Archív: Čo zmení BREXIT pre klientov Lynx a Interactive Brokers

V tomto článku sa dozviete, ako sa Interactive Brokers vysporiadal s BREXITOM (Teda odchodom Veľkej Británie z EÚ) a zároveň ako sa táto zmena dotkla nových aj dlhoročnejších klientov Interactive Brokers.

Upozornenie: Toto je archívny článok písaný na prelome rokov 2020 a 2021 kedy nastal BREXIT Veľkej Británie. Časť článku už nemusí byť autuálna.

Kto je broker Interactive Brokers (Skrátene IB)

IB je jeden z najväčších a zároveň najlacnejších brokerov s automatizovaným systémom na nákup akcií, dlhopisov, fondov, opcií, futures, investičných certifikátov a mnohých ďalších finančných nástrojov. Zároveň tento broker umožňuje prístup prakticky na drvivú väčšinu búrz a trhov sveta (Vrátane USA, Európy, Ruska, Ázie, Číny, Austrálie). IB využívajú aj pre inštitúcie (napríklad fondy, banky, či obchodníci s cennými papiermi).

Interactive Brokers ako jeden z mála globálnych brokerov umožnuje otvárať účty aj Slovákom.

Najväčšia nevýhoda IB je, že je najmä pre bonitnejších klientov. Mesačne zaplatíte na poplatkoch v IB aspoň 10 USD (Výnimky sú detailne vysvetlené v článku Veľké porovnanie ETF brokerov)

Kto je broker Lynx

Lynx je broker, ktorý využíva technickú platformu Interactive Brokers. Je to ako keby “krabička” pre Interactive Brokers a má inú poplatkovú štruktúru. V Lynxe neplatíte žiadny minimálny mesačný poplatok za svoj účet. Na druhej strane v Lynx zaplatíte za každú transakciu (obchod) výrazne viac (minimálne 5 USD).

(Chcete vedieť viac o Lynx? Pozrite si Veľké porovnanie ETF brokerov)


Ako reaguje Interactive Brokers na Brexit?

Interactive Brokers v súčasnosti využíva “Cestovný pas finančných služieb”, ďalej len “pas” (anglicky “financial services passport” or “passport”). Tento pas umožňuje, aby broker z ľubovoľného štátu Európskej Únie mohol pôsobiť v celej Únii.

Tento pas využívalo aj veľa finančných spoločností so sídlom vo Veľkej Británii. Vďaka tejto dohode si mali možnosť uzatvoriť Interactive Brokers účet aj Slováci aj iní občania Európskej Únie. Tento pas prestane platiť 31. 12. 2020.

Interactive Brokers prijala opatrenia, aby mohla presunúť svojich klientov z Veľkej Británie (pobočka IBUK), pod iných brokerov v EÚ, konkrétne:

 • Interactive Brokers Luxemburg SARL (IBLUX)
  • Aktuálne už má platné povolenia
 • Interactive Brokers Ireland Limited (IBIR)
  • Povolenie je v posledných štádiách schvaľovania
 • Interactive Brokers Central Europe v Maďarsku (IBCE)
  • Celý názov je Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt 
  • Povolenie je v štádiu vybavovania

Následne klienti budú oboznámení so situáciou a budú mať možnosť:

 • Presunúť svoj IB UK účet pod Európskeho IB brokera (Či to bude IB Írsko, Luxemburg alebo Maďarsko rozhoduje spoločnosť Interactive Brokers)
 • Odmietnuť presun účtu a ostať v IB UK, pričom vám môžu byť výrazne obmedzené možnosti obchodovania
 • Zrušiť svoj účet a nechať si vyplatiť zostatok účtu (Svoj účet môžete zrušiť vždy a bez ohľadu na Brexit)

IB sa bude snažiť, aby prevod účtov pod svoje európske pobočky bol čo najjednoduchší a najplynulejší.

Bude si môcť klient IB vybrať pobočku, pod ktorú bude patriť

Zatiaľ sa nedá s istotou odpovedať na túto otázku. Z vyjadrení IB sme pochopili, že klient si NEbude môcť vybrať pobočku, pod ktorú bude patriť. Nebude si môcť vybrať, či bude patriť pod Írsko, Luxemburg alebo Maďarsko.

Zároveň toto rozhodnutie IB dáva aj najväčší zmysel najmä kvôli reguláciám štátov EÚ. Ľahšie je riešiť slovenských, českých či ruských klientov len na Maďarskej pobočke IB, ako spĺňať ďalšie regulácie, aby čo len jeden z týchto klientov bol na Luxemburskej alebo Írskej pobočke. Skrátka toto rozhodnutie šetrí IB peniaze.

Ako sa zmení krytie brokera

Zmenou krajiny, kde sídli Interactive Brokers, sa mení aj orgán dohľadu, s ním spojená legislatíva a krytie pre prípad bankrotu IB.

