sústava prvkov, alebo Einsteinova teória relativity), inokedy je nápad iba malou kvapkou do mora a treba veľa takýchto kvapiek, aby sa vylialo more – aby vzniklo niečo  prevratné (napríklad vývoj lietadla, televízie a pod).

Niektoré nápady vyžadujú podrobné znalosti v určitej oblasti, iné sú až neuveriteľne jednoduché,  nevyžadujú špeciálne znalosti, a aj tak prinesú značný efekt (napríklad nápad s predvarenou ryžou so skladacím bicyklom a podobne).

Zaujímavé je to, že z času na čas môžeme mať veľa nápadov, ale keď veľmi potrebujeme nový nápad na vyriešenie naliehavého problému, nemožno si ho privolať „na objednávku“.

Je známou a smutnou skutočnosťou, že naša psychika je málo produktívna v tvorbe nápadov. V čom to spočíva? Zjednodušene možno povedať, že je „skonštruovaná“ a cvičená prevažne na operácie opačného smeru, t. j. na to, aby všetko nové pretvárala na známe. Proces stáleho učenia, osvojovania prebieha zjednodušene tým, že si vytvárame ustálené postupy, podľa ktorých riešime bežné situácie (prechádzame ulicou, chodíme nakupovať, obliekame sa a podobne). Bez takého fungovania našej psychiky by sme prežívali každý deň síce zaujímavo (všetko by pre nás bolo nové), ale s veľmi veľkými ťažkosťami.

Vytvárať nové nápady, to je postup opačného smeru, v akom naša psychika funguje normálne; vyžaduje to totiž vytvárať zo známeho niečo nové, nepoznané.

Nápady sú niečím protichodným k ustálenému, očakávanému, samozrejmému. Nezapadajú do používaných, naučených vzorcov, ale znamenajú často úplne nový, neočakávaný prekvapujúci pohľad. Pre niekoho sa môžu zdať prepychom alebo zbytočnosťou. Nie každý cíti potrebu stať sa vynálezcom, vyniknúť, dokázať viac ako ostatní. Mnoho ľudí je spokojných, ak sa môžu pohybovať po vlastnej, zabehanej ceste (po ktorej chodia aj iní, im podobní). Nikto však nemôže uniknúť problémom. Akokoľvek sa problémom budeme vyhýbať, vždy si nás nájdu. Ich vyriešenie či prekonanie sa bude často javiť ako nemožné a bežné logické postupy, aj keď budú správne, zlyhajú alebo budú nepoužiteľné. A čo teraz? Záchranou môže byť iba nový tvorivý prístup, ktorého výsledkom bude nový, doteraz neznámy nápad – riešenie. Keď sa takýto nápad zrodí, býva často taký jednoduchý, že možno ťažko pochopiť, prečo sa problém zdal byť neriešiteľným.

Stojí to za to, keď sa naučíme radovať z premýšľania nad problémami, ktorých riešenie nám nikdy nikto nezadal. Môžeme sa tešiť aj z vynaliezania vecí, ktoré možno ani nepotrebujú byť vynájdené. Môžeme sa radovať z hry s našou psychikou aspoň tak dobre, ako sa radujeme, napríklad, keď sa nám podarí nájsť pekný hríb, alebo vytiahnuť z jazera veľkú rybu.

Ak chceme dosiahnuť vyššiu výkonnosť v tvorbe nápadov, musíme prekonať rad prekážok – bariér, ktoré spočívajú napríklad v tom, že:

 • Sa nevieme okolo seba poriadne rozhliadnuť a vidíme iba to, čo chceme vidieť (tzv. stereotypia)
 • Nevieme využiť všetky zmyslové podnety (spojiť vnímanie sluchom, čuchom, zrakom, hmatom a podobne)
 • Máme strach z nových myšlienok a príliš rýchlo ich hodnotíme a odmietame (často skôr, ako vzniknú)
 • Nevieme si odvyknúť od ustáleného postupu myslenia (krok za krokom, logickým uvažovaním, dosadzovaním do vzorcov a podobne) a odvážiť sa k myšlienkovému skoku, experimentu, odpútať sa od riešeného problému a hľadať riešenie v úplne inej oblasti

Pokúsme sa rozvinúť svoju predstavivosť, podnietiť fantáziu. Skúsme sa zahrať na KONŠTRUKTÉROV FANTASTICKÝCH STROJOV.

Stroje a zariadenia sú stále zložitejšie. Zväčša nemáme možnosť bližšie sa zoznámiť s ich konštrukčnými princípmi. To by však nemalo byť prekážka k tomu, aby sa stali predmetom pre naše tvorivé myslenie (naopak, veľmi podrobné znalosti nás často brzdia vo vymýšľaní nových nápadov). Inšpirujte sa funkciou rôznych známych strojov uvedených v ľavom stĺpci tabuľky, vyberte si tri až päť najdôležitejších dielov z rôznych strojov a navrhnite z nich nový „fantastický stroj“; nápdite pre nový stroj výstižný názov, uveďte, z ktorých strojov ste prevzali súčiastky a aké funkcie bude tento nový stroj plniť.

STROJE:

 1. Hodiny
 2. Bicykel
 3. Bager
 4. Vrtuľník
 5. Parný valec
 6. Tank
 7. Loď
 8. Nákladné auto
 9. Raketa
 10. Buldozér
 11. Dúchadlo
 12. Lis
 13. Šijací stroj
 14. Odstredivka
 15. Vŕtačka
 16. Triedič
 17. Práčka
 18. Manipulátor
 19. Fréza

Príklad stroja:

Názov: Lietajúci Hraboš
Diely zo strojov: 3, 4, 16, 18
Funkcie: Bágruje, vyhrabáva, triedi, lieta

Ak sa vám podarí zostrojiť aspoň päť nových zariadení, ich stručný popis a náčrtok nám pošlite. Najdômyselnejšie uverejníme. Riešenie nám pošlite najneskôr do 15. januára 1982. Piatich úspešných riešiteľov odmeníme vecnými cenami (Poznámka redakcie Elektron).

Dr. Ing. JÍŘÍ BENEŠ, Ing. ŠTEFAN HOLAKOVSKÝ

Z časopisu Elektrón, číslo 12 z roku 1982, cena 3 Kčs

Zanechať odpoveď