Hypotekárna kalkulačka v exceli na stiahnutie

Zaujímalo vás, ako sa ráta výška vašej hypotéky? Ako finančník vyráta vašu splátku, aj počet rokov splácania? Ako sa zmení vaša splátka, keď vám zmenia úrokovú mieru? Vyrátajte si to sami v našej BlueNumbers hypotekárkej excel kalkulačke.

Ak ste doteraz nepracovali s hypotekárnymi a úverovými kalkulačkami, odporúčame vám prečítať celý popis kalkulačky na tejto stránke. Ak poznáte hypotekárne kalkulačky, môžete prejsť priamo na odkaz

BlueNumbers hypotekárna kalkukačka na stiahnutie.

Ukážka z hypotekárnej kalkulačky

Kalkulačka je interaktívna a určená “na hranie”

Hodnoty v hornej tabuľke tejto kalkulačky môžete upravovať podľa seba, namodelovať si tam svoju vlastnú finančnú situáciu a sami si prepočítať výhodnosť rôznych foriem úverov

Kalkulačka obsahuje modely

 • Výpočet solventnosti klienta
  • Jednoduchá kalkulačka na vyrátanie životného minima, odhadovanej maximálnej výšky hypotéky podľa príjmu a odhadovanej maximálnej splátky
 • Výpočet jednej hypotéky / úveru
  • Toto je najjednoduchšia možná hypotekárna kalkulačka, v ktorej berieme do úvahy iba jednu hypotéku / úver
  • Ak nepoznáte dobre hypotekárne kalkulačky, odporúčam začať touto kalkulačkou
 • Výpočet výhodnosti hypotéky v kombinácii so spotrebným úverom
  • Táto kalkulačka ukazuje situáciu, kedy si človek berie naraz dva úvery – jeden hypotekárny a druhý spotrebný.
 • Refinančná kalkulačka pre hypotéku
  • Ukazuje situáciu, kedy klient platil jednu hypotéku a premýšľa nad tým, či sa mu oplatí prejsť do inej banky. Preto kalkulačka porovnáva pôvodný úver s novým refinančným úverom v inej banke
Ukážka z hypotekárnej refinančnej kalkulačky

Špeciálne výhody našej kalkulačky

 • Je vytvorená s využitím štandardných vzorcov zloženého úročenia používaných aj v bankách.
 • Kalkulačka obsahuje aj počítané tabuľky a prehľadné grafy
 • Kalkulačka je otvorená, nezaheslovaná a je v exceli. Preto si môžete pozrieť aj vzorce potrebné na výpočty. Ak poznáte excel, kalkulačku si môžete upraviť aj podľa svojich vlastných predstáv.

Vysvetlenie základných názvov pri úveroch a hypotékach

Aby ste vedeli použiť kalkulačku, odporúčame poznať základné úverové a hypotekárne termíny:

 • Istina – je to obvykle výška sumy hypotéky. Inými slovami sú to peniaze, ktoré dlžíte banke pri vybavení úveru alebo hypotéky.
 • Zostatok istiny – je to suma, ktorú aktuálne dlžíte banke. Táto suma sa postupne znižuje tým, že splácate splátky. Ak zostatok istiny je nula Eur, práve ste splatili celý úver a už nie ste banke nič dlžní.
 • Úrok – suma, ktorú pravidelne platíte banke za to, že vám požičala peniaze. Výška úroku závisí od úrokovej miery.
 • Úroková miera / úroková sadzba – obvykle vyjadrená v % p.a. (napríklad 1,2% p.a.) je množstvo %, ktoré banka chce za požičanie peňazí pre vás. Ak dlžíte 1000€ a úroková miera je 1,2%, ročne zaplatíte banke za požičanie peňazí 12€.
 • Splátka – vaša mesačná výška sumy, ktorú zaplatíte banke. Má dve časti – Splátka istiny (o túto sumu sa mesačne znižuje výška vášho úveru) a splátka úroku (táto suma ide banke ako odmena za to, že vám požičala peniaze).
 • Anuita – je iný názov pre splátku, kedy výška splátky je stále rovnaká, pričom sa postupne mení pomer splátky úroku a istiny
 • Stav úrokov a istiny pri splátke – zobrazuje koľko budete dlžní banke a zároveň koľko dovtedy zaplatíte na úrokoch po zaplatení určitého množstva splátok
 • Fixácia – obdobie, kedy vám banka garantuje, že vám nebude meniť úroky. Obvykle sa fixácia ponúka na 1 rok, 3 roky, 5 rokov alebo 10 rokov.
 • Refinancovanie – je prenesenie svojho úveru alebo hypotéky do inej banky, ktorá by vám mala dať nižšiu úrokovú mieru alebo lepšie podmienky úveru
Ukážka z kalkulačky pre kombináciu hypotéky a spotrebného úveru

Hypotekárna kalkulačka na stiahnutie

2 Responses
  1. Robert Ďurec

   Zdravím Peter,
   Ďakujem ti za spätnú väzbu. Kalkulačku sme opravili (Chybička opravená za 5 minút pár klikmi ohľadom formátovania čísla)
   Ak uvidíš aj ďalšie nedostatky, môžeš napísať.

   Peter, keďže si už kalkulačku preklikal. Ako sa ti zatiaľ táto kalkulačka pozdáva?

Zanechať odpoveď