Vďaka sídle IB v UK platilo pre EU klientov pre prípad bankrotu garantované krytie £85,000 Anglickým Financial Conduct Authority (FCA). Keďže Slováci aj iní Európski klienti sa presunú pod iné pobočky krajín EÚ, krytie bude výrazne nižšie.

Aká podstatná je zmena tohto krytia? Inými slovami: Aká je pravdepodobnosť, že sa spoločnosť Interactive Brokers dostane do finančných problémov? Ak bude IB bankrotovať, využijú sa odlišné garancie pre klientov podľa jednotlivých krajín.

IB je jedna z najväčších spoločností pôsobiaca v oblasti sprostredkovania nákupu akcií, ETF aj širokej škály iných finančných produktov.

Keď obchodník s cennými papiermi typu IB rozširuje svoju sieť o nové spoločnosti, dostáva sa pod dohľad viacerých najvyšších národných kontrolných inštitúcií. Teda bude pod dohľadom orgánov Luxemburgu, Írska, Maďarska, ale zároveň aj pod dohľadom USA a UK. Varovanie oznámené jedným kontrolným orgánom je zároveň aj varovanie pre kontrolné orgány ďalších krajín.

Interactive Brokers Ponúka aj iné druhy garancií:

 • Spoločnosť fungujúca od 1978
 • Jeden z najväčších brokerov v USA
 • Obchodovaná na US trhu cenných papierov, vrátane burzy NASDAQ (Obchodovaná pod tickerom IBKR). Vďaka tomu musí pravidelne publikovať auditované účtovné uzávierky spoločnosti.
 • Hodnota spoločnosti 21 miliárd USD a je súčasťou indexu S&P400 midcap (Index stredne veľkých amerických spoločností)
 • Aktíva pod správou cez 200 miliárd USD, otvorených viac ako 900.000 klientskych účtov

Zároveň Interactive Brokers je aj plnohodnotne EÚ regulovaný broker a drží majetok klientov pre akcie, ETF a dlhopisy oddelene od svojho majetku a nemôže na ne siahnuť. Využíva systém depozitára.
Preto v prípade krachu Ineractive Brokers nemôže siahnuť na vaše akcie, ETF a dlhopisy. Vaše cenné papiere si môžete presunúť pod iného brokera.

Viacerí iní brokeri, napríklad trading 212 a Etoro, neponúkajú ani tieto garancie.

Z tohto pohľadu aj po zmene sídla aj krytia IB, vidíme túto spoločnosť ako bezpečnú.

Záver BlueNumbers ku Interactive Brokers

Vrámci nášho tímu BlueNumbers predpokladáme, že pre väčšinu klientov Interactive Brokers by sa po odsúhlasení presunu a následnom presune na Európske pobočky nemalo zmeniť takmer nič. Obchodníci si budú potrebovať skontrolovať svoje otvorené obchodné príkazy.

Tip pri uzatváraní účtu v Interactive Brokers

Podľa vyjadrení IB by zmena sídla brokera mala byť bezproblémová. Keďže Brexit sa blíži a dnes je december 2020, odporúčame počkať pár dní s otvorením účtu v Interactive Brokers. Po 1.1.2021 bude už veľa vecí jasných a bude jednoznačne vidno, ktorý broker zvládol presun a ktorý nie. To isté platí aj pre Lynx

Inými slovami: Odporúčame otvoriť IB / Lynx účet až po 1.1.2021.

Ako reaguje Lynx na Brexit?

Lynx využíva technickú platformu Interactive Brokers (IB). Teda aj keď ste klientom Lynx, v skutočnosti je vaše konto registrované v systéme Interactive Brokers a IB sa stará aj o vykonanie vašich transakcií (obchodov).

Lynx prekladá do češtiny / slovenčiny oficiálne vyhlásenia Interactive Brokers z anglických webov IB.

Pre vás ako Lynx klienta platí to isté ako pre Interactive Brokers klientov. Budete potrebovať odsúhlasiť presun pod inú pobočku Interactive Brokers a prakticky nič ďalšie sa u vás nemení.

Odporúčame si pozrieť časť vyššie Ako reaguje Interactive Brokers na Brexit.

UPDATE pre klientov Lynx a Interactive Brokers

LYNX klienti sa presúvajú pod Interactive Brokers Ireland (IB IE).

Slováci s IB účtom sa presúvajú pod Interactive Brokers Hungary (IB CE), resp. Interactive Brokers Central Europe

Pre Interactive Brokers klientov:

Po prihlásení vám naskočí podobná obrazovka ako je nižšie pre Lynx

Pre Lynx klientov:

Po prihlásení do platformy Lynx Správca účtu (!!Je to odlišná platforma od Lynx Basic!!) mi bol navrhnutý prestup na IB IE.

Ďalšie kroky po odsúhlasení presunu

 • Vypĺňate ako keby odznova celý registračný formulár. Mnoho hodnôt je predvyplnených z vašej pôvodnej registrácie.
 • Ak vás formulár nepustí (Napríklad ak chcete obchodovať akcie, napíše, že musíte mať čistý majetok aspoň 20.000€), upravujete formulár podľa podmienok vyššie, aby vás to pustilo ďalej.

Čo urobiť ak vás nepustí cez dotazník o výške investícii

V prípade, ak zadáte do dotazníka hodnotu vašich investícii menšiu ako 20.000 €, nepustí vás ďalej na dokončenie registrácie a presunu. Tento dotazník je tam najmä kvôli zákonným a legislatívnym dôvodom.

Jediný spôsob, ako vás pustí ďalej, je dať hodnotu svojho majetku vyššiu ako 20.000 €.

Návod ako prejsť registráciou

Odporúam návod aj s videom na webstránke Lynx.
Tento Lynx návod využíva časť platformy s názvom Správa účtu. Táto časť je takmer rovnaká v Lynx aj Interactive Brokers. Preto aj klienti s účtom priamo v Interactive Brokers vedia využiť tento návod.

https://www.lynxbroker.sk/brexit-migracia-ibie/

UPDATE: Ako vygenerovať výpis transakcí IB a Lynx z roku 2020 po zmene registrácie pre potreby daňového priznania

Určite budete potrebovať výpis transakcií a portfólia v Interactive Brokers, napríklad pri situáciách

 • Porovnanie výkonnosti portfólia
 • Oddelenie svojho portfólia od iných
 • Pre potreby vypracovania daňového priznania

Preto môžete postupovať podľa tohto Lynx návodu (IB to má to isté)


Ďalšie odkazy ohľadom Interactive Brokers a Brexit

Odporúčame si pozrieť reakciu Lynx vrátane českého prekladu (Keďže využíva platformu Interactive Brokers)

Oficiálne vyjadrenie Lynx vrátane českého prekladu

https://www.lynxbroker.sk/brexit/pocatecne-oznamenia/

Oficiálne vyjadrenie IB na svojom fóre

https://www.interactivebrokers.com/lib/cstools/chat/?q=faq://pageId=54151328&referrer=copiedLink

Popis postupu, ako bude IB postupovať pri presune klientov z IB UK na IB Luxemburg

https://ibkr.info/node/3544


Znenie oficiálneho vyhlásenia Interactive Brokers ohľadom príprav na Brexit (v angličtine)

(Tento disclaimer bol skopírovaný z obrazovky zakladania účtu v IB)

Important information on Interactive Brokers’ preparations for Brexit

Thank you for deciding to open up an account at Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”). We would like to bring to your attention that as part of our Brexit strategy we are planning the transfer of IBUK account(s) to one of our affiliates based in the European Union. When the plan is implemented your account(s) at IBUK will be transferred to either Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”), or subject to obtaining a licence, Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) or Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). We will seek your permission before transferring your account(s) from IBUK to IBIE, IBLUX or IBCE (the “EU Brokers”).

The licensing process for both IBIE and IBCE is well underway, but it is possible that one or both will not be completed by the end of the Brexit transition period, currently scheduled for 31 December 2020. If that is the case, there may be a short period where the transfer of your account from IBUK to one of the IBKR brokers based in the European Union would not be able to be processed. During the period from 1 January 2021 until the granting of a licence to the relevant IBKR broker (the “Delay Period”), we may need to make some changes in the way IBUK would conduct business with you.

IBUK utilises what is known as a “financial services passport” or “passport” to offer its services across the European Union. Based on our current assessment of the UK-EU relationship, we expect that IBUK’s passporting rights will expire at the end of the year. During any potential Delay Period, IBUK will still be able to provide services at your initiation, but every occasion that we would do business with you will be in response to a request from you, and not on the basis of an invitation or promotion from us.

During any potential Delay Period, you would be able to:

 • Execute closing or risk-reducing transactions, as well as cash transactions.
 • Enter into new orders in products you have previously traded.
 • Enter into new trades in products for which you have existing permissions, but have not previously traded.

IBUK’s provision of services during any potential Delay Period will be dependent on the local laws and regulations that exist in the jurisdiction in which you are located. It is possible that we may need to make further changes to the arrangements outlined above.


Odporúčame vám prečítať aj tieto články na portáli BlueNumbers

6 Responses
 1. Maroš

  Zdravím. Dnes som zistil, že po migrácii účtu IB (Lynx) z IBUK do IBIE nemám prístup k histórií transakcií. Plánujem to riešiť s Lynx, ale zaujíma ma, či niekto tu nemá podobnú skúsenosť. Vďaka.

 2. Michal

  Zdravím, dobrý článok ako vždy, môžem sa spýtať, ja mám v IB(IBUK) konto a dostal som možnosť pri migrácii vybrať si medzi IBIE(Írska dcéra) a IBCE(Maďarská dcéra). Čo sa týka ochrany investora, tak rozdiel je Hungarian Investor Protection Fund(kryje 100K eur) alebo Irish Investor Compensation Scheme(kryje 20K eur), ale vzhľadom na stav/situáciu/vládu v Maďarsku, neviem, či nie je pravdepodobnejšie že Írsko vyplatí aspoň tých 20K ako Maďarsko 100. Ďalší aspekt je samozrejme to,
  že Írsko má ako krajina lepšie renomé ako Maďarsko +ich úradný jazyk je angličtina, a aj keď sa mi ešte nepodarilo prejsť všetku zmluvnú dokumentáciu k obom dcéram( vyzerá veľmi podobne ale nie je to 1:1 úplne, ani si nie som istý, či to má zmysel), tak pri problémoch sa okrem EÚ legislatívy bude treba riadiť legislatívou jednotlivých krajín. Možno sú tam aj iné aspekty, ktoré ma nenapadlo zvážiť, ale ktorú pobočku by ste odporúčali ak má človek na výber?

  1. Robert Ďurec

   Zdravím Michal,

   ja osobne by som išiel radšej pod brokera IB Ireland, keďže táto krajina má lepšie finančné zákony pre brokerov, fondy aj veľké spoločnosti. Írsko je moderný daňový raj pre fondy, napríklad preto väčšina akumulatívnych ETF sídli tam (Ako aj väčšina ETF Akumulatívnych fondov iShares). Chápem aj to, že Írsko ručí za vklady len do sumy 20.000 €, oproti tomu Maďarsko do 100.000. Hlavne v prípade veľkého brokera ako Interactive Brokers pokladám tieto garancie skôr papierové. IB má väčšiu veľkosť ako mnoho bánk, je to dosť veľká spoločnosť. Môj pohľad je, že ak Interactive Brokers bude mať problémy, pravdepodobne to bude preto, že problém bude mať celý finančný trh aj s bankami a poisťovňami. A ak budú veľké problémy na finančnom trhu, pravdepodobne budú mať veľké problémy aj štáty a tieto garancie v prípade krachu brokera budú skôr papierové.

   Historická vsuvka zo Slovenska: Keď skrachovala Devín banka, ľudia mali nárok na odškodnenie a vyplatenie sumy garantovanej štátom cez FOV – Fond ochrany vkladov (V súčasnosti je táto garancia na úrovni 100.000€). Avšak v garancii sa nepíše, ako dlho môžu túto sumu vyplácať, a niektorým klientom Devínbanky ju vyplatili časti klientov po troch rokoch, niektorým aj po desiatich rokoch. V prípade, ak by dnes mali problém a boli blízko krachu všetky tri veľké banky na Slovensku (Tatrabanka, VÚB, Slovenská Sporiteľňa), nebude dostatok peňazí na odškodnenie klientov.

   Späť ku Interactive Brokers:
   Z dôvodov vyššie by som radšej išiel pod Írsko, aj keď chápem, že niektorí si zvolia Maďarsko. Írsko mi pripadá ako lepšia krajina pre brokera.

   V prípade výrazne menších brokerov ako IB by som sa určite pozeral aj na garancie štátov, v ktorých sídlia.

  1. Robert Ďurec

   Aktuálne neplánujem zmenu brokera ani pre môj Lynx účet, ani pre Interactive Brokers. Som v pohode s tým, že môj účet bude vedený napríklad v Maďarsku namiesto vo Veľkej Británii.

   Pre mňa zmena sídla brokera je skôr administratívna.
   Môj pohľad je, že iba málo ľudí bude chcieť odísť od brokera Interactive Brokers.
   Lynx je drahší, preto časť ľudí môže zvažovať prejsť z Lynx inde, alebo uzatvoriť si ďalší účet inde.

   Zmeniť brokera sa oplatí iba vtedy, ak ste s ním nespokojní a zároveň NEchcete využiť časový test (Napríklad sú vaše zisky len do 500€ a preto využijete oslobodenie od dane).

   Osobne sa mi zdá výhodné mať viac brokerov kvôli vzdelávaniu. Ak broker poskytuje dobré vzdelávanie prinášajúce hodnotu, nemám potrebu ho rýchlo rušiť. Takéto vzdelávanie poskytujú na Slovensku hlavne Lynx a XTB.

   Ak zvažujete aj iného brokera, môže byť pre vás prínosný článok:
   https://www.bluenumbers.sk/ako-si-vybrat-etf-brokera-velke-porovnanie-brokerov/

Zanechať odpoveď